Budoucí časy

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Budoucí časy

Budoucí časy - používáme při popisování dějů, faktů a událostí, které se stanou v budoucnosti. Využijeme je také pro plánované i neplánované děje a předpovědi či spontánní rozhodnutí, pro která jsme se rozhodli během rozhovoru a která se stanou v budoucnu.Budoucí čas prostý (Simple Future)

Budoucí čas prostý - will (Klikni pro výslovnostfuture simple)

Klikni pro výslovnostWill je modální pomocné sloveso pro budoucí čas.
Pomocné sloveso will zůstává stejné ve všech osobách.

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Will se používá k vyjádření rozhodnutí nebo úmyslu, který jsme učinili v okamžiku hovoru (reakce na nové okolnosti).
 2. Will se používá k vyjádření nabídky.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnosttomorrow, in 2120, in 20 minutes, next week / month / year / Tuesday


Budoucí čas prostý (Simple Future)

Budoucí čas prostý - going to (Klikni pro výslovnostfuture simple)

Klikni pro výslovnostGoing to má méně formální charakter než vyjádření budoucnosti pomocí slovesa will.

Jak vytvořit čas:

Použití:

 1. Going to se používá k vyjádření budoucího rozhodnutí či úmyslu nebo plánu, který jsme učinili již dříve.
 2. Going to se používá, víme-li nebo cítíme již nyní, že se v budoucnosti určitě něco stane.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnosttomorrow, in 2120, in 20 minutes, next week / month / year / Tuesday


Budoucí čas průběhový (Future Continuous)

Budoucí čas průběhový (Klikni pro výslovnostfuture continuous)

Jak vytvořit čas:

Použití:

 1. Budoucí čas průběhový se používá vlastně v podobných případech, jako přítomný či minulý průběhový čas.
 2. Budoucí čas průběhový se používá pro děje, které budou právě probíhat v daný okamžik v budoucnosti.
 3. Budoucí průběhový čas se používá také v případech, kdy mluvíme o tom, jak máme něco naplánované. Často se objeví např. při popisu plánu nějaké cesty, dovolené apod.
 4. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnosttomorrow, in 20 minutes, next week / month / year / Tuesday


Předbudoucí čas prostý (Future Perfect)

Předbudoucí čas prostý (Klikni pro výslovnostfuture perfect)

Jak vytvořit čas:

Použití:

 1. Předbudoucí čas prostý vyjadřuje v angličtině děj, který bude ukončen v budoucnosti před daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí.
 2. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostby Tuesday, in a week


Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)

Předbudoucí čas průběhový (Klikni pro výslovnostfuture perfect continuous)

Jak vytvořit čas:

Použití:

 1. Předbudoucí čas průběhová vyjadřuje činnosti, které budou trvat až do určitého okamžiku v budoucnosti. Tento okamžik podobně jako u předbudoucího času prostého bývá uvozen předložkou by, nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.
 2. Předbudoucí čas průběhový se v angličtině užívá u nedokončeného děje, který probíhá nepřetržitě, v jednom sledu.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostwhen, by the time, for …, the last couple of hours, all day long

Kam dál?

Na minulé časy
Na přehled všech časů v angličtině

Chcete pracovní list slovesné časy ve formátu PDF? Využijte tento odkaz k jeho stažení.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!