Minulé časy

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Minulé časy

Minulé časy - používáme výlučně při popisování událostí, dějů, faktů nebo zvyků, které začaly i skončily v minulosti a nejsou v žádné spojitosti s přítomností. Ve většině případů používají minulé časy časové určení odkazující na minulost.Minulý čas prostý (Past Simple)

Minulý čas prostý (Klikni pro výslovnostpast simple)

Jak vytvořit čas:

Minulý čas prostý má stejnou formu ve všech osobách.


Použití:

 1. Minulý čas prostý vyjadřuje činnost, která byla v minulosti ukončena.
 2. Minulý čas prostý se často užívá s časovými výrazy, které určují minulost.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostyesterday, in 1987, 20 minutes ago, last night / week / month / year / Tuesday

Příklad s vysvětlením:

Klikni pro výslovnostMike lived in the South Africa for three years in the 1990s. Mike žil v Jižní Africe v devadesátých letech po dobu 3 let.
Klikni pro výslovnostThis describes an action or event which took place in the past. Vyjadřuje děj nebo událost, která se stala v minulosti.Minulý čas průběhový (Past Continuous)

Minulý čas průběhový (Klikni pro výslovnostpast continuous)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Minulý čas průběhový popisuje činnost v minulosti, která trvala určitou dobu.
 2. Činnost začala před jinou činností v minulosti.
 3. Minulým časem průběhovým vyjádříme průběžnou činnost před určitou dobou (a snad i po určité době) v minulosti.
 4. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostas long as, when, while

Příklad s vysvětlením:

Klikni pro výslovnostMike was living in Australia when his second child was born. Mike žil v Austrálii, když se mu narodilo druhé dítě.
Klikni pro výslovnostThis describes an action or event over a period of time, or coincident with or interrupted by another. Vyjadřuje děj nebo událost, která se stala v době nebo během nějaké jíné události.Předminulý čas prostý (Past Perfect)

Předminulý čas prostý (Klikni pro výslovnostpast perfect)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Předminulý čas prostý se používá k vyjádření minulého děje, který se stal před jiným dějem v minulosti.
 2. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostjust, ever, never, already, yet, not yet, so far, till now, up to now


Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)

Předminulý čas průběhový (Klikni pro výslovnostpast perfect continuous)

Jak vytvořit čas:


Použití:

 1. Angličtina předminulý čas průběhový užívá pro děje, jež začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly až do něj.
 2. Čas předminulý průběhový je podobný předpřítomnému průběhovému. Předpřítomný průběhový se vztahuje k současnosti, kdežto předminulý průběhový se vztahuje k nějakému bodu v minulosti.
 3. Signální slova a obraty: Klikni pro výslovnostthe whole day, all day since, for

Kam dál?

Na přítomné časy
Na přehled všech časů v angličtině

Chcete pracovní list slovesné časy ve formátu PDF? Využijte tento odkaz k jeho stažení.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!