Sloveso mít - have, have got

Sloveso mít (have, have got)

Angličtina bez biflování / Gramatika / Sloveso mít (have, have got)

Co mají výrazy "have" a "have got" společného? Oba vyjadřují sloveso mít. V britské angličtině se používá tvar delší, tj. "have got", v Americe si vystačíte s prostým "have". Tvorba oznamovacích vět je jednoduchá, ale jiné použití je v záporných a tázacích větách. Ukázky všech těchto případů naleznete v následujících tabulkách. Každá věta je namluvena rodilým mluvčím. Po kliknutí na obrázek reproduktoru si můžete zvolenou větu přehrát a naučit se tak správnou výslovnost.

Použití "have got"


Oznamovací věty


Anglický text Český překlad  
I have got... Já mám...  
I have got one tree. Já mám jeden strom. Sloveso have got - oznamovací věta 2
I have got two books. Já mám dvě knihy. Sloveso have got - oznamovací věta 3
You have got... Ty máš...  
You have got a lot of money. Ty máš hodně peněz. Sloveso have got - oznamovací věta 4
You have got a big family. Ty máš velkou rodinu. Sloveso have got - oznamovací věta 5
He has got... On má...  
He has got a blue race car. On má modré závodní auto. Sloveso have got - oznamovací věta 6
He has got his homework. On má jeho domácí úkol. Sloveso have got - oznamovací věta 7
She has got... Ona má...  
She has got a new dress. Ona má nové šaty. Sloveso have got - oznamovací věta 8
She has got three sisters. Ona má tři sestry. Sloveso have got - oznamovací věta 9
It has got... On má...  
It has got a new doghouse. (Pes) má psí boudu. Sloveso have got - oznamovací věta 10
It has got five windows. Má to pět oken. Sloveso have got - oznamovací věta 11
We have got... My máme...  
We have got a small baby. My máme malé miminko. Sloveso have got - oznamovací věta 12
We have got a lot of time. My máme hodně času. Sloveso have got - oznamovací věta 13
You have got... Vy máte...  
You have got one TV for the whole family. Vy máte jednu televizi pro celou rodinu. Sloveso have got - oznamovací věta 14
You have got a big chance! Vy máte velkou šanci! Sloveso have got - oznamovací věta 15
They have got... Oni mají...  
They have got a lot of pets. Oni mají hodně domácích zvířat. Sloveso have got - oznamovací věta 16
They have got a new flat. Oni mají nový byt. Sloveso have got - oznamovací věta 17

Záporné věty


Anglický text Český překlad  
I have not got... Já nemám...  
I have not got one tree. Já nemám jeden strom. Sloveso have got - záporný tvar 1
I haven't got two books. Já nemám dvě knihy. Sloveso have got - záporný tvar 2
You have not got... Ty nemáš...  
You have not got much money. Ty nemáš moc peněz. Sloveso have got - záporný tvar 3
You haven't got a big family. Ty nemáš velkou rodinu. Sloveso have got - záporný tvar 4
He has not got... On nemá...  
He has not got a blue race car. On nemá modré závodní auto. Sloveso have got - záporný tvar 5
He hasn't got his homework. On nemá jeho domácí úkol. Sloveso have got - záporný tvar 6
She has not got... Ona nemá...  
She has not got a new dress. Ona nemá nové šaty. Sloveso have got - záporný tvar 7
She hasn't got three sisters, she has two brothers. Ona nemá tři sestry, má dva bratry. Sloveso have got - záporný tvar 8
It has not got... Ono nemá...  
It has not got a new doghouse. The doghouse is old. (Pes) nemá novou psí boudu. Ta bouda je stará. Sloveso have got - záporný tvar 9
It hasn't got five windows, only two. Nemá to pět oken, pouze dvě. Sloveso have got - záporný tvar 10
We have not got... My nemáme...  
We have not got a small baby. Our son is 5 years old. My nemáme malé miminko. Náš syn má pět let. Sloveso have got - záporný tvar 11
We haven't got much time. We must hurry! My nemáme moc času. Musíme si pospíšit! Sloveso have got - záporný tvar 12
You have not got... Vy nemáte...  
You have not got only one TV for the whole family. You have two. Vy nemáte jenom jednu televizi pro celou rodinu. Máte dvě. Sloveso have got - záporný tvar 13
You haven't got much of a chance. Vy nemáte moc velkou šanci. Sloveso have got - záporný tvar 14
They have not got... Oni nemají...  
They have not got a lot of pets. Oni nemají moc domácích zvířat. Sloveso have got - záporný tvar 15
They haven't got a new flat. Oni nemají nový byt. Sloveso have got - záporný tvar 16

