Pohovor v angličtině

Pohovor v angličtině

Angličtina bez biflování / Dopis v angličtině / Pohovor v angličtině

Pracovní pohovor (angl. Klikni pro výslovnostjob interview) sám o sobě je pro mnohé lidi stresujícím zážitkem. O to více, pokud víte, že bude celý nebo pouze jeho část vedena v angličtině. Jak se na takovýto pohovor připravit, co vás může čekat a jak ze sebe dostat na pohovoru to nejlepší - to vše se dozvíte v dnešní lekci Pohovor v angličtině.

Které otázky se mohou objevit?

Anglický pohovor je v podstatě obsahově stejný, jako ten v českém jazyce, jen při něm ukazujete vaše schopnosti mluvit anglicky. Mezi základní otázky se tedy budou řadit ty samé otázky, které byste čekali v češtině:

Pracovní pohovor / job interview

Další otázky, se kterými byste se na anglickém pohovoru mohli setkat:

Klikni pro výslovnostHow are you today? Jak se máte?
Klikni pro výslovnostDid you have any trouble finding us? Našel jste nás dobře? / Měl jste problém nás najít?
Klikni pro výslovnostWhy do you want this job? Proč chcete tuto práci?
Klikni pro výslovnostWhy are you interested in this position? Proč máte zájem o tuto pozici?
Klikni pro výslovnostWhat do you know about our organization? Co víte o naší organizaci?
Klikni pro výslovnostWhy would you like to work in our company? Proč byste chtěl pracovat v naší firmě?
Klikni pro výslovnostDo you have any experience in sales? Máte nějaké zkušenosti v oblasti prodeje?
Klikni pro výslovnostWhy did you leave your last job? Proč jste odešel z posledního zaměstnání?
Klikni pro výslovnostCould you tell me about your last job? Mohl byste mi/nám říct o vašem posledním zaměstnání?
Klikni pro výslovnostHow long did you work there? Jak dlouho jste tam pracoval?
Klikni pro výslovnostWhat were your responsibilities? Za co jste byl zodpovědný?
Klikni pro výslovnostWhat is your greatest work achievement? Co bylo vaším největším pracovním úspěchem?
Klikni pro výslovnostWhat are your salary expectations? Jaký plat očekáváte?
Klikni pro výslovnostDo you handle conflict well? Zvládáte konflikt dobře?
Klikni pro výslovnostHow has your education prepared you for your career? Jak vás vaše vzdělání připravilo na vaši kariéru?
Klikni pro výslovnostWould you rather work with information or with people? Raději pracujete s informacemi nebo s lidmi?
Klikni pro výslovnostWhat are your hobbies? Jaké máte koníčky?
Klikni pro výslovnostWhat motivates you? Co Vás motivuje?
Klikni pro výslovnostAre you a team player? Jste týmový hráč?
Klikni pro výslovnostAre you willing to travel? How much? Jste ochotný cestovat? Jak moc?
Klikni pro výslovnostHow do you personally define success? Jak osobně definujete úspěch?
Klikni pro výslovnostHow would you describe your ideal job? Jak byste popsal svou ideální práci?
Klikni pro výslovnostWhat qualities do you feel a successful manager should have? Jaké vlastnosti by podle vás měl mít úspěšný manažer?
Klikni pro výslovnostWhat are you looking for in your next job? Jaké máte očekávání ve vaší další práci?
Klikni pro výslovnostWhy do you think we should hire you? Proč myslíte, že bychom vás měli přijmout?
Klikni pro výslovnostTell me something about yourself that isn’t on your resume. Řekněte mi o sobě něco, co není ve vašem životopise.
Klikni pro výslovnostAre you willing to work overtime? Jste ochoten pracovat přesčas?
Klikni pro výslovnostWhat have you achieved in you life you are proud of? Čeho jste ve svém životě dosáhl, na co jste pyšný?
Klikni pro výslovnostWhat courses did you do? Jaké kurzy jste si udělal?
Klikni pro výslovnostWhen could you start working for our company? Kdy byste pro nás mohl začít pracovat?

Genderově korektní vyjádřování respektujeme! Pokud vám v českých větách chybí zastoupení ženského rodu, pak vězte, že dotazovaným je v tomto případě (genderově nevymezený) účastník pohovoru.

