Project 4th edition

Project 1 (4th edition) - Pracovní sešit - Slovníček - Introduction

Angličtina bez biflování / Introduction - Slovníček pro Project 1

Project 1 fourth edition - Pracovní sešit - obsah slovníčku


1 Klikni pro výslovnostIntroduction


A Klikni pro výslovnostHello


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostclassklɑːstřída (žáci)
Klikni pro výslovnostdialogueˈdaɪəlɒgrozhovor
Klikni pro výslovnostdifferentˈdɪfrəntrůzný
Klikni pro výslovnostexpressionɪkˈspreʃnvýraz
Klikni pro výslovnostintroduceɪntrəˈdjuːspředstavit (se)
Klikni pro výslovnostpartnerˈpɑːtnə(r)partner

Klikni pro výslovnostGreetings / Klikni pro výslovnostIntroductions

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostBye.baɪNashle. Ahoj.
Klikni pro výslovnostGood afternoon.ˌgʊd ɑːftəˈnuːnDobré odpoledne
Klikni pro výslovnostGoodbye.gʊdˈbaɪNa shledanou.
Klikni pro výslovnostGood evening.ˌgʊd ˈiːvnɪŋDobrý večer.
Klikni pro výslovnostGood morning.ˌgʊd ˈmɔːnɪŋDobré ráno.
Klikni pro výslovnostGood night.ˌgʊd ˈnaɪtDobrou noc.
Klikni pro výslovnostHello.həˈləʊAhoj.
Klikni pro výslovnostHi!haɪAhoj!
Klikni pro výslovnostHow are you?ˌhaʊ ə ˈjuːJak se máš/máte?
Klikni pro výslovnostI’m …aɪmJá jsem …
Klikni pro výslovnostI’m fine, thanks.ˌaɪm ˈfaɪn ˌθæŋksMám se dobře, děkuji.
Klikni pro výslovnostIt’s …ɪtsTo je …
Klikni pro výslovnostMy name’s …ˈmaɪ ˌneɪmz ˈ…Jmenuji se …
Klikni pro výslovnostSee you (later).ˌsiː ˌjuː ˈleɪtə(r)Na viděnou (později).
Klikni pro výslovnostWhat’s your name?ˌwɒts ˌjɔː ˈneɪmJak se jmenuješ?
Klikni pro výslovnostWho’s this?ˌhuːz ˈðɪsKdo je to?

zpět na obsah


B Klikni pro výslovnostIn the classroom


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostappleˈæpljablko
Klikni pro výslovnostbagbægtaška, školní batoh
Klikni pro výslovnostboardbɔːdtabule
Klikni pro výslovnostbookbʊkkniha
Klikni pro výslovnostboybɔɪchlapec
Klikni pro výslovnostbutbʌt, bətale
Klikni pro výslovnostcatkætkočka
Klikni pro výslovnostchairtʃeə(r)židle
Klikni pro výslovnostdeskdesklavice
Klikni pro výslovnostdogdɒgpes
Klikni pro výslovnostdoordɔː(r)dveře
Klikni pro výslovnostexercise bookˈeksəsaɪz ˌbʊksešit
Klikni pro výslovnostgirlgɜːldívka
Klikni pro výslovnosthousehaʊsdům
Klikni pro výslovnostIt’s a an …ˈɪts ə, ənTo je …
Klikni pro výslovnostlabelˈleɪblštítek
Klikni pro výslovnostmanmænmuž, člověk
Klikni pro výslovnostorangeˈɒrɪndʒpomeranč
Klikni pro výslovnostpenpenpero
Klikni pro výslovnostpencilˈpensltužka
Klikni pro výslovnostpictureˈpɪktʃə(r)obrázek
Klikni pro výslovnostumbrellaʌmˈbrelədeštník
Klikni pro výslovnostwatchwɒtʃhodinky
Klikni pro výslovnostWhat’s this?ˌwɒts ˈðɪsCo je to?
Klikni pro výslovnostWhy … ?waɪProč …?
Klikni pro výslovnostwindowˈwɪndəʊokno
Klikni pro výslovnostwomanˈwʊmənžena

