Slovesa v angličtině

Slovesa (verbs)

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Slovesa v angličtině

Znalost práce s anglickými slovesy je nutná pro dobré zvládnutí psané i mluvené anglické gramatiky. Abyste si mohli být jisti, že s anglickými slovesy umíte pracovat, připravili jsme pro vás dnešní lekci Anglická slovesa. Dozvíte se v ní, co jsou to nepravidelná slovesa, frázová slovesamodální slovesa. Jdeme na to!Angličtina - nepravidelná slovesa (Klikni pro výslovnostIrregular Verbs)

nepravidelnými anglickými slovesy se v Anglii nebo USA setkáte každý den, jejich znalost je tedy opravdu nutná. Angličtina má okolo 280 nepravidelných sloves, s mnohými se ale nesetkáte. Základních anglických nepravidelných sloves, která byste měli znát, je 80 - 90.

U některých anglických sloves jsou dvě nebo více možností. Jedná se o pravidelnýnepravidelný tvar. Domluvíte se s pravidelným tvarem, ale dobré je znát i ten nepravidelný. Jak se všechna tato slovíčka naučit? Zde se bohužel zřejmě neobejdete bez biflování, ale určitě vám pomůže, když si každé nové sloveso napíšete, použijete v ucelené větě a ještě si danou situaci představíte, abyste zapojili co nejvíce smyslů i vlastní představivost. Toto udělejte pro všechny tvary daného slovesa.

Všechna nepravidelná slovesa naleznete v přehledné tabulce ZDE, v lekci věnované pouze nepravidelným slovesům. V tabulce je uveden infinitiv, minulý čas, minulé příčestí a překlad do češtiny. Pokud si myslíte, že anglická nepravidelná slovesa ovládáte dobře, můžete se otestovat v našich online testech Irregular Verbs 1, Nepravidelná slovesa 1 nebo Nepravidelná slovesa 2.Angličtina - frázová slovesa (Klikni pro výslovnostPhrasal Verbs)

Frázová slovesa se v angličtině skládají z hlavního slovesa a tzv. příslovečné částice. Příslovečných částic má každé sloveso několik a každá z částic dává slovesu absolutně odlišný význam. V češtině představují tyto příslovečné částice předpony. Jako příklad můžeme dát sloveso dělat (Klikni pro výslovnostdo/make). Slovesa vydělat, obdělat, udělat nebo nedělat mu dávají pokaždé jiný význam. Frázová slovesa v angličtině se zkrátka musíte naučit, jelikož se využívají hojně jak v hovorové, tak i ve formální angličtině. Pojďme si tedy představit ty nejpoužívanější anglická frázová slovesa a jejich příslovečné částice.

