Project 4th edition

Project 1 (4th edition) - Pracovní sešit - Slovníček - Friends and family

Angličtina bez biflování / Friends and family - Slovníček pro Project 1

Project 1 fourth edition - Pracovní sešit - obsah slovníčku


2 Klikni pro výslovnostFriends and family


A Klikni pro výslovnostWhere are you from?


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostclassroomˈklɑːsruːmtřída (místnost)
Klikni pro výslovnostHe isn’t from …ˌhiː ˈɪznt frəmOn není z …
Klikni pro výslovnostI’m from …ˈaɪm frəmJsem z …
Klikni pro výslovnostI’m not from …ˌaɪm ˈnɒt frəmNejsem z …
Klikni pro výslovnostInternet friendsˈɪntənet ˌfrendzkamarádi přes internet
Klikni pro výslovnostShe’s from …ˈʃiːz frəmOna je z …
Klikni pro výslovnostThese are …ˈðiːz əTo/toto jsou …
Klikni pro výslovnostThey’re from …ˈðeə frəmOni jsou z …
Klikni pro výslovnostWe aren’t from …ˌwiː ˈɑːnt frəmNejsme z …
Klikni pro výslovnostWe’re from …ˈwɪə frəmJsme z …
Klikni pro výslovnostWho are … ?ˈhuː əKdo jsou … ?
Klikni pro výslovnostWhere are they from?ˈweər ə ˌðeɪ ˈfrɒmOdkud jsou?

Klikni pro výslovnostCountries and cities

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostAustraliaɒˈstreɪliəAustrálie
Klikni pro výslovnostBeijingbeɪˈʒɪŋPeking
Klikni pro výslovnostBrazilbrəˈzɪlBrazílie
Klikni pro výslovnostBritainˈbrɪtnBritánie
Klikni pro výslovnostChinaˈtʃaɪnəČína
Klikni pro výslovnostFrancefrɑːnsFrancie
Klikni pro výslovnostGermanyˈdʒɜːməniNěmecko
Klikni pro výslovnostGreecegriːsŘecko
Klikni pro výslovnostItalyˈɪtəliItálie
Klikni pro výslovnostJapandʒəˈpænJaponsko
Klikni pro výslovnostLondonˈlʌndənLondýn
Klikni pro výslovnostMilanmɪˈlænMiláno
Klikni pro výslovnostMoscowˈmɒskəʊMoskva
Klikni pro výslovnostNew Yorkˌnjuː ˈjɔːkNew York
Klikni pro výslovnostParisˈpærɪsPaříž
Klikni pro výslovnostRio de Janeiroˌriːəʊ də ʒəˈnɪərəʊRio de Janeiro
Klikni pro výslovnostRussiaˈrʌʃəRusko
Klikni pro výslovnostSydneyˈsɪdniSydney
Klikni pro výslovnostSpainspeɪnŠpanělsko
Klikni pro výslovnostthe USAðəˌ juː ˌes ˈeɪUSA
Klikni pro výslovnostTokyoˈtəʊkiəʊTokio

B Klikni pro výslovnostMy family


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostconnectkəˈnektspojit
Klikni pro výslovnostfamilyˈfæməlirodina
Klikni pro výslovnostgardenˈgɑːdnzahrada
Klikni pro výslovnostmobileˈməʊbaɪlmobil
Klikni pro výslovnostphotoˈfəʊtəʊfotka
Klikni pro výslovnostWhere is a (are) … ?ˈweər ˌɪz ə, ˌɑː(r)Kde je / jsou …?
Klikni pro výslovnostWhose … is this?ˌhuːz ˈ… ˌɪz ˌðɪsČí … je to?