Klikni pro výslovnostInstructions

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostClose your exercise book.ˈkləʊz jər ˈeksəsaɪz bʊkZavři (Zavřete) si sešit.
Klikni pro výslovnostCome here.ˌkʌm ˈhɪə(r)Pojď/te sem.
Klikni pro výslovnostDon’t listen.ˈdəʊnt ˌlɪsnNeposlouchej/te.
Klikni pro výslovnostDraw.drɔːKresli. /Kreslete.
Klikni pro výslovnostGive me your book, please.ˈgɪv ˌmiː ˌjɔː ˈbʊk pliːzDej(te) mi svou knihu, prosím.
Klikni pro výslovnostGo to the board.ˈgəʊ tə ðə ˌbɔːdJdi/Jděte k tabuli.
Klikni pro výslovnostListen.ˈlɪsnPoslouchej/te
Klikni pro výslovnostLook at the picture.ˈlʊk ət ðə ˌpɪktʃə(r)Podívej(te) se na obrázek.
Klikni pro výslovnostOpen your exercise book.ˈəʊpən jər ˈeksəsaɪz bʊkOtevři (Otevřete) si sešit.
Klikni pro výslovnostPick up your pencil.ˈpɪk ʌp jə ˌpenslVezmi (Vezměte) si tužku.
Klikni pro výslovnostPut down your pencil.ˈpʊt daʊn jə ˌpenslPolož(te) tužku.
Klikni pro výslovnostRead.riːdČti/Čtěte.
Klikni pro výslovnostSay ‘Good morning’.ˈseɪ ˌgʊd ˈmɔːnɪŋŘekni (Řekněte) „dobré ráno”.
Klikni pro výslovnostSit down.ˌsɪt ˈdaʊnSedni/Sedněte si.
Klikni pro výslovnostStand up.ˌstænd ˈʌpStoupni/Stoupněte si.
Klikni pro výslovnostWrite on the board.ˈraɪt ɒn ðə ˌbɔːdPiš(te) na tabuli.

zpět na obsah


C Klikni pro výslovnostNumbers


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostatæt, ətna
Klikni pro výslovnostBe careful!ˌbi ˈkeəflBuď opatrný!
Klikni pro výslovnostbonebəʊnkost
Klikni pro výslovnostcomekʌmpřijít
Klikni pro výslovnostcollectkəˈlektsbírat
Klikni pro výslovnostcontinuekənˈtɪnjuːpokračovat
Klikni pro výslovnostdoubleˈdʌblzdvojený, dvě
Klikni pro výslovnostdowndaʊndolů, dole
Klikni pro výslovnostgategeɪtbranka
Klikni pro výslovnostgivegɪvdát, dávat
Klikni pro výslovnostheavenˈhevnnebe
Klikni pro výslovnosthivehaɪvúl
Klikni pro výslovnosthomehəʊmdomov
Klikni pro výslovnostminemaɪndůl
Klikni pro výslovnostmymaɪmůj, má, moje
Klikni pro výslovnostnumberˈnʌmbə(r)číslo
Klikni pro výslovnostoldəʊldstarý
Klikni pro výslovnostphone numberˈfəʊn ˌnʌmbə(r)telefonní číslo
Klikni pro výslovnostplaypleɪhrát (si)
Klikni pro výslovnostroll overrəʊl əʊvə(r)překulit se
Klikni pro výslovnostshoeʃuːbota
Klikni pro výslovnostsomesʌm, səmnějaký/á/é
Klikni pro výslovnoststickstɪkhůlka, klacek
Klikni pro výslovnostthisðɪstento/tato/toto
Klikni pro výslovnosttreetriːstrom
Klikni pro výslovnostupʌpnahoře, nahoru, na
Klikni pro výslovnostWhat’s your mobile number?ˌwɒts ˌjɔː ˈməʊbaɪl ˌnʌmbə(r)Jaké máš číslo mobilu?
Klikni pro výslovnostWhat’s your phone number?ˌwɒts ˌjɔː ˈfəʊn ˌnʌmbə(r)Jaké je tvoje telefonní číslo?
Klikni pro výslovnostWhat’s your telephone number?ˌwɒts ˌjɔː ˈtelɪfəʊn ˌnʌmbə(r)Jaké je tvoje telefonní číslo?
Klikni pro výslovnostwithwɪðs