Frázová slovesa - přehled

BREAK rozbít
Klikni pro výslovnostbreak down pokazit se, selhat, rozbít se
Klikni pro výslovnostbreak in vloupat se, násilím vniknout, vyrazit
Klikni pro výslovnostbreak into vloupat se, propuknout v
Klikni pro výslovnostbreak off odmlčet se, odlomit
Klikni pro výslovnostbreak out uprchnout z vězení, propuknout (požár), vypuknout
Klikni pro výslovnostbreak up rozpadnout se, rozejít se, rozbít (se), rozlámat
Klikni pro výslovnostbreak with skoncovat s, odejít od/z, rozejít se s
BRING přinést
Klikni pro výslovnostbring about způsobit, zapříčinit, vymoct
Klikni pro výslovnostbring (a)round přivést někoho, vzkřísit
Klikni pro výslovnostbring back připomenout si, oživit vzpomínku, navrátit
Klikni pro výslovnostbring down snížit, svrhnout
Klikni pro výslovnostbring in vydělat něco, zapojit někoho
Klikni pro výslovnostbring off podařit se
Klikni pro výslovnostbring out vyjasnit si
Klikni pro výslovnostbring up přijít s (nápadem), vychovat
CALL volat, zavolat
Klikni pro výslovnostcall back zavolat/zatelefonovat zpátky, odvolat
Klikni pro výslovnostcall for požádat o
Klikni pro výslovnostcall in provést hovor
Klikni pro výslovnostcall off odvolat
Klikni pro výslovnostcall on požádat někoho, aby něco udělal
COME přijít
Klikni pro výslovnostcome across narazit na koho/co
Klikni pro výslovnostcome along dohodnout se, postupovat kupředu, dařit se
Klikni pro výslovnostcome apart rozpadnout se
Klikni pro výslovnostcome back vrátit se
Klikni pro výslovnostcome down poklesnout, snížit se, sestoupit
Klikni pro výslovnostcome from pocházet z, být odkud
Klikni pro výslovnostcome in přijít na místo, vstoupit, vejít
Klikni pro výslovnostcome on začít, rozběhnout se, jít dále
Klikni pro výslovnostcome on! Ale jdi! No tak!
Klikni pro výslovnostcome out vyjít (časopis), ukázat se, vyjít najevo, vypadávat
Klikni pro výslovnostcome over stavit se, přihodit se
Klikni pro výslovnostcome up přijít na řadu, objevit se, vstoupit
Klikni pro výslovnostcome up with přijít s něčím, navrhnout něco
CUT snížit
Klikni pro výslovnostcut away odříznout, oddělit
Klikni pro výslovnostcut back omezit, zredukovat, zastřihnout
Klikni pro výslovnostcut down omezit, snížit, pokácet
Klikni pro výslovnostcut off uříznout, odříznout, přerušit
Klikni pro výslovnostcut out vyříznout, vystřihnout
FALL klesat
Klikni pro výslovnostfall apart rozpadnout se
Klikni pro výslovnostfall away slábnout, klesat, odpadnout
Klikni pro výslovnostfall for zamilovat se, zalíbit se
Klikni pro výslovnostfall out hádat se
FILL vyplnit
Klikni pro výslovnostfill in vyplnit, vypsat (formulář)
Klikni pro výslovnostfill up naplnit, zasytit, doplnit
GET dostat
Klikni pro výslovnostget across předat, sdělit, objasnit
Klikni pro výslovnostget ahead dostat se do vedení, mít úspěch
Klikni pro výslovnostget along vycházet spolu
Klikni pro výslovnostget along with dobře vycházet s
Klikni pro výslovnostget away utéci, uniknout
Klikni pro výslovnostget away from vyhnout se problému, utíkat před
Klikni pro výslovnostget back to vrátit se k něčemu, vrátit se do
Klikni pro výslovnostget behind with dostat se do skluzu
Klikni pro výslovnostget by obejít se s, vystačit si
Klikni pro výslovnostget down sednout, kleknout, spolknout
Klikni pro výslovnostget down to pustit se do něčeho
Klikni pro výslovnostget in vstoupit, vejít, nasednout do (auta)
Klikni pro výslovnostget into dostat se do něčeho, začít s něčím
Klikni pro výslovnostget off vystoupit (z vlaku), svléct
Klikni pro výslovnostget on pokračovat, nastoupit, nasednout
Klikni pro výslovnostget out dostat se ven, vystoupit z (auta)
Klikni pro výslovnostget over zotavit se z, získat (koho)
Klikni pro výslovnostget round to dostat se k něčemu
Klikni pro výslovnostget through projít čím, dostat (se) přes co, přečkat co
Klikni pro výslovnostget together setkat se, sejít se
Klikni pro výslovnostget up vstát z postele, vstát, zvednout se
GIVE dát
Klikni pro výslovnostgive away rozdávat, rozdělovat, promarnit
Klikni pro výslovnostgive back vrátit
Klikni pro výslovnostgive in vzdát se (komu), podlehnout
Klikni pro výslovnostgive off vydávat
Klikni pro výslovnostgive out selhat
Klikni pro výslovnostgive up přestat s čím, vzdát se čeho (kouření apod.)
GO jít
Klikni pro výslovnostgo across přejít, přejet, přeletět
Klikni pro výslovnostgo ahead vybídnutí
Klikni pro výslovnostgo along pokračovat, postupovat
Klikni pro výslovnostgo away odejít, odjet, jít/jet pryč
Klikni pro výslovnostgo down with onemocnět
Klikni pro výslovnostgo for vybrat si něco