Pracovní pohovor - slovíčka / job interview word list

Praktický slovníček - anglický pohovor

Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostinterview pohovor Klikni pro výslovnoststrengths silné stránky
Klikni pro výslovnostworking hours pracovní doba Klikni pro výslovnostwork hard tvrdě pracovat
Klikni pro výslovnostCV – curriculum vitae strukturovaný životopis Klikni pro výslovnoststart working začít pracovat
Klikni pro výslovnostflexible flexibilní Klikni pro výslovnosthire přijmout
Klikni pro výslovnostfull time na plný úvazek Klikni pro výslovnostbe hired být přijat
Klikni pro výslovnostpart time na částečný úvazek Klikni pro výslovnostbe fired být vyhozen
Klikni pro výslovnostfixed pevný, pevně stanovený Klikni pro výslovnostbe promoted být povýšen
Klikni pro výslovnostopportunity příležitost Klikni pro výslovnostsick day den volna z důvodu nemoci
Klikni pro výslovnostsalary plat Klikni pro výslovnostpaid leave placená dovolená
Klikni pro výslovnostachieve dosáhnout Klikni pro výslovnostreliable spolehlivý
Klikni pro výslovnostreferences reference Klikni pro výslovnosthard-working pracovitý
Klikni pro výslovnostsucceed uspět Klikni pro výslovnosttrial period zkušební doba
Klikni pro výslovnosthome office práce z domova Klikni pro výslovnostimprove zlepšit se
Klikni pro výslovnostjob description popis práce Klikni pro výslovnostresult výsledek
Klikni pro výslovnostemployer zaměstnavatel Klikni pro výslovnostexpectations očekávání
Klikni pro výslovnostemployee zaměstnanec Klikni pro výslovnostskills schopnosti, dovednosti
Klikni pro výslovnosteducation vzdělání Klikni pro výslovnostemployment contract pracovní smlouva

Rady a tipy, jak se připravit na pohovor v angličtině

 1. Buďte sami sebou
  Zkušení personalisté na vás dokáží poznat, když si budete vymýšlet nebo budete nesví. Na pohovoru buďte vždy upřímní k sobě i k člověku, se kterým rozhovor děláte.
 2. Špatné vlastnosti
  Stojíte nad dilematem, zda personalistovi své špatné vlastnosti opravdu říci? Řekněte, nezapomeňte ale dodat, že na nich stále pracujete. Ať už je to problém s ranním vstáváním nebo s netrpělivostí, vždy doplňte, že se je snažíte co nejvíce omezit.
 3. Děkovný email
  Pokud jste nervózní a rádi byste udělali dobrý dojem, nečekejte, až se Vám společnost sama ozve. Můžete napsat personalistovi, se kterým jste dělali pohovor, děkovný email, ve kterém mu poděkujete za jeho čas, který Vám věnoval. Dodat také můžete, že jste ji/jej rádi poznali.
 4. Informace o společnosti
  Před každým pohovorem si zjistěte základní informace o společnosti, ve které se ucházíte o místo. Budete působit, že máte o práci skutečně zájem.
 5. Trénujte
  Nejste si v angličtině tolik jistí? Pak si můžete několik dní před pohovorem opakovat doma slovíčka nebo odpovědi na otázky, které si myslíte, že dostanete.
 6. Jednoduchý jazyk
  Abyste se vyhnuli trapasům a nepříjemným situacím, kdy se zamotáte do svého výkladu tak, že nevíte jak ven, používejte pouze základní slovíčka a jednoduchý jazyk. Ten většinou pro hladký průběh pohovoru stačí.

Pohovor - tipy - seznam

Jak odpovídat?

Klikni pro výslovnostI graduated in… from… Mám diplom z… /předmět/ na… /místo, škola
Klikni pro výslovnostI took a one year training program at… Absolvoval/a jsem roční vzdělávací program na…
Klikni pro výslovnostI would like to put into practice what I learned at university/school. Chci začít prakticky používat to, co jsem se naučil/a na (vysoké) škole.
Klikni pro výslovnostI resigned from my previous position, because… Odešel/a jsem ze své předchozí práce, protože…
Klikni pro výslovnostI’ve always been interested in… and your company is one of the best in this field. Vždycky mě zajímalo… /nějaký obor, činnost/ a vaše firma je v tomto oboru špičkou.
Klikni pro výslovnostAre there any benefits your company offers its employees? Nabízí vaše společnost nějaké zaměstnanecké benefity?
Klikni pro výslovnostI consider myself… Považuji se za…
Klikni pro výslovnostI pay attention to… Věnuji pozornost…
Klikni pro výslovnostI have great… skills. Mám skvělé zkušenosti v oboru…
Klikni pro výslovnostI might need to learn to… This is something I’m working on at the moment. Asi bych se potřeboval/a naučit… Tohle je něco, na čem teď právě pracuji.
Klikni pro výslovnostI was laid off because the company relocated/needed to cut costs. Byl/a jsem propuštěn/a, protože firma se přestěhovala/potřebovala snížit náklady.
Klikni pro výslovnostI was responsible for… Měl/a jsem na starosti…
Klikni pro výslovnostI can start immediately. Můžu začít hned.
Klikni pro výslovnostI will be available for work… Mohu začít s touto prací…
Klikni pro výslovnostI’m not 100 % sure on that. Tímhle si nejsem stoprocentně jistý/á.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na praktický rozcestník Dopis v angličtině nebo si rovnou podívat na nezbytné součásti pracovního pohovoru v angličtině, kterými jsou formální dopisživotopis v angličtině.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!