Klikni pro výslovnostNumbers

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostoh (zero)əʊ (ˈzɪərəʊ)nula
Klikni pro výslovnostonewʌnjedna
Klikni pro výslovnosttwotuːdvě
Klikni pro výslovnostthreeθriːtři
Klikni pro výslovnostfourfɔː(r)čtyři
Klikni pro výslovnostfivefaɪvpět
Klikni pro výslovnostsixsɪksšest
Klikni pro výslovnostsevenˈsevnsedm
Klikni pro výslovnosteighteɪtosm
Klikni pro výslovnostninenaɪndevět
Klikni pro výslovnosttentendeset
Klikni pro výslovnostelevenɪˈlevnjedenáct
Klikni pro výslovnosttwelvetwelvdvanáct
Klikni pro výslovnostthirteenθɜːˈtiːntřináct
Klikni pro výslovnostfourteenfɔːˈtiːnčtrnáct
Klikni pro výslovnostfifteenfɪfˈtiːnpatnáct
Klikni pro výslovnostsixteensɪksˈtiːnšestnáct
Klikni pro výslovnostseventeensevnˈtiːnsedmnáct
Klikni pro výslovnosteighteeneɪˈtiːnosmnáct
Klikni pro výslovnostnineteennaɪnˈtiːndevatenáct
Klikni pro výslovnosttwentyˈtwentidvacet
Klikni pro výslovnosttwenty-oneˌtwenti ˈwʌndvacet jedna
Klikni pro výslovnostthirtyˈθɜːtitřicet
Klikni pro výslovnostfortyˈfɔːtičtyřicet
Klikni pro výslovnostfiftyˈfɪftipadesát
Klikni pro výslovnostsixtyˈsɪkstišedesát
Klikni pro výslovnostseventyˈsevntisedmdesát
Klikni pro výslovnosteightyˈeɪtiosmdesát
Klikni pro výslovnostninetyˈnaɪntidevadesát
Klikni pro výslovnosta one hundredə, ˌwʌn ˈhʌndrədsto

zpět na obsah


D Klikni pro výslovnostHow do you spell that?


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostalphabetˈælfəbetabeceda
Klikni pro výslovnostboxbɒkskrabice
Klikni pro výslovnostboxesˈbɒksɪzkrabice (mn. č.)
Klikni pro výslovnostcarkɑː(r)auto
Klikni pro výslovnostchildtʃaɪlddítě
Klikni pro výslovnostchildrenˈtʃɪldrənděti
Klikni pro výslovnostcolumnˈkɒləmsloupec, sloupeček
Klikni pro výslovnostglassglɑːssklenice
Klikni pro výslovnostglassesˈglɑːsɪzsklenice (mn. č.)
Klikni pro výslovnostHow do you spell … ?ˈhaʊ də jə ˌspel ˈ…Jak se píše …?
Klikni pro výslovnostletterˈletə(r)písmeno
Klikni pro výslovnostLet’s …letsrozkazovací tvar (Pojď(me) a …)
Klikni pro výslovnostmemiːmnou, mi, mě
Klikni pro výslovnostmenmenmuži
Klikni pro výslovnostonlyˈəʊnlipouze, jen
Klikni pro výslovnostorangesˈɒrɪndʒɪzpomeranče
Klikni pro výslovnostpeopleˈpiːpllidé
Klikni pro výslovnostpersonˈpɜːsnčlověk, osoba
Klikni pro výslovnostpluralˈplʊərəlmnožné číslo
Klikni pro výslovnostsingularˈsɪŋgjələ(r)jednotné číslo
Klikni pro výslovnosttableˈteɪbltabulka
Klikni pro výslovnostThere’s, There are …ðeəz, ˈðeər ɑː, əTam je, Tam jsou …
Klikni pro výslovnosttoothbrushˈtuːθbrʌʃkartáček na zuby
Klikni pro výslovnosttoothbrushesˈtuːθbrʌʃɪzkartáčky na zuby
Klikni pro výslovnostwatchesˈwɒtʃɪzhodinky (mn. č.)
Klikni pro výslovnostwomenˈwɪmɪnženy

Klikni pro výslovnostCulture

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostactuallyˈæktʃuəlivlastně, skutečně
Klikni pro výslovnosta lot ofə ˈlɒt əvmnoho
Klikni pro výslovnostcallkɔːlnazývat, říkat (někomu)
Klikni pro výslovnostcopyˈkɒpiopsat, okopírovat
Klikni pro výslovnostcountryˈkʌntrizemě, stát
Klikni pro výslovnostdaddædtáta
Klikni pro výslovnostEnglishˈɪŋglɪʃanglický, angličtina
Klikni pro výslovnosteveryoneˈevriwʌnkaždý, všichni
Klikni pro výslovnostfirst nameˈfɜːst ˌneɪmkřestní jméno
Klikni pro výslovnostfriendfrendkamarád
Klikni pro výslovnostfromfrɒm, frəmz, od
Klikni pro výslovnostfull nameˈfʊl ˌneɪmcelé jméno
Klikni pro výslovnosthavehævmít
Klikni pro výslovnostinitialsɪˈnɪʃlziniciály
Klikni pro výslovnostit isn’tˌɪt ˈɪzntto není
Klikni pro výslovnostmiddle nameˈmɪdl ˌneɪmprostřední jméno
Klikni pro výslovnostmostməʊstvětšina
Klikni pro výslovnostnicknameˈnɪkneɪmpřezdívka
Klikni pro výslovnostoftenˈɒfn, ˈɒftənčasto
Klikni pro výslovnostonlyˈəʊnlijen, pouze
Klikni pro výslovnostparentsˈpeərəntsrodiče
Klikni pro výslovnostreal nameˈrɪəl ˌneɪmskutečné jméno
Klikni pro výslovnostshort forˈʃɔːt ˌfɔː(r), fə(r)zkráceně
Klikni pro výslovnostshort formˈʃɔːt ˌfɔːmzkrácený tvar
Klikni pro výslovnostsosəʊtak
Klikni pro výslovnostsurnameˈsɜːneɪmpříjmení
Klikni pro výslovnostteacherˈtiːtʃə(r)učitel
Klikni pro výslovnostthat’s …ðætsto je …
Klikni pro výslovnostThis is …ˈðɪs ˌɪzTo je …
Klikni pro výslovnosttootuːtaké
Klikni pro výslovnostusejuːzužívat, používat