Klikni pro výslovnostFamily

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostauntɑːntteta
Klikni pro výslovnostbrotherˈbrʌðə(r)bratr
Klikni pro výslovnostcousinˈkʌznbratranec, sestřenice
Klikni pro výslovnostdaughterˈdɔːtə(r)dcera
Klikni pro výslovnostfatherˈfɑːðə(r)otec
Klikni pro výslovnostgrandchildrenˈgræntʃɪldrənvnoučata
Klikni pro výslovnostgrandfather (granddad)ˈgrænfɑːðə(r), ˈgrændæddědeček, děda
Klikni pro výslovnostgrandmother (grandma)ˈgrænmʌðə(r), ˈgrænmɑːbabička
Klikni pro výslovnostgrandparentsˈgrænpeərəntsprarodiče
Klikni pro výslovnostmother (mum)ˈmʌðə(r), mʌmmatka (máma)
Klikni pro výslovnostparentsˈpeərəntsrodiče
Klikni pro výslovnostsisterˈsɪstə(r)sestra
Klikni pro výslovnostsonsʌnsyn
Klikni pro výslovnostuncleˈʌŋklstrýc

Klikni pro výslovnostPossessive adjectives

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostherhɜː(r)její
Klikni pro výslovnosthishɪzjeho
Klikni pro výslovnostitsɪtsjeho (stř. rod)
Klikni pro výslovnostourɑː(r), ˈaʊə(r)náš, naše
Klikni pro výslovnosttheirðeə(r)jejich
Klikni pro výslovnostyourjɔː(r)tvůj, tvoje, váš, vaše

C Klikni pro výslovnostMickie, Millie and Mut


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostaliveəˈlaɪvživý
Klikni pro výslovnostAre they … ?ˌɑː ˌðeɪ ˈ…Jsou …?
Klikni pro výslovnostAre you … ?ˌɑːˌ juː ˈ…Jseš …?
Klikni pro výslovnostavenueˈævənjuːtřída (ulice)
Klikni pro výslovnostclassmateˈklɑːsmeɪtspolužák
Klikni pro výslovnostExcuse me.ɪkˈskjuːz ˌmiːPromiňte.
Klikni pro výslovnostfilm starˈfɪlm ˌstɑː(r)filmová hvězda
Klikni pro výslovnostfriendlyˈfrendlipřátelský
Klikni pro výslovnostgrowlgraʊlvrrr
Klikni pro výslovnostIs this … ?ˌɪz ˌðɪs ˈ…Je to …?
Klikni pro výslovnostMelbourneˈmelbɔːnMelbourne
Klikni pro výslovnostneighbourˈneɪbə(r)soused/ka
Klikni pro výslovnostnewnjuːnový
Klikni pro výslovnostnonəʊne
Klikni pro výslovnostnotnɒtne (zápor u sloves)
Klikni pro výslovnostover thereˌəʊvə ˈðeə(r)tam
Klikni pro výslovnostPleased to meet you.ˌpliːzd təˈ miːt ˌjuːJsem rád, že vás/tě poznávám.
Klikni pro výslovnostpolicemanpəˈliːsmənpolicista
Klikni pro výslovnostpostmanˈpəʊstmənpošťák
Klikni pro výslovnostroadrəʊdsilnice
Klikni pro výslovnostsingerˈsɪŋə(r)zpěvák, zpěvačka
Klikni pro výslovnostsportspersonˈspɔːtspɜːsnsportovec, sportovkyně
Klikni pro výslovnoststudentˈstjuːdntstudent/ka
Klikni pro výslovnostThank you.ˈθæŋk ˌjuːDěkuji.
Klikni pro výslovnostThat’s …ðætsTo je …
Klikni pro výslovnostveryˈverivelmi
Klikni pro výslovnostyesjesano

D Klikni pro výslovnostWhat day is it today?


Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostat homeət ˈhəʊmdoma
Klikni pro výslovnostat the shopsət ðə ˈʃɒpsv obchodě, na nákupech
Klikni pro výslovnostbirthdayˈbɜːθdeɪnarozeniny
Klikni pro výslovnostcallerˈkɔːlə(r)volající
Klikni pro výslovnostcharttʃɑːttabulka
Klikni pro výslovnostdays of the weekˌdeɪz əv ðəˈwiːkdny v týdnu
Klikni pro výslovnostDJˈdiː ˌdʒeɪDJ, disk jockey
Klikni pro výslovnostforfɔː(r), fə(r)pro
Klikni pro výslovnostHappy birthday.ˌhæpi ˈbɜːθdeɪŠťastné narozeniny.
Klikni pro výslovnostHow old are you?ˈhaʊ ˌəʊld ə ˌjuːKolik je ti let? Jak jsi starý?
Klikni pro výslovnostHow old is he?ˈhaʊ ˌəʊld ˌɪz ˌhiːKolik je mu let?
Klikni pro výslovnostOKˌəʊ ˈkeɪOK, tak jo
Klikni pro výslovnostrecordˈrekɔːddeska (gramofonová)
Klikni pro výslovnostshowʃəʊpředstavení, show
Klikni pro výslovnostsongsɒŋpíseň
Klikni pro výslovnosttableˈteɪblstůl, tabulka
Klikni pro výslovnosttextteksttext
Klikni pro výslovnosttodaytəˈdeɪdnes
Klikni pro výslovnostweekwiːktýden
Klikni pro výslovnostWhat is … ?ˌwɒt ˌɪz ˈ…Co je …?
Klikni pro výslovnostWhen is his birthday?ˌwen ˌɪz ˌhɪz ˈbɜːθdeɪKdy má narozeniny?
Klikni pro výslovnostWhose is … ?ˌhuːz ˌɪz ˈ…Čí je …?

Klikni pro výslovnostDays of the week

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostMondayˈmʌndeɪpondělí
Klikni pro výslovnostTuesdayˈtjuːzdeɪúterý
Klikni pro výslovnostWednesdayˈwenzdeɪstředa
Klikni pro výslovnostThursdayˈθɜːzdeɪčtvrtek
Klikni pro výslovnostFridayˈfraɪdeɪpátek
Klikni pro výslovnostSaturdayˈsætədeɪsobota
Klikni pro výslovnostSundayˈsʌndeɪneděle

Klikni pro výslovnostCulture

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostaddressəˈdresadresa
Klikni pro výslovnostalbumˈælbəmalbum
Klikni pro výslovnostbigbɪgvelký
Klikni pro výslovnostBritishˈbrɪtɪʃbritský
Klikni pro výslovnostcityˈsɪtiměsto (velké)
Klikni pro výslovnostcrossingˈkrɒsɪŋpřechod (pro chodce)
Klikni pro výslovnostdetectivedɪˈtektɪvdetektiv
Klikni pro výslovnostfamousˈfeɪməsslavný
Klikni pro výslovnosthouse numberˈhaʊs ˌnʌmbə(r)číslo domu
Klikni pro výslovnostjustdʒʌstpouze, jen
Klikni pro výslovnostknownəʊvědět, znát
Klikni pro výslovnostLiverpoolˈlɪvəpuːlLiverpool
Klikni pro výslovnostoutsideaʊtˈsaɪdvenku, před
Klikni pro výslovnostplacepleɪsmísto
Klikni pro výslovnostpostcodeˈpəʊstkəʊdpoštovní směrovací číslo
Klikni pro výslovnostPrime Ministerˌpraɪm ˈmɪnɪstə(r)ministerský předseda, premiér
Klikni pro výslovnostrealrɪəl, ˈriːəlskutečný
Klikni pro výslovnostrecording studiorɪˈkɔːdɪŋ ˌstjuːdiəʊnahrávací studio
Klikni pro výslovnostroomruːmmístnost, pokoj
Klikni pro výslovnoststreetstriːtulice
Klikni pro výslovnosttowntaʊnměsto
Klikni pro výslovnostwebcamˈwebkæmwebová kamera

