Motivační dopis v angličtině

Motivační dopis

Angličtina bez biflování / Dopis v angličtině / Motivační dopis

Motivační dopis nebo cover letter / covering letter / CL se píše kvůli co nejlepšímu představení vaší osoby. Nejčastěji se využívá pro získání vytouženého pracovního místa nebo stáže jako určitý doplněk životopisu. Zaměstnavatel nebo nadřízený se v motivačním dopisu dozví kdo jste, jaký jste, co umíte a proč právě vy máte dané místo dostat. Motivační dopis v angličtině je váš pracovní popis, proto v něm nebuďte příliš skromní a ukažte vaše dobré vlastnosti a cenné zkušenosti.

Cílem motivačního dopisu v angličtině je to stejné jako v motivačním dopisu v češtině. Dáváte ostatním perfektní obrázek o vás samotných a snažíte se je přesvědčit, aby si vybrali právě vás. U psaní motivačního dopisu v angličtině se držte všech pravidel formálního dopisu. U formálního dopisu se inspirujte také při úvodu a závěru motivačního dopisu, i zde platí stejná pravidla.

Motivační dopis - ilustrace

Klikni pro výslovnostCover letter (motivační dopis)

Struktura:

  1. Úvod, představení se
  2. Více detailů o vaší osobě
  3. Závěr, shrnutí, rozloučení

1. Úvod motivačního dopisu

V úvodu napište své jméno, bydliště a další obecné informace o vás. Připojte také hlavní a důležité vlastnosti a cíle, kterých byste rádi dosáhli a uveďte, kde jste se o pracovním místě dozvěděli a proč byste zde chtěli pracovat. Úvod má obecný a okrajový ráz. Příliš se proto nerozepisujte.

Příklady vhodných úvodních vět motivačního dopisu:

Oslovení

Klikni pro výslovnostDear Mr. + příjmení / Klikni pro výslovnostDear Mrs. + příjmení
Klikni pro výslovnostDear Sir / Dear Madam / Dear sir or Madam – pokud neznáme jméno

Úvodní věty

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostI was referred to you by (name), who informed me of a (position) that is available at your company. Byl/a jsem na Vás odkázán/a (jméno toho kdo vás odkázal), který mne informoval o volné pozici (název pozice) ve vaší společnosti.
Klikni pro výslovnostI noticed with interest your advertisement for (position) in (paper) / on (site). Všiml/a jsem si se zájmem volné pozice (název pozice) v tisku (název) / na stránkách (název).
Klikni pro výslovnostI was interested to see your advertisement for (position) in (paper) / on (site). Zaujala mne vaše nabídka volné pozice (název pozice) v tisku (název) / na stránkách (název).
Klikni pro výslovnostI am writing in reply to your letter… Reaguji na Váš dopis…
Klikni pro výslovnostI am applying for the position of (position), which was advertised (date) in (paper). Ucházím se o pozici (název), která byla inzerována (datum) v tisku (název).
Klikni pro výslovnost(Name) advised / informed me of a (position) that is available at your company. (Jméno) mi doporučil / informoval mne o pozici (název), která je k dispozici ve vaší firmě.2. Detaily o vás v motivačnímu dopisu

Zde se můžete rozepsat o tom, jak se vaše studium či praxe prolínají s danou nabídkou práce, o kterou se ucházíte. Popište detailně adresátovi, proč jste pro tento post ti praví, jak můžete firmu obohatit, čeho byste rádi dosáhli, ale také co daná práce nabízí vám.

Příklady vhodných vět pro popis detailů v motivačním dopisu:

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostAccording to your advertisement, your position requires (skills). These skills I have developed during… (experience). S odkazem na Váš inzerát, tato pozice vyžaduje (dovednosti). Tyto dovednosti jsem získal/a… (vaše praxe).
Klikni pro výslovnostSince 2002 / For 2 years I have been working for (company). Od roku 2002 jsem pracoval/a pro firmu (název).
Klikni pro výslovnostI understand the position requires (skills). I … (details why you meet the requirements). Chápu, že pozice vyžaduje (schopnosti). Já… (detail, proč je můžete splnit právě vy).
Klikni pro výslovnostI recently graduated from (university) with a degree in (field). Nedávno jsem vystudoval/a (univerzitu) s titulem (název).
Klikni pro výslovnostFollowing my training as a (job title), I spent (time) working for (company). V návaznosti na praxi jako (název pozice, kterou jste doposud dělal/a), jsem strávila (počet let) ve společnosti (název firmy).
Klikni pro výslovnostAs (current job) for (company), I have developed my skills and experience as (job title). Jako (vaše stávající pozice) pro firmu (název), jsem získal/a znalosti a zkušenosti (názvy a způsoby, jak jste je získali).
Klikni pro výslovnostPrior to my current position, I worked for (company), where I … (jobs, tasks, skills). Před mojí současnou pozicí jsem pracoval/a pro (název firmy), kde jsem… (pozice, úkoly, dovednosti).
Klikni pro výslovnostThroughout my career I have acquired a thorough knowledge of… Během mé kariéry jsem získal/a dokonalou znalost…3. Shrnutí podstatných věcí a závěr motivačního dopisu

V závěru motivačního dopisu v angličtině zopakujte váš zájem o danou pozici. Shrňte také nejdůležitější věci, na které kladete nejvyšší důraz a kterých si nejvíce ceníte. Využít můžete fráze:

Shrnutí

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostI would like very much to talk with you concerning a position at your company (name of the company). Rád/a bych s vámi osobně projednal/a tuto pozici ve vaší firmě (název).
Klikni pro výslovnostI am eager to talk with you about the contribution I could make to your firm. Těším se, až si spolu budeme moci promluvit o tom, čím mohu vaší firmě přispět.
Klikni pro výslovnostI would appreciate the chance to meet with you to discuss how I could be a vital part of your company. Ocenil/a bych možnost setkat se s Vámi, abychom projednali můj přínos do Vaší firmy.
Klikni pro výslovnostI would welcome the opportunity to discuss these and other qualifications with you. Uvítal/a bych příležitost k projednání těchto a dalších mých přínosů.
Klikni pro výslovnostIf you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at the number listed above. Budete-li si přát naplánovat osobní pohovor nebo prodiskutovat můj zájem o tuto pozici, prosím, zavolejte mi na uvedené telefonní číslo.
Klikni pro výslovnostIf you are interested, please contact me at (number)… Máte-li zájem, prosím kontaktujte mne na telefonním čísle…
Klikni pro výslovnostYou may reach me at the above phone number or email address… Můžete mne zastihnout na telefonním čísle nebo emailu…
Klikni pro výslovnostI look forward to hearing from you. Těším se na Vaši odpověď.
Závěr

Pokud znáte jméno adresáta dopisu (použili jste oslovení Dear Mr. / Mrs. + příjmení), zakončete motivační dopis frází Klikni pro výslovnost„Yours sincerely“ (Se srdečným pozdravem).

Pokud neznáte jméno adresáta dopisu (použili jste oslovení Dear Sir / Dear Madam / Dear Sir or Madam), zakončete motivační dopis frází Klikni pro výslovnost„Yours faithfully“ (S úctou).

V závěru uveďte také své jméno a ručně se podepište.

Časté chyby

Seznam - 15 tipů, jak napsat dobrý motivační dopis v angličtině


Stáhněte si 15 tipů pro motivační dopis.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník dopis v angličtině nebo se rovnou podívat na formální dopis.

Není vám stále něco ohledně motivačního dopisu v angličtině jasné? Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!