Formální dopis v angličtině

Formální dopis

Angličtina bez biflování / Dopis v angličtině / Formální dopis

Formální dopis v angličtině je jedním z typů textů, které se objevují u písemné části maturity z anglického jazyka. Jak určit, zda budu psát formální dopis nebo neformální dopis? U psaní dopisu je velmi důležité uvědomit si, komu dopis píši. Je-li adresátem (ten, komu dopis píši) můj kamarád, příbuzný, přítel či přítelkyně, budu psát dopis neformální. Je-li však adresátem osoba, ke které chovám formální respekt, např. učitel, úředník, starosta nebo nadřízený, volím psaní dopisu formálního.

Klikni pro výslovnost Formal letter (formální dopis)


Struktura:

  1. Adresa odesílatele i příjemce
  2. Datum
  3. Oslovení
  4. Sdělení (samotný text dopisu)
  5. Závěr
  6. Podpis

Klikni pro výslovnostSender and recipient address (adresa odesílatele i příjemce)

Adresa odesílatele se píše do pravého horního rohu.
Mr Jan Svoboda
Riegrova 7
74604 Ostrava
Czech Republic

Adresa příjemce se píše pod adresu odesílatele, ale nalevo.
Mr Adam Brown
7. Avenue 92
16005 Washington DC
USA

Formální dopis - vzor

Pozor! V britské angličtině se zkratka Mr (stejně jako Mrs nebo Ms nebo Mt) píše bez tečky, na rozdíl od americké, kde se tečka za zkratkou píše.

Klikni pro výslovnostDate (datum)

Pod adresy se vpravo píše datum, které je u formálního dopisu vyžadováno. Píše se ve formátu: 17 June, 2016

Klikni pro výslovnostTitle / salutation (titul / oslovení)

Oslovení je velmi důležitou součástí formálního dopisu. Mohou nastat dvě situace:

Známe příjemce dopisu, pak píšeme:
Klikni pro výslovnostDear Mr Brown / Klikni pro výslovnostDear Mrs Adams – Vážený pane Browne, Vážená paní Adamsová

Neznáme příjemce dopisu, pak píšeme:
Klikni pro výslovnostDear Sir / Klikni pro výslovnostDear Madam / Klikni pro výslovnostDear Sir or Madam – Vážený pane, Vážená paní, Vážená paní nebo pane

V obchodním styku se často ještě před oslovením uvádí zákazníkovo číslo, číslo objednávky atd. Kromě toho je možné v dopisu uvést ještě "Věc", čemuž v e-mailové korespondenci odpovídá "Předmět" (Subject).

Klikni pro výslovnostContent (sdělení - text dopisu)

Samotný text dopisu rozdělujeme na představení se a uvedení důvodu, proč dopis píšeme. Mezi nejčastější úvodní věty formálního dopisu řadíme:

Klikni pro výslovnostOpening Paragraph - Introduce yourself (Představení se)

Výrazy pro představení se, vaše pozice ve vztahu k tomu, proč píšete apod.:

Klikni pro výslovnostI am a sales representative of Crunch Ltd. … Jsem obchodní zástupce firmy Crunch s.r.o. …
Klikni pro výslovnostI am a customer … Jsem zákazník …


Klikni pro výslovnostPurpose (důvod)

Nejčastější vyjádření důvodu, proč píšete - Klikni pro výslovnostan enquiry, complain, request, etc. (dotaz, stížnost, žádost, atp.):

Klikni pro výslovnostI am writing in regards of… Píši kvůli…
Klikni pro výslovnostI am writing with reference to… Píší Vám s odkazem na…
Klikni pro výslovnostI am writing to complain about… Píši, abych si stěžoval…
Klikni pro výslovnostI received your address from Mr Brown and I would like to… Dostal jsem na Vás kontakt od p. Browna a chtěl bych…
Klikni pro výslovnostI am writing to express my disappointment with… Píši, abych vyjádřil své zklamání…
Klikni pro výslovnostI am writing in reply to your letter… Reaguji na Váš dopis…
Klikni pro výslovnostI am writing to express my concern about… Píši, abych vyjádřil své znepokojení…
Klikni pro výslovnostI am writing to express my apologies of… Píši, abych vyjádřil svoji omluvu…
Klikni pro výslovnostI am writing to express my dissatisfaction with… Píši, abych vyjádřil svou nespokojenost s…
Klikni pro výslovnostIn reply to your letter… V reakci na Váš dopis…


