Angličtina - hodiny

Hodiny v angličtině

Angličtina bez biflování / Určování času / Hodiny v angličtině

Otázku „Kolik je hodin?“ lze položit třeba takto:

  • Klikni pro výslovnostWhat time is it?
  • Klikni pro výslovnostWhat's the time?
  • Klikni pro výslovnostWhat is the time?

Odpovědí na tyto otázky je Klikni pro výslovnostIt's... . Např.: Je pět hodin – Klikni pro výslovnostIt's five o'clock.

Určování hodin anglicky - Klikni pro výslovnosttelling the time in English1. Digitální určení hodin anglicky

Tento způsob vyjadřování času v angličtině využívá 12hodinový režim určování času. Pro upřesnění dopoledne a odpoledne používá zkratek:

  • A.M. - latinsky ante meridiem - značí dobu před polednem (ráno a dopoledne), tedy časový úsek 0:00-11:59
  • P.M. - latinsky post meridiem - značí dobu po poledni (odpoledne a večer), tedy časový úsek 12:00-23:59

  • Při určování času v angličtině vyslovujeme číslovky tak, jako bychom je viděli na digitálních hodinkách a k nim použijeme vhodnou zkratku dle toho, zda je dopoledne nebo odpoledne.

    Celou hodinu vyslovujeme jako Klikni pro výslovnosto'clock, která se pojí s předložkou at.

    Příklad

    Klikni pro výslovnostWhat's the time? (Kolik je hodin?)


    Určování času - digitální čas

    Klikni pro výslovnostWhen? (Kdy?)

    2. Přesné určení hodin anglicky

    Tento způsob využívá vyjadřování času anglicky přesně dle hodin, které ukazují analogové hodinky. U tohoto způsobu vyjadřování času anglicky se využívá předložek:

  • TO - do - využívá se pro čas, kdy se velká ručička pohybuje od 6 do 12

  • Při určení času říkáme:
    počet minut do celé (po čísle 6 na hodinách) + to + hodina, do které tyto minuty jsou

  • PAST - po - využívá se pro čas, kdy se velká ručička pohybuje od 12 do 6

  • Při určení času říkáme:
    počet minut po celé (po čísle 12 na hodinách) + past + hodina, po které tyto minuty jsou

    Určování času - to / past

    ČTVRT / PŮL / TŘIČTVRTĚ - části hodin anglicky

    Pokud u přesného vyjadřování času velká ručička ukazuje na čtvrt, půl nebo třičtvrtě, NEŘÍKÁME: Fifteen past / Thirty past / Fifteen to ale tyto časové úseky označujeme jako Klikni pro výslovnostquarter past (čtvrt na) / Klikni pro výslovnosthalf past (půl) / Klikni pro výslovnostquarter to (třičtvrtě)
    Určování času - čtvrt / půl / třičtvrtě

    Příklad

    Části dne anglicky

    Podívejte se, jak se anglicky řeknou jednotlivé části dne.

    Důležitá slovíčka - anglické hodiny


    morning - ráno second - sekunda
    noon - poledne minute - minuta
    afternoon - odpoledne hour - hodina
    evening - večer clock - hodiny
    bedtime - čas jít spát o'clock - hodin
    midnight - půlnoc on time - na čas

    Kam dál?

    Můžete se vrátit zpět na stránku o problematice určování času nebo se podívat na anglické číslovky základní, kde se dozvíte vše, co souvisí s anglickými čísly.

    Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test The Time.

    Už víte, jak někomu sdělit, kolik je právě hodin? Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

    Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!