Klikni pro výslovnostEnglish Across the Curriculum

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbluebluːmodrý
Klikni pro výslovnostdartdɑːtšipka
Klikni pro výslovnostdivided bydɪˈvaɪdɪd ˌbaɪděleno
Klikni pro výslovnostequalsˈiːkwəlzrovná se, je rovno
Klikni pro výslovnostgo from … to … and backˌgəʊ frəm ˈ… tə ˈ… ən ˌbækjdi/jeď od … k/do … a zpět
Klikni pro výslovnostgreengriːnzelený
Klikni pro výslovnostHow far is it?ˌhaʊ ˈfɑːr ˌɪz ˌɪtJak daleko je to?
Klikni pro výslovnostkmˌkeɪ ˈem, ˈkɪləmiːtəz, kɪˈlɒmɪtəzkilometr, kilometrů
Klikni pro výslovnostMathsmæθsmatematika
Klikni pro výslovnostminusˈmaɪnəsminus
Klikni pro výslovnostplusplʌsplus
Klikni pro výslovnostscoreskɔː(r)skóre, výsledek
Klikni pro výslovnostsumsʌmvýpočet
Klikni pro výslovnostsymbolˈsɪmblznaménko, symbol
Klikni pro výslovnosttimestaɪmzkrát
Klikni pro výslovnostWhat’s … ?wɒtsKolik je…?, Co je …?, Jaké je ...?
Klikni pro výslovnostwinnerˈwɪnə(r)vítěz
Klikni pro výslovnostyellowˈjeləʊžlutý

Klikni pro výslovnostYour project

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostaboutəˈbaʊto
Klikni pro výslovnostbedbedpostel
Klikni pro výslovnostbest friendˌbest ˈfrendnejlepší kamarád/ka
Klikni pro výslovnostbikebaɪkkolo (jízdní)
Klikni pro výslovnostcaptionˈkæpʃnlegenda, popisek
Klikni pro výslovnostcomputerkəmˈpjuːtə(r)počítač
Klikni pro výslovnostfall outˌfɔːl ˈaʊtvypadnout
Klikni pro výslovnostfavouriteˈfeɪvərɪtoblíbený
Klikni pro výslovnostfindfaɪndnajít
Klikni pro výslovnostfootball teamˈfʊtbɔːl ˌtiːmfotbalové družstvo
Klikni pro výslovnostinɪnv
Klikni pro výslovnostlifelaɪfživot
Klikni pro výslovnostlittleˈlɪtlmalý
Klikni pro výslovnostmakemeɪkdělat
Klikni pro výslovnostnonenʌnžádný
Klikni pro výslovnostno oneˈnəʊ ˌwʌnnikdo
Klikni pro výslovnostposterˈpəʊstə(r)plakát
Klikni pro výslovnostpresentprɪˈzentpředvést, ukázat
Klikni pro výslovnostprojectˈprɒdʒektprojekt
Klikni pro výslovnostputpʊtdát
Klikni pro výslovnostroll overˌrəʊl ˈəʊvə(r)překulit se
Klikni pro výslovnostsayseɪříkat
Klikni pro výslovnostskateboardˈskeɪtbɔːdskateboard
Klikni pro výslovnostspeech bubbleˈspiːtʃ ˌbʌblbublina s výrokem
Klikni pro výslovnostthingθɪŋvěc
Klikni pro výslovnosttogethertəˈgeðə(r)dohromady

Pozn.: Podklady pro zde uvedený Slovníček k Pracovnímu sešitu Project 1 4th edition byly zdarma získány z webových stránek Oxford Teachers' Club, kde jsou kopírovatelné materiály uloženy. Další užitečné pomůcky můžete najít zde.


Kam dál?

Doporučujeme projití všech stránek vhodných pro děti na základních školách. Začít můžete třeba s anglickou abecedou nebo se podívat na písničky a říkadla pro snažší zapamatování anglické abecedy. Výbornou pomůckou je stránka věnovaná tématu Specifické anglické hlásky s výslovností.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!