Project 4th edition

Project 1 (4th edition) - Pracovní sešit - Slovníček - My world

Angličtina bez biflování / My world - Slovníček pro Project 1

Project 1 fourth edition - Pracovní sešit - obsah slovníčku


3 Klikni pro výslovnostMy world


A Klikni pro výslovnostI’ve got a computer


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbedroomˈbedruːmložnice
Klikni pro výslovnostgoodgʊddobrý
Klikni pro výslovnosthave (got)ˌhæv (ˈgɒt)mít
Klikni pro výslovnostliving roomˈlɪvɪŋˌ ruːmobývací pokoj
Klikni pro výslovnostluckyˈlʌkišťastný

Klikni pro výslovnostFamily

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostcameraˈkæmərəfotoaparát
Klikni pro výslovnostcomputer gamekəmˈpjuːtə ˌgeɪmpočítačová hra
Klikni pro výslovnostDVD playerˌdiː ˌviː ˈdiː ˌpleɪə(r)přehrávač DVD
Klikni pro výslovnostgames consoleˈgeɪmz ˌkɒnsəʊlherní konzole
Klikni pro výslovnostMP3 playerˌem ˌpiː ˈθriː ˌpleɪə(r)MP3 přehrávač
Klikni pro výslovnostradioˈreɪdiəʊrádio
Klikni pro výslovnostremote-controlled carrɪˌməʊt kənˌtrəʊld ˈkɑː(r)auto na dálkové ovládání
Klikni pro výslovnosttelevisionˈtelɪvɪʒntelevize

B Klikni pro výslovnostMut’s present


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostactæktzahrát
Klikni pro výslovnostbasketˈbɑːskɪtkoš, košík
Klikni pro výslovnostballbɔːlmíč
Klikni pro výslovnostblanketˈblæŋkɪtdeka
Klikni pro výslovnostcapkæpčepice (kšiltovka)
Klikni pro výslovnostcoverˈkʌvə(r)přikrýt
Klikni pro výslovnostcricket batˈkrɪkɪt ˌbætkriketová pálka
Klikni pro výslovnostdescribedɪˈskraɪbpopsat, popisovat
Klikni pro výslovnostdifferenceˈdɪfrənsrozdíl
Klikni pro výslovnostjumperˈdʒʌmpə(r)svetřík
Klikni pro výslovnostmouthmaʊθústa, pusa
Klikni pro výslovnostnicenaɪspěkný
Klikni pro výslovnostnownaʊnyní, teď
Klikni pro výslovnostpresentˈprezntdárek
Klikni pro výslovnostReally?ˈrɪəli, ˈriːəliOpravdu?
Klikni pro výslovnostschoolskuːlškola
Klikni pro výslovnostsmallsmɔːlmalý
Klikni pro výslovnosttheseðiːztito, tyto, tato
Klikni pro výslovnostT-shirtˈtiː ˌʃɜːttričko

Klikni pro výslovnostColours

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbrownbraʊnhnědý
Klikni pro výslovnostgreygreɪšedý
Klikni pro výslovnostorangeˈɒrɪndʒoranžový
Klikni pro výslovnostredredčervený
Klikni pro výslovnostwhitewaɪtbílý

Klikni pro výslovnostOther adjectives

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbadbædšpatný
Klikni pro výslovnostlonglɒŋdlouhý
Klikni pro výslovnostshortʃɔːtkrátký
Klikni pro výslovnostthickθɪktlustý
Klikni pro výslovnostthinθɪntenký

C Klikni pro výslovnostHave you got a pet?


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostanimalˈænɪmlzvíře
Klikni pro výslovnostasleepəˈsliːpspící
Klikni pro výslovnostbandbændkapela, skupina (hudební)
Klikni pro výslovnostbeautifulˈbjuːtɪflkrásný
Klikni pro výslovnostbeginning with …bɪˈgɪnɪŋ ˌwɪðzačínající na …
Klikni pro výslovnostboringˈbɔːrɪŋnudný
Klikni pro výslovnostpetpetdomácí mazlíček
Klikni pro výslovnosttailteɪlocas
Klikni pro výslovnostWhat kind of … is it?ˌwɒt ˌkaɪnd əv ˈ… ˌɪz ˌɪtJaký druh … to je?

Klikni pro výslovnostPets

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbirdbɜːdpták
Klikni pro výslovnostbudgieˈbʌdʒiandulka
Klikni pro výslovnostfishfɪʃrybička, rybičky
Klikni pro výslovnosthamsterˈhæmstə(r)křeček
Klikni pro výslovnosthorsehɔːskůň
Klikni pro výslovnostmicemaɪsmyši
Klikni pro výslovnostmousemaʊsmyš
Klikni pro výslovnostparrotˈpærətpapoušek
Klikni pro výslovnostrabbitˈræbɪtkrálík
Klikni pro výslovnostratrætkrysa
Klikni pro výslovnostsnakesneɪkhad
Klikni pro výslovnostspiderˈspaɪdə(r)pavouk

D Klikni pro výslovnostMy school


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostafternoonɑːftəˈnuːnodpoledne
Klikni pro výslovnostassemblyəˈsemblishromáždění
Klikni pro výslovnostbreakbreɪkpřestávka
Klikni pro výslovnostcomparekəmˈpeə(r)porovnat, porovnávat
Klikni pro výslovnosteachiːtʃkaždý
Klikni pro výslovnostgood atˈgʊd ˌæt, ətdobrý v/na
Klikni pro výslovnostgreatgreɪtbezvadný
Klikni pro výslovnostlastlɑːstminulý, poslední
Klikni pro výslovnostlessonˈlesnhodina (vyučovací)
Klikni pro výslovnostlunchlʌntʃoběd
Klikni pro výslovnostnextnekstpříští, další
Klikni pro výslovnostregistrationredʒɪˈstreɪʃnregistrace, kontrola docházky
Klikni pro výslovnostsubjectˈsʌbdʒɪktpředmět (školní)
Klikni pro výslovnosttermtɜːmčást školního roku, pololetí
Klikni pro výslovnosttimetableˈtaɪmteɪblrozvrh hodin
Klikni pro výslovnostuniformˈjuːnɪfɔːmuniforma
Klikni pro výslovnostwearweə(r)nosit (na sobě)
Klikni pro výslovnostyearjɪə(r)rok

