Přítomné časy

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Přítomné časy

Přítomné časy - používáme při popisování zvyků, dějů, faktů a dalších událostí, které se výlučně pojí s přítomností. Přítomný čas také použijeme v případech, kdy hovoříme o pravidelně se opakujících činnostech nebo při všeobecně platných faktech.Přítomný čas prostý (Simple Present)

Přítomný čas prostý (Klikni pro výslovnostpresent simple)

Jak vytvořit čas:

Přítomný čas prostý pracuje s pomocným slovesem Klikni pro výslovnostdo a základním tvarem významového slovesa.


Použití:

 1. Přítomný čas prostý se používá k vyjádření zvyku.
 2. Přítomný čas prostý se často užívá k vyjádření skutečnosti, která je vždy pravdivá.
 3. Přítomný čas prostý se používá k vyjádření skutečnosti, která platí po dlouhou dobu.
 4. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostalways, often, seldom, sometimes, usually, never, every day / week / month


Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

Přítomný čas průběhový (Klikni pro výslovnostpresent continuous)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření činnosti, která se odehrává v tomto okamžiku.
 2. Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření činnosti, která probíhá po určitou dobu.
 3. Přítomný čas průběhový se používá k vyjádření budoucí plánované činnosti.
 4. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostjust, now, just now, right now, at the moment, Look!, Listen!


Předpřítomný čas prostý (Present Perfect)

Předpřítomný čas prostý (Klikni pro výslovnostpresent perfect)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Předpřítomným časem se díváme zpět z přítomnosti do minulosti a vyjadřujeme, co se stalo před současností. Událost se stala v blíže neurčené době v minulosti.
 2. Předpřítomný čas vyjadřuje poznání v životě.
 3. Předpřítomný čas vyjadřuje činnost nebo stav, který začíná v minulosti a pokračuje do přítomnosti.
 4. Předpřítomný čas vyjadřuje minulou činnost, jejíž výsledky trvají do přítomnosti. Často je to nedávná minulost.
 5. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostjust, ever, never, already, yet, not yet, so far, till now, up to now


Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)

Předpřítomný čas průběhový (Klikni pro výslovnostpresent perfect continuous)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Předpřítomný čas průběhový se používá k vyjádření činnosti, která začala v minulosti a pokračuje do přítomnosti.
 2. Předpřítomný čas průběhový se používá k odvolání na minulou činnost, jejíž výsledek trvá do přítomnosti.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostall day, the whole week, since 1987, for 2 years, how long…

Kam dál?

Na budoucí časy
Na přehled všech časů v angličtině

Chcete pracovní list slovesné časy ve formátu PDF? Využijte tento odkaz k jeho stažení.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!