Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Anglicky mluvící země / Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Historie

První obyvatelé Britských ostrovů se datují již od roku 7 000 př.Kr. Na ostrovech se vystřídali známí Keltové, Jutové, Anglosasové, Římané, Saxové, Vikingové a další kmeny. Díky smíšení těchto kmenů postupem času vznikl anglický jazyk i kultura. Prvním významným králem byl Vilém Dobyvatel, původem Viking. Je považován za zakladatele anglické královské dynastie.

Postupem času v Anglii narůstala moc šlechty. Důkazem je i rok 1215 a vydání Velké listiny práv a svobod králem Janem Bezzemkem. V témže století se také poprvé sešel parlament. Spory o území ve Francii vedly k tzv. stoleté válce v letech 1337 až 1453. Anglie prohrála a musela se vzdát veškerého území ve Francii s výjimkou přístavu Calais. Tato válka byla následována tzv. Válkou Růží (1455 až 1485). Tuto válku mezi sebou vedly rody Yorkové a Lancesteři. Vítězství Lancasterů bylo potvrzeno zabitím Richarda III. Válku ukončil až nástup Jindřicha VII, k vládě se tedy dostávají Tudorovci.

Syn Jindřicha VII. (Jindřich VIII.) byl celkem 6krát ženat. Papež však nesouhlasil s rozvodem, proto Jindřich VIII. založil sám novou anglikánskou církev a sám sebe ustanovil hlavou této církve. Podařilo se mu také spojit Anglii s Walesem pod jeden parlament. Za vlády jeho dcery Alžběty I. došlo k velkému hospodářskému, vědeckému a kulturnímu rozvoji. Začala také koloniální politika Anglie. Alžběta neměla dědice, a proto se králem stal skotský král Jakub VI. Tím došlo ke spojení Anglie a Skotska pod jednoho panovníka.

V době jeho vlády začaly v Irsku spory mezi katolíky a protestanty, táhnoucí se dodnes. Karel, Jakubův syn, se přel s parlamentem a spory vyústily až v občanskou válku a v roce 1649 i v královu popravu. V čele parlamentních armád stál Oliver Cromwell.

Po vítězství revolučních armád byla vyhlášena republika a Oliver Cromwell byl jmenován lordem protektorem. Jeho vláda se brzy změnila v diktaturu a dva roky po jeho smrti byla opět obnovena monarchie s omezenými pravomocemi pro panovníka.

Základní informace
Rozloha: 244,820 km2 (z toho 1,32 % tvoří voda)
Počet obyvatel: 60,776,238
Hlavní město: Londýn
Královna: Alžběta II.
Měna: Libra (L)
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Hustota zalidnění: 248 obyvatel/km2
Nejvyšší hora: Ben Nevis (1,344 m n. m.)
Nejnižší místo: Holme fen (-4 m n. m.)
Nejdelší řeka: Severn (610 km)
Vlajka UK

vlajka Spojeného království

☛ Pozor ☚

 • Velká Británie je nepřesný název pro Spojené království!
 • Velká Británie (Klikni pro výslovnostGreat Britain) je ostrov na severozápadě Evropy a je hlavní součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Rozkládá se na něm Anglie, Wales a Skotsko.
 • Království Velké Británie, oficiálně jen Velká Británie, byl samostatný stát v letech 1707 až 1801.
 • Anglie (Klikni pro výslovnostEngland) je země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Zahrnuje jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie.


Kapitán Cook

Kapitán Cook

Důležitým rokem pro Anglii je rok 1707, kdy byly Wales, Anglie a Skotsko sloučeny do Království Velké Británie. V druhé polovině 18. století kapitán Cook také objevil Austrálii a Nový Zéland. Během celého 19. století upevňovala Británie svou pozici koloniální i hospodářské velmoci. Dále rozšiřovala své území, především do Afriky. Zároveň došlo k osamostatnění několika kolonií, zejména Kanady, Nového Zélandu a Austrálie.

