Anglické citáty a motta

Anglické citáty a motta

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Anglické citáty a motta

Na úvod jeden motivační citát od Henryho Forda:
Klikni pro výslovnost"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." - volně přeloženo jako „Ten, jenž se přestane učit, je starý - ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Nejlepší věc v životě je zachovat si mladou mysl.“

Citáty jsou pro nás motivací, zábavou i ponaučením. Vyjadřují lidská moudra, která byla, jsou a navždy budou pravdivá. Chcete svým zahraničním přátelům poslat hezkou zprávu spojenou s citátem nebo si jen pročíst krásné anglické citáty a anglická motta s překladem?

Pročtěte si je v následujícím článku, kde naleznete citáty v angličtině nejen o lásce, životě i přátelství.

Anglické citáty – citáty o lásce

Připravili jsme pro vás výběr nejznámějších citátů o lásce, které můžete využít například při komunikaci s milovanou osobou.

Citát v češtině Anglický citát
Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi… Klikni pro výslovnostIt's better to be hated for what you are, than to be loved for what you're not… (Kurt Cobain)
Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Klikni pro výslovnostI love life, because he gave me you. I love you because you are my life. (John Lennon)
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. Klikni pro výslovnostThe greatest happiness in one´s life is the knowledge, that someone loves us because of who we are, or rather, in spite of the fact who we are. (Romain Rolland)
Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže. Klikni pro výslovnostMen always want to be a woman's first love - women like to be a man's last romance. (Victor Hugo)
Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo. Klikni pro výslovnostLove, of all passions, is the strongest, because it addresses both the head, heart and body. (Voltaire)
Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto aby byly chápány. Klikni pro výslovnostWomen are made to be loved, not understood. (Oscar Wilde)
Polib mě a uvidíš hvězdy, miluj mě a já ti je dám. Klikni pro výslovnostKiss me and you will see stars, love me and I will give them to you. (unknown)
Nikdy není příliš pozdě se zamilovat. Klikni pro výslovnostIt is never too late to fall in love. (Sandy Wilson)
Je lepší milovat a ztratit, než nikdy nemilovat. Klikni pro výslovnostIt's better to have loved and lost, than to have never loved at all. (Alfred Lord Tennyson)
Kde je láska, tam je život. Klikni pro výslovnostWhere there is love, there is life. (Gándhí)

Anglické citáty - citáty o životě

V přehledné tabulce naleznete nejslavnější citáty a motta o životě, které vás poučí a které zaručeně využijete při různých společenských setkáních a dalších příležitostech.

Citát v češtině Anglický citát
Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes. Klikni pro výslovnostDream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. (James Dean)
Každá minuta tvého hněvu tě stojí 60 vteřin štěstí. Klikni pro výslovnostFor every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness. (Ralph Waldo Emerson)
Žít, to je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, toť vše. Klikni pro výslovnostTo live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. (Oscar Wilde)
Vyber si práci, která tě baví a nebudeš muset pracovat jediný den svého života. Klikni pro výslovnostChoose a job you love, and you will never have to work a day in your life. (Confucius)
Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik. Klikni pro výslovnostDo not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. (Buddha)
Buď velký v činech, jako jsi v myšlenkách. Klikni pro výslovnostBe great in act, as you have been in thought. (William Shakespeare)
Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. Klikni pro výslovnostLife is not measured by the number of breaths we take, but by the number of moments, that take our breath away. (George Carlin)
Následuj své sny, změň svůj život. Klikni pro výslovnostFollow your dreams, transform your life. (Paulo Coelho)
Vždy dělej nové chyby. Klikni pro výslovnostAlways make new mistakes. (Esther Dyson)
Život, když je strávený dobře, je dlouhý. Klikni pro výslovnostLife, when is spent well, is long. (Leonardo da Vinci)

Anglické citáty - citáty o přátelství

V životě každého z nás je hned po rodině a partnerovi nejdůležitější velmi dobrý kamarád či přítel. A jak se takový přítel pozná? Třeba najdete řešení v jednom z citátů o přátelství.

