Životopis v angličtině

Životopis v angličtině

Angličtina bez biflování / Dopis v angličtině / Životopis v angličtině

Ať už se hlásíte na pracovní pozici do zahraniční firmy, nebo si jen chcete rozšířit obzory a vědět, jak se píše životopis v angličtině, můžete k tomu využít dnešní materiál, který shrnuje všechny podstatné části, které by měly být ve správně anglickém životopise zahrnuty. Jak tedy správně sestavit CV v angličtině, abyste v něm neměli chyby a obsahoval všechny důležité části?

Při hledání práce byste neměli podceňovat ani průvodní dopis. Jak ho správně napsat, najdete v článku motivační dopis v angličtině.

Jaký byl měl životopis v angličtině být?

Životopis v angličtině - vzor

Životopis v angličtině – jednotlivé části

  1. Úvod
  2. Osobní údaje
  3. Pracovní zkušenosti
  4. Vzdělání a kvalifikace
  5. Znalosti a dovednosti
  6. Ostatní informace


Stáhněte si vzor životopisu v angličtině.

 

1. Klikni pro výslovnostHeading (Úvod)

Jako nadpis dokumentu můžete zvolit Klikni pro výslovnostCurriculum Vitae nebo Klikni pro výslovnostRésumé, také jej ale můžete nadepsat svým jménem.



2. Klikni pro výslovnostPersonal information (Osobní údaje)

Ať už budete dokument nazývat jakkoliv, musíte pod něj uvést vaše osobní údaje. Zde můžete vidět příklad:

Položka Údaj
Klikni pro výslovnostName (Jméno): Jiří Krátký
Klikni pro výslovnostAddress (Adresa): Anglická 6, 601 00 Brno, Czech Republic
Klikni pro výslovnostEmail address (E-mailová adresa): jirikratky@email.com
Klikni pro výslovnostDate of birth (Datum narození): June 7, 1986
Klikni pro výslovnostTelephone number (Telefonní číslo): +420 111 222 333
Klikni pro výslovnostMobile telephone number (Mobilní telefonní číslo): +420 444 555 666
Klikni pro výslovnostNationality (Národnost): Czech

Tipy:



3. Klikni pro výslovnostWork experience (Pracovní zkušenosti)

Tuto část v životopisu v angličtině začněte současnou prací a postupujte do minulosti. U každé pozice napište na začátek řádku roky, ve kterých jste danou praxi i práci prováděli, s odsazením řádku popište firmu, ve které byla praxe či práce prováděna a náplň práce. Pokud je tato firma dostatečně velká a pro zahraniční zaměstnavatele neznámá, krátce ji popište.

Uveďte také město a zem, ve které jste praxi nebo práci vykonávali. Záměrně uvádějte i praxi, kterou jste absolvovali; v zahraničních firmách se totiž praxe cení více, než získané tituly. Inspirovat se můžete zde:

Příklady pracovních zkušeností:

Období Pracovní zkušenosti
8/2013 – present ABC a.s.
Assistant manager (Asistent manažera)
Communication with partners, preparation of documents, coordinating company plans
(Komunikace s partnery, příprava podkladů, koordinace plánů společnosti)
4/2000 – 7/2013 DEF s.r.o.
Marketing specialist (Marketingový specialista)
Preparation of marketing materials, cooperation PR and media agencies, organisation of events
(Příprava propagačních materiálů, spolupráce s PR a mediálními agenturami, organizování akcí)
2/2005 English language course

Tipy:



4. Klikni pro výslovnostEducation and qualification (Vzdělání a kvalifikace)

Zde popište, jaké máte vzdělání. Dávejte si ale pozor! Český vzdělávací systém se liší od toho amerického i britského. Vaše vzdělání můžete shrnout takto:

Období Vzdělání
2004 - 2006 Masaryk University Brno
Master’s degree in Economics
2001 - 2004 Mendel University Brno
Bachelors's degree in Economics

Tipy:



5. Klikni pro výslovnostSkills (Znalosti a dovednosti)

Předposlední částí životopisu v angličtině jsou vaše znalosti a dovednosti. Sem můžete zařadit hned několik kategorií, ve kterých pak můžete psát jednotlivé odrážky heslovitě:

Dovednosti Popis
Klikni pro výslovnostPersonal skills osobní dovednosti, které vychází z vaší povahy
able to work under stressful conditions, creative, working with people, team player, organization skills
Klikni pro výslovnostLanguage skills jazykové schopnosti
Czech = mother tongue
Klikni pro výslovnostComputer skills počítačové dovednosti
Klikni pro výslovnostOther skills ostatní dovednosti

Tipy:

U uvádění znalosti jazyka si můžete vybrat z mezinárodní klasifikace úrovně jazyka:

Pokud vám ale klasifikace nevyhovuje, můžete úroveň jazyka popsat také slovně:

Klikni pro výslovnostWriting – písmem
Klikni pro výslovnostSpeaking – slovem
Klikni pro výslovnostUnderstanding – rozumím

Klikni pro výslovnostBasic - základní znalost
Klikni pro výslovnostModerate - střední znalost
Klikni pro výslovnostGood - dobrá znalost
Klikni pro výslovnostAdvanced - pokročilá znalost
Klikni pro výslovnostFluent - schopnost plynulého užití
Klikni pro výslovnostNative - rodilý mluvčí

Pokud jste v některém jazyce získali mezinárodní certifikát, určitě to na toto místo uveďte!

Klikni pro výslovnostComputer skills - počítačové dovednosti


Tato kategorie může být v některých případech dost obsáhlá. Rozepište se, jaké jsou všechny vaše dovednosti s počítačem.

MS Office - advanced user
HTML - beginner
WordPress - advanced user
Java, C# - beginner

+ další dovednosti

Klikni pro výslovnostOther skills - ostatní dovednosti


V této kategorii můžete uvést, jaké další zajímavosti a dovednosti umíte, ale nedají se zařadit do předešlých skupin. Obecně se do other skills uvádí řidičské oprávnění. Můžete také slovně popsat, na co se daný řidičský průkaz vztahuje. Můžete uvést například takto:

Klikni pro výslovnostDriving licence – category B (Řidičský průkaz - skupina B)



6. Klikni pro výslovnostOther information (Ostatní informace)

Do poslední části můžete uvést své koníčky a přiložit reference z minulých prací, které jsou pro zahraniční firmy důležité více než u českých firem. Vypsat je můžete například takto:

Klikni pro výslovnostHobbies (Zájmy) – sports, cooking, climbing, gardening, culture, literature, dancing
(sport, vaření, horolezectví, zahrada, kultura, literatura, tanec)

Klikni pro výslovnostReferences (Reference)
Ing. Ondřej Novotný, general manager of ABC s.r.o. (generální ředitel)
E-mail: ondrejnovotny@email.com

Na úplný závěr životopisu v angličtině uveďte do levé části místo a datum, do pravé potom váš podpis.



Životopis v angličtině – praktické rady na závěr

Životopis v angličtině – vzor


Stáhněte si vzor životopisu v angličtině.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník dopis v angličtině nebo se rovnou podívat na motivační dopis.

Není vám stále něco ohledně životopisu v angličtině jasné? Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!