Klikni pro výslovnostEnglish Across the Curriculum

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbetweenbɪˈtwiːnmezi (dvěma)
Klikni pro výslovnostcoldkəʊldchladný, studený
Klikni pro výslovnostcontinentˈkɒntɪnəntkontinent, světadíl
Klikni pro výslovnostdesertˈdezətpoušť
Klikni pro výslovnostGeographydʒiˈɒgrəfizeměpis
Klikni pro výslovnostmapmæpmapa
Klikni pro výslovnostmountainˈmaʊntənhora
Klikni pro výslovnostmountain rangeˈmaʊntən ˌreɪndʒpohoří
Klikni pro výslovnostnext toˈnekst təvedle, u
Klikni pro výslovnostoceanˈəʊʃnoceán
Klikni pro výslovnostpointpɔɪntukázat
Klikni pro výslovnostriverˈrɪvə(r)řeka
Klikni pro výslovnostworldwɜːldsvět

Klikni pro výslovnostGeographical places

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostAfricaˈæfrɪkəAfrika
Klikni pro výslovnostAmazon Riverˌæməzən ˈrɪvə(r)řeka Amazonka
Klikni pro výslovnostAntarcticaænˈtɑːktɪkəAntarktida
Klikni pro výslovnostAsiaˈeɪʒəAsie
Klikni pro výslovnostEuropeˈjʊərəpEvropa
Klikni pro výslovnostHimalayashɪməˈleɪəzHimaláje
Klikni pro výslovnostNile Riverˌnaɪl ˈrɪvə(r)řeka Nil
Klikni pro výslovnostNorth Americaˌnɔːθ əˈmerɪkəSeverní Amerika
Klikni pro výslovnostOceaniaəʊsiˈɑːniəOceánie
Klikni pro výslovnostRocky Mountainsˌrɒki ˈmaʊntənzSkalnaté hory
Klikni pro výslovnostSahara Desertsəˌhɑːrə ˈdezətPoušť Sahara
Klikni pro výslovnostSouth Americaˌsaʊθ əˈmerɪkəJižní Amerika

Klikni pro výslovnostOceans

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostArctic Oceanˌɑːktɪk ˈəʊʃnSeverní ledový oceán
Klikni pro výslovnostAtlantic Oceanətˌlæntɪk ˈəʊʃnAtlantický oceán
Klikni pro výslovnostIndian Oceanˌɪndiən ˈəʊʃnIndický oceán
Klikni pro výslovnostPacific Oceanpəˌsɪfɪk ˈəʊʃnTichý oceán

Klikni pro výslovnostRevision

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostblackblækčerný
Klikni pro výslovnostcardkɑːdpřání (např. k narozeninám)
Klikni pro výslovnostcuekjuːnarážka, nápověda
Klikni pro výslovnostfamily treeˌfæməli ˈtriːrodokmen

Klikni pro výslovnostYour project

Englishfonetikačesky
Klikni pro výslovnostbring backˌbrɪŋ ˈbækpřivést zpět
Klikni pro výslovnostdrawingˈdrɔːɪŋkresba
Klikni pro výslovnostinterviewˈɪntəvjuːrozhovor
Klikni pro výslovnostoverˈəʊvə(r)přes
Klikni pro výslovnostplanplænplánovat
Klikni pro výslovnostseasiːmoře
Klikni pro výslovnosttitleˈtaɪtlnadpis

Pozn.: Podklady pro zde uvedený Slovníček k Pracovnímu sešitu Project 1 4th edition byly zdarma získány z webových stránek Oxford Teachers' Club, kde jsou kopírovatelné materiály uloženy. Další užitečné pomůcky můžete najít zde.


Kam dál?

Doporučujeme projití všech stránek vhodných pro děti na základních školách. Začít můžete třeba s anglickou abecedou nebo se podívat na písničky a říkadla pro snažší zapamatování anglické abecedy. Výbornou pomůckou je stránka věnovaná tématu Specifické anglické hlásky s výslovností.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!