Citát v češtině Anglický citát
Přítel je někdo, kdo vám dává úplnou svobodu být sám sebou. Klikni pro výslovnostA friend is someone who lets you have total freedom to be your self. (Jim Morrison)
Dobří přátelé jsou jako hvězdy. Nevidíš je pořád, ale víš, že existují. Klikni pro výslovnostGood friends are like stars, you don't always see them, but you know they're always there! (old saying)
Co je přítel? Jedna duše ve dvou tělech. Klikni pro výslovnostWhat is a friend? A single soul dwelling in two bodies. (Aristotle)
Přátelství je, když o tobě někdo ví všechno, ale má tě pořád stejně rád. Klikni pro výslovnostFriendship is when people know all about you, but like you anyway. (anonymous)
Přátelství se zrodí v tu chvíli, kdy jedna osoba řekne druhé: "Cože? Ty taky? A já myslel, že jsem jediný! Klikni pro výslovnostFriendship is born at that moment when one person says to another: 'What! You too? I thought I was the only one. (C.S. Lewis)
Jít s přáteli ve tmě je lepší, než jít sám. Klikni pro výslovnostWalking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. (Helen Keller)
Potřebujeme hodně statečnosti, abychom se postavili svým nepřátelům, stejně tolik ale i k tomu, abychom se postavili svým přátelům. Klikni pro výslovnostIt takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. (J.K. Rowling)
Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem. Klikni pro výslovnostThe only way to have a friend is to be one. (Ralph Waldo Emerson)
Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel. Klikni pro výslovnostDon't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend. (Albert Camus)
Můj nejlepší přítel je ten, který ze mě dostane to nejlepší, co ve mně je. Klikni pro výslovnostMy best friend is the one who brings out the best in me. (Henry Ford)

Citáty a verše o lidech, osobním rozvoji a motivaci

Proč jsou někteří lidé lepší než jiní? Proč někteří lidé mají více peněz, žijí radostněji a jsou zdravější. Existuje jistě mnoho různých odpovědí, ale možná je najdete v některém z níže uvedených motivačních citátů.

Česká verze Anglická verze
Všechno je nejdříve těžké, než to začne být snadné. Klikni pro výslovnostEverything is hard before it’s easy. (Goethe)
První a největší vítězství spočívá v ovládnutí sebe sama. Klikni pro výslovnostThe first and best victory is to conquer self. (Plato)
Disciplína je mostem mezi cílem a jeho dosažení. Klikni pro výslovnostDiscipline is the bridge between goals and accomplishment. (JIM ROHN)
Jen já můžu změnit svůj život. Nikdo jiný to za mě nemůže udělat. Klikni pro výslovnostOnly I can change my life. No one can do it for me. (CAROL BURNETT)
Pro selhání lze najít tisíc výmluv, ale žádný dobrý důvod. Klikni pro výslovnostThere are a thousand excuses for failure but never a good reason. (Mark Twain)
Jsme to, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk. Klikni pro výslovnostWe are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (ARISTOTLE)
Poměřujte se vyšším standardem, než jaký od vás očekává kdokoli jiný. Nikdy se nevymlouvejte a nikdy se nelitujte. Buďte přísní na sebe a shovívaví ke všem ostatním. Klikni pro výslovnostHold yourself responsible for a higher standard than anyone else expects of you. Never excuse yourself. Never pity yourself. Be a hard master to yourself and be lenient to everyone else. (HENRY WARD BEECHER)
Velikáni nevystoupili do výšin náhlým vzletem, ale plahočili se vzhůru v noci, zatímco jejich společníci spali. Klikni pro výslovnost Those heights by great men, won and kept,
Were not achieved by sudden flight.
But they, while their companions slept,
Were toiling upward in the night.
(Longfellow)

Máte zájem o další anglické citáty významných osobností naší historie? Využijte tento odkaz k jejich stažení.

Slovní zásoba - fráze v angličtině

I needed to see you - Musím tě vidět Love for you - Láska k tobě
Don’t let me see you again - Už tě nechci vidět Love at first sight - Láska na první pohled
I want to see you again - Chci tě znovu vidět I’II see you in my dreams - Budeš v mých snech
I love you forever - Miluji tě navždy I want you back - Chci tě zpátky
I hate you! - Nenávidím tě! You'll pay dear for it - To tě bude mrzet
Love hurts - Láska bolí Miss you - Chybíš mi

Kam dál?

Jak se vám citáty v angličtině s překladem líbí? Rozuměli jste správně veškeré gramatice? Pokud ne, můžete si angličtinu procvičit například v lekci Anglické předložky nebo se podívat na Hodiny v angličtině.

Anglické citáty s překladem jsou dobrou formou, jak si procvičit nejen anglická slovíčka, ale také osvojit si volný překlad, který je u citátů velmi častý. Jestliže byste anglické citáty přeložili doslovně, nedávaly by smysl nebo by bylo jejich vyznění změněno. Jaký je váš oblíbený citát v angličtině?

Pokud vám zde nějaká důležitá informace chybí, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!