Přehled časů v angličtině

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Přehled časů v angličtině

Umět správně anglické časy je jednou ze základních částí gramatiky. Pokud se potřebujete anglické časy dobře naučit, hledáte pravidla pro používání časů nebo si anglické časy chcete jen osvěžit, pojďte spolu s námi nahlédnout do lekce, ve které si představíme ty nejčastěji využívané časy v angličtině.


Časování anglických sloves

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.
Mezi ty nejčastější anglické časy patří:


  • minulé časy - používáme výlučně při popisování událostí, dějů, faktů nebo zvyků, které začaly i skončily v minulosti a nejsou v žádné spojitosti s přítomností. Ve většině případů používají minulé časy časové určení odkazující na minulost.

  • přítomné časy - používáme při popisování zvyků, dějů, faktů a dalších událostí, které se výlučně pojí s přítomností. Přítomný čas také použijeme v případech, kdy hovoříme o pravidelně se opakujících činnostech nebo při všeobecně platných faktech.

  • budoucí časy - používáme při popisování dějů, faktů a událostí, které se stanou v budoucnosti. Využijeme je také pro plánované i neplánované děje a předpovědi či spontánní rozhodnutí, pro která jsme se rozhodli během rozhovoru a která se stanou v budoucnu.

 

Přehled časů v angličtině

  1. Minulé časy
  2. Přítomné časy
  3. Budoucí časy

Chcete pracovní list slovesné časy jako dárek? Využijte tento odkaz k jeho stažení.Které časy DOOPRAVDY potřebujeme?

Řada lidí při vědomí toho, kolik času angličtina nabízí, omdlévá a ráda by tento výčet nějak zredukovala. Vystává tak otázka, které časy jsou SKUTEČNĚ důležité. Bohužel odpověď zní: VŠECHNY. Relativně nejméně používané jsou časy předbudoucí.

V čem nejvíce chybujeme?

Češi se v souvislosti s anglickými časy nejvíce potýkají se dvěma problémy:

Je to dáno tím, že ani jeden z těchto konceptů se v naší mateřštině nevyskytuje. Tato problematika je značně široká, a je proto nad rámec tohoto přehledového textu. Necháme si ji proto do budoucna jako samostatné téma, stejně tak jako např. kondicionály nebo slovesné vzory, které také snadno vydají na další samostatné články.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!