Klikni pro výslovnostgo off rozeznít se, zkazit se
Klikni pro výslovnostgo on pokračovat
Klikni pro výslovnostgo out jít ven, odjet, vyjít
Klikni pro výslovnostgo out with chodit s kým
Klikni pro výslovnostgo over projít, projít si, zopakovat si
Klikni pro výslovnostgo through projít čím, překonat co
Klikni pro výslovnostgo together hodit se k sobě, ladit spolu
Klikni pro výslovnostgo up zvedat se, stoupat
Klikni pro výslovnostgo with hodit se k, být částí čeho, chodit s kým
Klikni pro výslovnostgo without obejít se bez
KEEP udržovat
Klikni pro výslovnostkeep ahead zůstat vpředu
Klikni pro výslovnostkeep at zůstat u něčeho
Klikni pro výslovnostkeep away from nepřibližovat se, vyhýbat se
Klikni pro výslovnostkeep back zadržet, tajit něco
Klikni pro výslovnostkeep down držet se při zemi
Klikni pro výslovnostkeep in udržet něco v sobě
Klikni pro výslovnostkeep off držet někoho/něco mimo něco
Klikni pro výslovnostkeep on pokračovat, nepřestávat
Klikni pro výslovnostkeep out nevstupovat, držet se mimo
Klikni pro výslovnostkeep out! vstup zakázán!
Klikni pro výslovnostkeep to držet se (koho, čeho)
Klikni pro výslovnostkeep together držet se pohromadě, držet spolu
Klikni pro výslovnostkeep up udržovat na vysoké úrovni, udržovat
LOOK vypadat, dívat se
Klikni pro výslovnostlook after starat se o, pečovat o
Klikni pro výslovnostlook at dívat se na něco
Klikni pro výslovnostlook back ohlížet se
Klikni pro výslovnostlook down on opovrhovat
Klikni pro výslovnostlook for hledat
Klikni pro výslovnostlook forward to těšit se na
Klikni pro výslovnostlook into prošetřit
Klikni pro výslovnostlook out dávat pozor, být připraven
Klikni pro výslovnostlook over projít, prohlédnout si
Klikni pro výslovnostlook through prohlédnout, projít, nevšimnout si
Klikni pro výslovnostlook up zlepšovat se, vyhledat (ve slovníku)
Klikni pro výslovnostlook up to obdivovat (něco, někoho)
MAKE vydělat, provést, dělat
Klikni pro výslovnostmake for namířit si to k, vést k
Klikni pro výslovnostmake of myslet si o, mít názor na, zhotovit z
Klikni pro výslovnostmake out rozeznat, určit, rozluštit
Klikni pro výslovnostmake up tvořit, vymyslet, vymýšlet si, líčit se
PICK vybírat
Klikni pro výslovnostpick out vybrat (si), poznat, vybírat
Klikni pro výslovnostpick up zvednout, posbírat, vyzvednout
PUT dát
Klikni pro výslovnostput above klást, umístit nad
Klikni pro výslovnostput across prosadit, přesvědčivě vysvětlit, vyložit
Klikni pro výslovnostput away uklidit, dát něco na své místo, odložit (si něco)
Klikni pro výslovnostput back vrátit
Klikni pro výslovnostput down položit, zapsat, zaznamenat, potlačit
Klikni pro výslovnostput in vložit
Klikni pro výslovnostput off odložit, zrazovat, odbýt někoho, odradit
Klikni pro výslovnostput on obléci/obout/vzít si na sebe, obout
Klikni pro výslovnostput out uhasit, zhasnout světlo, vypnout, vystrčit
Klikni pro výslovnostput through spojit (telefonicky)
Klikni pro výslovnostput up vyvěsit
Klikni pro výslovnostput up with snášet, tolerovat
Klikni pro výslovnostput together spojit, složit, postavit
Klikni pro výslovnostput somebody out někoho obtěžovat
SET nastavit
Klikni pro výslovnostset off vydat se, vyrazit, vyvolat, způsobit
Klikni pro výslovnostset out vyrazit, vydat se na cestu, vydat knihu
Klikni pro výslovnostset up založit, zřídit, vytvořit, zorganizovat
TAKE vzít
Klikni pro výslovnosttake after být po někom
Klikni pro výslovnosttake away odnést
Klikni pro výslovnosttake back vzít zpět
Klikni pro výslovnosttake down zapsat si něco
Klikni pro výslovnosttake in ubytovat, zahrnout, pochopit, (po)rozumět
Klikni pro výslovnosttake off svléknout, vzlétnout, odstranit
Klikni pro výslovnosttake on najmout někoho
Klikni pro výslovnosttake out vzít někoho ven, vyvést, vybírat
Klikni pro výslovnosttake over převzít vedení
Klikni pro výslovnosttake up přijmout nabídku, projednávat
TURN otáčet se
Klikni pro výslovnostturn around otočit (se), udělat, vyrobit, zlepšit se
Klikni pro výslovnostturn away odmítnout, zamítnout
Klikni pro výslovnostturn back obrátit se, vydat se zpět
Klikni pro výslovnostturn down zeslabit, ztišit, odmítnout
Klikni pro výslovnostturn in odevzdat, nahlásit
Klikni pro výslovnostturn into proměnit se v
Klikni pro výslovnostturn off vypnout
Klikni pro výslovnostturn on zapnout, pustit (vodu)
Klikni pro výslovnostturn out dopadnout, vyjít najevo
Klikni pro výslovnostturn over mít obrat
Klikni pro výslovnostturn over to předat, odevzdat
Klikni pro výslovnostturn up zesílit (rádio), objevit se