Klikni pro výslovnostSchool subjects

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostArt and Designˌɑːt ən dɪˈzaɪnumění a design (výtvarná výchova)
Klikni pro výslovnostBiologybaɪˈɒlədʒibiologie
Klikni pro výslovnostChemistryˈkemɪstrichemie
Klikni pro výslovnostCitizenshipˈsɪtɪzənʃɪpobčanská výchova
Klikni pro výslovnostDesign and Technologydɪˌzaɪn ən tekˈnɒlədʒidesign a technologie (pracovní vyučování)
Klikni pro výslovnostEnglishˈɪŋglɪʃangličtina
Klikni pro výslovnostFrenchfrentʃfrancouzština
Klikni pro výslovnostHistoryˈhɪstridějepis
Klikni pro výslovnostICT (Information and Communication Technology)ˌaɪ ˌsiː ˈtiː, ɪnfəˌmeɪʃn ən kəmjuːnɪˌkeɪʃn tekˈnɒlədʒiinformatika, počítače
Klikni pro výslovnostMusicˈmjuːzɪkhudební výchova
Klikni pro výslovnostPE (Physical Education)ˌpiː ˈiː, ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃntělesná výchova
Klikni pro výslovnostPhysicsˈfɪzɪksfyzika
Klikni pro výslovnostRE (Religious Education)ˌɑːr ˈiː, rɪˌlɪdzəs edʒuˈkeɪʃnnáboženská výchova
Klikni pro výslovnostScienceˈsaɪənsvěda (základy biologie, chemie a fyziky)

Klikni pro výslovnostCulture

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostaboutəˈbaʊto
Klikni pro výslovnostEnglandˈɪŋgləndAnglie
Klikni pro výslovnostfrom … to …frəm ˌ… tə ˈ…od … do …
Klikni pro výslovnosthalfhɑːfpolovina
Klikni pro výslovnostmorningˈmɔːnɪŋráno, dopoledne
Klikni pro výslovnostpacked lunchˌpækt ˈlʌntʃbalíček k obědu
Klikni pro výslovnostprimary schoolˈpraɪməri ˌskuːlprvní stupeň školy
Klikni pro výslovnostpupilˈpjuːplžák
Klikni pro výslovnostsandwichˈsænwɪtʃsendvič, obložený chléb
Klikni pro výslovnostschool dayˈskuːl ˌdeɪškolní den
Klikni pro výslovnostschool systemˈskuːl ˌsɪstəmškolní systém (vzdělávací)
Klikni pro výslovnostsecondary schoolˈsekəndri ˌskuːlstřední škola
Klikni pro výslovnostsixth formˈsɪksθ ˌfɔːmšestá třída (poslední dva ročníky před maturitou)
Klikni pro výslovnostsports matchˈspɔːts ˌmætʃsportovní utkání
Klikni pro výslovnostWalesweɪlzWales

Klikni pro výslovnostEnglish Across the Curriculum

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnosthumanˈhjuːmənčlověk, lidská bytost
Klikni pro výslovnostlabelˈleɪbloznačit, opatřit štítkem
Klikni pro výslovnosttouchtʌtʃdotknout se

Klikni pro výslovnostParts of a body

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostarmɑːmpaže
Klikni pro výslovnostbeakbiːkzobák
Klikni pro výslovnostbodyˈbɒditělo
Klikni pro výslovnostearɪə(r)ucho
Klikni pro výslovnosteyeoko
Klikni pro výslovnostfeathersˈfeðəzpeří
Klikni pro výslovnostfootfʊtnoha (od kotníku dolů)
Klikni pro výslovnostfurfɜː(r)srst, kožešina
Klikni pro výslovnosthandhændruka
Klikni pro výslovnostheadhedhlava
Klikni pro výslovnostleglegnoha (celá končetina)
Klikni pro výslovnostnosenəʊznos
Klikni pro výslovnostteethtiːθzuby
Klikni pro výslovnostwhiskersˈwɪskəzfousky
Klikni pro výslovnostwingwɪŋkřídlo

Klikni pro výslovnostRevision

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostadjectiveˈædʒɪktɪvpřídavné jméno
Klikni pro výslovnosthairheə(r)vlasy
Klikni pro výslovnostpossessionspəˈzeʃnzmajetek

Klikni pro výslovnostYour project

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostchorusˈkɔːrəsrefrén
Klikni pro výslovnostdaydeɪden
Klikni pro výslovnostGamesgeɪmzhry (sportovní - škoní předmět)

Pozn.: Podklady pro zde uvedený Slovníček k Pracovnímu sešitu Project 1 4th edition byly zdarma získány z webových stránek Oxford Teachers' Club, kde jsou kopírovatelné materiály uloženy. Další užitečné pomůcky můžete najít zde.


Kam dál?

Doporučujeme projití všech stránek vhodných pro děti na základních školách. Začít můžete třeba s anglickou abecedou nebo se podívat na písničky a říkadla pro snažší zapamatování anglické abecedy. Výbornou pomůckou je stránka věnovaná tématu Specifické anglické hlásky s výslovností.

Vaše tipy na další obsah

Pokud vám zde nějaká důležitá informace chybí, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!