Trpný rod v angličtině

Trpný rod v angličtině

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Trpný rod v angličtině

Trpný rod v angličtině - Klikni pro výslovnostThe passive voice

Trpný rod je jedna z velmi důležitých částí angličtiny, kterou by opravdu nikdo, kdo chce umět anglicky, neměl zanedbat. Pro správnou tvorbu trpného rodu je nutné umět tvořit tvary sloves, konkrétně pak příčestí trpné a s tím se pojí i nutná znalost nepravidelných sloves. Pokud nepravidelná slovesa neznáte, pak je naleznete v přehledné tabulce v lekci věnované nepravidelným slovesům ZDE.

Jestli si ještě před prostudováním této lekce chcete vyzkoušet, jak na tom s nepravidelnými slovesy jste, pak máte možnost využít naše online testy Irregular verbs 1, Nepravidelná slovesa 1 nebo Nepravidelná slovesa 2.

A pokud se již cítíte připraveni, pak se pojďte s námi podívat jak trpný rod v angličtině vlastně funguje.

Jak a proč se trpný rod používá?

V češtině díky používání koncovek není problém větu: „Známá kapela nazpívala úvodní píseň.“ přepsat jako: „Úvodní píseň nazpívala známá kapela.“

V případě, že byste chtěli takto zaměnit slova ve větě v angličtině, pak musíte využít trpný rod. Na prvním místě v anglické větě totiž vždy stojí podmět. Pro ilustraci by věta v trpném rodě v češtině vypadala asi takto: „Úvodní píseň byla nazpívána známou kapelou.“ (anglicky: Klikni pro výslovnost"The opening song was sung by a well-known band.")

Zde již můžete vidět, že z písně, která byla v předchozích větách předmětem, se stal podmět a z kapely se stal zase předmět, a to je přesně to, co potřebujeme pro vyjádření tímto způsobem v angličtině.


Knihy

Tvorba trpného rodu je v angličtině velmi podobná češtině, tvoří se pomocí:

sloveso "BE" + příčestí minulé významové slovesa

Příčestí minulé se u pravidelných sloves tvoří přidáním koncovky –ed, u nepravidelných sloves se jedná o jejich třetí tvar.
Např. Klikni pro výslovnostwritten, Klikni pro výslovnostsung, Klikni pro výslovnostbuilt nebo z pravidelných Klikni pro výslovnostwalked, Klikni pro výslovnostshouted, Klikni pro výslovnostlistened.

Tvorba z činného rodu

Na několika příkladech si nejprve ukážeme, jak z rodu činného můžeme vytvořit rod trpný. Nemějte strach, pokud to zvládnete česky, pak to anglicky nebude vůbec žádný problém.

Časování sloves v trpném rodě

Všimněte si, že při tvorbě trpného rodu v různých časech se časuje pouze sloveso být (Klikni pro výslovnostbe) a tvar samotného slovesa zůstává nezměněn. Trpný rod lze vytvořit prakticky v jakémkoliv čase, ačkoliv některé tvary se prakticky nepoužívají. V nejběžnějších časech může vypadat například takto:

Čas Trpný rod Činný rod
Česká věta Ta píseň byla nazpívána známou kapelou. Známá kapela nazpívala tu píseň.
Přítomný prostý Klikni pro výslovnostThe song is sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band sings the song.
Minulý prostý Klikni pro výslovnostThe song was sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band sang the song.
Budoucí Klikni pro výslovnostThe song will be sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band will sing the song.
Přítomný průběhový Klikni pro výslovnostThe song is being sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band is singing the song.
Předpřítomný Klikni pro výslovnostThe song has been sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band has sung the song.
Minulý průběhový Klikni pro výslovnostThe song was being sung by a famous band. Klikni pro výslovnostA famous band was singing the song.

Tvorba otázek a záporu

V tvorbě otázek nebo záporů se už žádný chyták neskrývá a tvoří se naprosto běžným způsobem.

Kdy se trpný rod používá?

Trpný rod používáme například v případě, kdy chceme ve větě zdůraznit předmět; podmět/původce děje není tolik podstatný nebo jej neznáme.

V případě, že chceme jen zdůraznit předmět ve větě, ale původce děje chceme i přesto zmínit, pak můžeme použít předložku Klikni pro výslovnostby.

Předložka Klikni pro výslovnostby se používá spíše pro označení člověka, pro konkrétnější sdělení například o věci, která byla při provádění činnosti použita, se používá předložka Klikni pro výslovnostwith.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se podívat na téma anglická slovesa, ve které se dozvíte, co jsou nepravidelná slovesa, frázová slova i modální slovesa.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!