Video - princip výuky angličtiny metodou Imitum

Angličtina bez biflování / Videa / Princip metody Imitum

Jak funguje metoda Imitum?

Je to jednoduché!

Naučte se konečně anglicky rozumět, mluvit i myslet.

Jak studovat?