Po 1. světové válce došlo, i přes celkové vítězství, ke značným ztrátám a v roce 1922 se od Británie odtrhlo Irsko a zůstala pouze jedna z provincíí, Severní Irsko. Na počátku třicátých let vzniklo z Britských kolonií Britské společenství národů (Klikni pro výslovnostCommonwealth). Británii také těžce zasáhla celosvětová hospodářská krize. Během 2. světové války sice Británie odolala německé invazi, ale Londýn a další města byla těžce poznamenána nálety. Z této situace se Británie vzpamatovala až v 50. letech.

Koncem čtyřicátých let se osamostatnila Indie a koncem padesátých let se postupně osamostňovaly i kolonie v Africe. Velké problémy byly stále se Severním Irskem. Spor mezi protestanty, kteří chtěli zůstat součástí Spojeného království, a menšinovými katolíky, kteří se chtěli připojit k Irsku, se dlouho nedařilo vyřešit. Příměří bylo dosaženo až roku 1994. V dnešní době je Spojené království součástí mnoha významných sdružení, mezi která patří například NATO nebo G8.

Geografie

Společně s Irskou republikou se Spojené království rozprostírá na souostroví Britské ostrovy. Britské ostrovy se rozkládají na dvou velkých a mnoha malých ostrovech. Spojené království leží severně od Francie, od níž je dělí Lamanšský průliv. Východní část Britských ostrovů omývá Severní moře, západní pak Atlantský oceán.

Je známo, že Spojené království bývalo koloniální velmocí, i díky tomu má dodnes pod správou závislá území po celém světě. Asi nejznámějším územím je Klikni pro výslovnostGibraltar, ležící na jihu Španělska.


Významná města

 • Klikni pro výslovnostLondon (Londýn)
 • Klikni pro výslovnostOxford
 • Klikni pro výslovnostCambridge
 • Klikni pro výslovnostLiverpool
 • Klikni pro výslovnostManchester
 • Klikni pro výslovnostBirmingham
 • Klikni pro výslovnostStratford
Mapa UK

Politika

Až na krátkou výjimku bývalo Spojené království monarchií. Postupem času se však moc panovníka silně omezovala, v dnešní době má největší moc předseda vlády a panovník plní pouze reprezentativní funkci. V Anglii jsou dvě hlavní politické strany - Labouristé a Konzervativci. Politický systém Anglie má dvě komory. Dolní sněmovna (Klikni pro výslovnostHouse of Commons) má 646 členů, je volena většinovým systémem a v jejím čele stojí předseda. Horní sněmovna (Klikni pro výslovnostHouse of Lords) má 618 členů a v čele stojí lord kancléř. Většina míst je doživotních a dědičných, svá místa zde má i anglikánská církev. Skotsko má vlastní parlament se 129 členy.

Více o politickém systému Spojeného království se dočtete v našem textu.

Vlajka Spojeného království se nazývá Klikni pro výslovnostUnion Jack. Její první podoba byla navržena v roce 1606, kdy jí tvořila pouze Anglická a Skotská část. V roce 1801 byla přidána i Irská část. Vlajka je složena z křížů svatých patronů jednotlivých zemí. Anglickou část tvoří červený kříž na bílém pozadí, skotskou bílý šikmý kříž na modrém pozadí a irskou červený šikmý kříž na bílém pozadí.


Westminsterský palác

Westminsterský palác, sídlo parlamentu Spojeného království

Významné osobnosti

 • královna Victoria
 • princezna Diana
 • královna Alžběta I.
 • královna Alžběta II.
 • Jindřich VIII.
 • fotbalista David Beckham
 • dramatik William Shakespeare
 • Margaret Thatcherová
 • Winston Churchill

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími anglicky mluvícími zeměmi, na přehled státních svátků ve Spojeném království a v USA nebo se rovnou podívat na jinou anglicky mluvící zemi, kterou jsou Spojené státy americké.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!