Další užitečné fráze


Klikni pro výslovnostIn fact - ve skutečnosti
Klikni pro výslovnostFirstly - předně, na začátku
Klikni pro výslovnostAlthough - ačkoliv
Klikni pro výslovnostHowever - avšak
Klikni pro výslovnostMoreover - navíc
Klikni pro výslovnostOn the other hand - na druhou stranu
 
Klikni pro výslovnostIn all cases - ve všech případech              
Klikni pro výslovnostIn this case - v tomto případě
Klikni pro výslovnostRegarding - co se týče
Klikni pro výslovnostConsequently - nakonec
Klikni pro výslovnostUnfortunately - naneštěstí
Klikni pro výslovnostAnyway - nicméně
 
Klikni pro výslovnostBy the way - mimochodem
Klikni pro výslovnostFinally - nakonec
Klikni pro výslovnostI trust, that - věřím, že
Klikni pro výslovnostI must (dis)agree with - musím (ne)souhlasit s
Klikni pro výslovnostI would like to point out - musím zdůraznit
Klikni pro výslovnostI look forward to - těším se, že

Klikni pro výslovnostClosing Paragraph (závěr)


Poděkování

Formální dopis v angličtině můžete ukončit výrazem pro poděkování, jako např.:

Klikni pro výslovnostThank you for your time (help / assistance / support). Děkuji za váš čas (pomoc / spolupráci / podporu).
Klikni pro výslovnostI really appreciate the time you have given me. Opravdu si vážím času, který jste mi věnoval.
Klikni pro výslovnostThank you once more for your time in this matter. Ještě jednou děkuji za váš čas v této záležitosti.


Odkaz na budoucí komunikaci

Výrazy odkazující na budoucí (plánovanou) jednání jsou např.:

Klikni pro výslovnostI look forward to hearing from you soon. Těším se, že se brzy ozvete.
Klikni pro výslovnostI look forward to meeting you next Monday. Těším se na setkání příští pondělí.
Klikni pro výslovnostI look forward to seeing you soon. Těším se na brzké shledání.
Klikni pro výslovnostI am looking forward to your reply. Těším se na vaši odpověď.


Projev ochoty pomoct

Výrazy ukazující, že chcete pomoct jsou např.:

Klikni pro výslovnostIf I can be of assistance, please do not hesitate to contact me. Pokud vám mohu nějak pomoct, neváhejte se na mne obrátit.
Klikni pro výslovnostIf you require any further information, feel free to contact me. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, kledně mne kontaktujte.
Klikni pro výslovnostIf you require any further information, let me know. Pokud budete potřebovat nějaké další informace, dejte mi vědět.
Klikni pro výslovnostPlease feel free to contact me if you need any further information. Klidně mě kontaktujte, budete-li potřebovat nějaké další informace.
Klikni pro výslovnostPlease let me know if you have any questions. Dejte mi prosím vědět, budete-li mít nějaké další dotazy.
Klikni pro výslovnostPlease contact me if there are any problems. Prosím, kontatkujte mě pokud se objeví nějaké problémy.
Klikni pro výslovnostLet me know if you need anything else. Dejte mi vědět, pokud budete potřebovat něco dalšího.
Klikni pro výslovnostPlease let me know if you have any questions. Ozvěte se mi prosím, budete-li mít jakékoliv dotazy.


Klikni pro výslovnostSignature (podpis)

Závěr, za kterým se nepíše čárka a následuje za ním na další řádce podpis, opět rozlišujeme dle toho, zda známe či neznáme toho, komu dopis píšeme.

Známe příjemce dopisu, pak píšeme:
Klikni pro výslovnostYours Sincerely

Neznáme příjemce dopisu, pak píšeme:
Klikni pro výslovnostYours Faithfully

Váš podpis je poslední částí formálního dopisu. Napište jej elektronicky, přidejte však i vlastnoruční podpis. Umístěte jej nalevo, řádek pod závěr.


Klikni pro výslovnostAbbreviations (zkratky)

Nejčastěji používané zkratky v dopisech:

Pro více zkratek používaných v angličtině přejděte na stránku anglické zkratky.


Tipy čeho se ve formálním dopisu vyvarovat


Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník dopis v angličtině nebo se rovnou podívat na neformální dopis.

Pokud vám něco ohledně formálního dopisu v angličtině není jasné, nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!