Angličtina - modální slovesa (Klikni pro výslovnostModal Verbs)

Modální, neboli způsobová, slovesa jsou pomocná slovesa, která určují způsob hlavního významového slovesa, které stojí za modálním slovesem. Většinou vyjadřují modální slovesa možnost, povinnost, nutnost, zápor, schopnost nebo příkaz. Mezi základní modální slovesa se řadí: Klikni pro výslovnostmust, can, should, can't, mustn't, needn't, shouldn't.

Pravidla pro užití:

1. Modální slovesa primární

Modální slovesa, která mají primární význam nám vyjadřují, do jaké míry má/nemá někdo svobodu vykonávat nějakou činnost, tzn. schopnosti, povinnosti, zákazy, příkazy, možnosti, atd. Primární modální slovesa se používají pouze v přítomném čase. Mezi nejčastější modální slovesa primární se řadí:

sloveso zápor
Klikni pro výslovnostcan umím, můžu, smím Klikni pro výslovnostcan't neumím, nemůžu, nesmím
Klikni pro výslovnostmust musím Klikni pro výslovnostmustn't nesmím
Klikni pro výslovnostmay smím Klikni pro výslovnostneedn't nemusím
Klikni pro výslovnostshould měl bych Klikni pro výslovnostshouldn't neměl bych
Klikni pro výslovnostought to měl bych Klikni pro výslovnostoughtn't to neměl bych

Klikni pro výslovnostCAN

Klikni pro výslovnostCAN'T

Klikni pro výslovnostMUST

Klikni pro výslovnostMUSTN'T

Klikni pro výslovnostNEEDN'T

Klikni pro výslovnostSHOULD / SHOULDN'T, OUGHT TO

Klikni pro výslovnostMAY

2. Modální slovesa sekundární

Modální slovesa, která mají sekundární význam, vyjadřují, do jaké míry je někdo přesvědčen o tom, co říká (nebo možná tak je, něco určitě tak je, určitě tak není, nebylo apod.), popř. jeho současný postoj či hodnocení toho, co už se stalo (např. že to býval neměl říkat - řekl to, ale lituje toho.) Mezi nejčastější modální slovesa sekundární se řadí:

Klikni pro výslovnostmust určitě to tak je
Klikni pro výslovnostcan't určitě to tak není
Klikni pro výslovnostmay možná to tak je
Klikni pro výslovnostmight je možné, že to tak je
Klikni pro výslovnostcould je možné, že to tak je
Klikni pro výslovnostcouldn't není možné, aby to tak bylo

Klikni pro výslovnostMUST

Klikni pro výslovnostCAN'T, COULDN'T

Klikni pro výslovnostMAY, MIGHT, COULD

Klikni pro výslovnostSHOULD, SHOULDN'T

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se rovnou podívat na nepravidelná slovesa v angličtině, kde najdete tabulku obsahující 208 anglických nepravidelných sloves, která jsou doplněna o fonetický přepis výslovnosti a český překlad.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace chybí, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!