Předložky v angličtině

Anglické předložky

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Anglické předložky

Předložky v angličtině jsou část gramatiky, která mnohým dělá problémy. Abyste se v nich zlepšili a byli si jisti, jakou předložku před dané slovo nebo do dané věty vložit, naučte se s námi anglické předložky online!

Anglické předložky hrají také podstatnou roli při určování času.

Nejčastější anglické předložky časové a místní - in, on, at


Nejčastější anglické předložky časové a místní


AT = NA, U

Využívá se u:

Příklady:

AT jako předložka místa

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostIs she at work? Je v práci?
Klikni pro výslovnostHe's at home. Je doma.
Klikni pro výslovnostIt's at 80 High Street, London. Je to na High Street 80 v Londýně.
Klikni pro výslovnostAt the bus stop/the airport/school. Na zastávce, letišti, ve škole.
Klikni pro výslovnostTurn left at the bank. Odbočte vlevo u banky.
Klikni pro výslovnostAt the table. Na stole.
Klikni pro výslovnostHe was at Jacob's. Byl u Jakuba.

AT jako předložka času

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostI'll come at 3:45. Přijdu v 3:45.
Klikni pro výslovnostLet's meet in the afternoon. Sejdeme se odpoledne.
Klikni pro výslovnostThey close at 7 o'clock. Zavírají v sedm.ON = NA

Využívá se u:

Příklady:

ON jako předložka místa

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostThe school is on Low Street. Ta škola je na Low Street.
Klikni pro výslovnostThey live on Southern Road. Bydlí na Southern Road.
Klikni pro výslovnostYour book is on the table. Tvá kniha je na stole.
Klikni pro výslovnostI am on the roof! Jsem na střeše!
Klikni pro výslovnostThere is a nice picture on the wall. Na stěně je hezký obrázek.
Klikni pro výslovnostIs there a church on the hill? Je na kopci kostel?
Klikni pro výslovnostIt's on the way to Brighton. Je to na cestě do Brightonu.
Klikni pro výslovnostThe city lies on the Thames River. Město leží na řece Temži.
Klikni pro výslovnostOn the bus/the train/the plane. V autobuse/vlaku/letadle.
Klikni pro výslovnostHe lives on the farm. Žije na farmě.

ON jako předložka času

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostShe'll arrive on Tuesday. Přijede v úterý.
Klikni pro výslovnostThe camp starts on Saturday. Tábor začíná v sobotu.
Klikni pro výslovnostSee you on Monday! Uvidíme se v pondělí!
Klikni pro výslovnostWill you be there on Sunday morning? Budete zde v neděli ráno?
Klikni pro výslovnostOn New Year's Eve we often drink champagne. Na Nový rok obvykle pijeme šampaňské.IN = V

Využívá se u:

Příklady:

IN jako předložka místa

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostIn the box/house/bookcase. Je to v krabici/domě/knihovně.
Klikni pro výslovnostI live in the USA. Žiji ve Spojených státech amerických.
Klikni pro výslovnostAre you in the kitchen? Jsi v kuchyni?
Klikni pro výslovnostI want to live in country. Chtěl bych žít na vesnici.
Klikni pro výslovnostHe lives in the street. Žije na ulici.
Klikni pro výslovnostI read it in the newspaper. Četl jsem to v novinách.

IN jako předložka času

Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostI go on holiday in June. Na dovolenou jezdím v červnu.
Klikni pro výslovnostShe moved in the evening. Nastěhovala se večer.
Klikni pro výslovnostI was born in 1990. Narodila jsem se v roce 1990.
Klikni pro výslovnostIn the 19th century. V 19. století.
Klikni pro výslovnostI don’t like eating in the morning. Nerada jím ráno.
Klikni pro výslovnostDo you go on holiday in summer? Jedeš v létě na dovolenou?

Další důležité anglické předložky

by - blízko, poblíž across - přes
beside - vedle, po něčí straně round, around - okolo, dokola
in front of - před along - podél
behind - za through - skrz
before - před between - mezi dvěma
below - pod, níže among - mezi několika
under - pod against - proti
over - nad, přes towards - směr ke
above - nad, výše než out of - ven z

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se podívat na nepravidelná slovesa, kde najdete tabulku anglických nepravidelných sloves s fonetickým přepisem a výslovností.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Fill In The Correct Preposition, případně Předložky ve spojení se slovesy nebo další testy na předložky na testovacím portálu English Tests Online.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!