Tázací věty


Anglický text Český překlad  
Have I got...? Mám (já)...?  
Have I got one tree? Mám jeden strom? Sloveso have got - tázací věta 1
Have I got two books? Mám dvě knihy? Sloveso have got - tázací věta 2
Have you got...? Máš (ty)...?  
Have you got any money? Máš nějaké peníze? Sloveso have got - tázací věta 3
Have you got a big family? Máš velkou rodinu? Sloveso have got - tázací věta 4
Has he got...? Má (on)...?  
Has he got a blue race car? Má závodní auto? Sloveso have got - tázací věta 5
Has he got his homework? Má jeho domácí úkol? Sloveso have got - tázací věta 6
Has she got...? Má (ona)...?  
Has she got a new dress? Má nové šaty? Sloveso have got - tázací věta 7
Has she got three sisters? Má tři sestry? Sloveso have got - tázací věta 8
Has it got...? Má (to)...?  
Has it got a new doghouse? Má (pes) psí boudu? Sloveso have got - tázací věta 9
Has it got five windows? Má to pět oken? Sloveso have got - tázací věta 10
Have we got...? Máme (my)...?  
Have we got a small baby? Máme malé miminko? Sloveso have got - tázací věta 11
Have we got much time? Máme hodně času? Sloveso have got - tázací věta 12
Have you got...? Máte (vy)...?  
Have you got one TV for the whole family? Máte jednu televizi pro celou rodinu?
Sloveso have got - tázací věta 13
Have you got a big chance? Máte velkou šanci? Sloveso have got - tázací věta 14
Have they got...? Mají (oni, ony)...?  
Have they got a lot of pets? Mají hodně domácích zvířat? Sloveso have got - tázací věta 15
Have they got a new flat? Mají nový byt? Sloveso have got - tázací věta 16

Použití "have"


Oznamovací věty


Anglický text Český překlad  
I have... Já mám...  
I have one tree. Já mám jeden strom. Sloveso have - oznamovací věta 2
I have two books. Já mám dvě knihy. Sloveso have - oznamovací věta 3
You have... Ty máš...  
You have a lot of money. Ty máš hodně peněz. Sloveso have - oznamovací věta 4
You have a big family. Ty máš velkou rodinu. Sloveso have - oznamovací věta 5
He has... On má...  
He has a blue race car. On má modré závodní auto. Sloveso have - oznamovací věta 6
He has his homework. On má jeho domácí úkol. Sloveso have - oznamovací věta 7
She has... Ona má...  
She has a new dress. Ona má nové šaty. Sloveso have - oznamovací věta 8
She has three sisters. Ona má tři sestry. Sloveso have - oznamovací věta 9
It has... Ono má...  
It has a new doghouse. (Pes) má novou psí boudu. Sloveso have - oznamovací věta 10
It has five windows. Má to pět oken. Sloveso have - oznamovací věta 11
We have... My máme...  
We have a small baby. My máme malé miminko. Sloveso have - oznamovací věta 12
We have a lot of time. My máme hodně času.
Sloveso have - oznamovací věta 13
You have... Vy máte...  
You have one TV for the whole family. Vy máte jednu televizi pro celou rodinu. Sloveso have - oznamovací věta 14
You have a big chance! Vy máte velkou šanci. Sloveso have - oznamovací věta 15
They have... Oni mají...  
They have a lot of pets. Oni mají hodně domácích zvířat. Sloveso have - oznamovací věta 16
They have a new flat. Oni mají nový byt. Sloveso have - oznamovací věta 17

Záporné věty


Anglický text Český překlad  
I don't have... Já nemám...  
I don't have one tree. Já nemám jeden strom. Sloveso have - záporný tvar 1
I don't have two books. Já nemám dvě knihy. Sloveso have - záporný tvar 2
You don't have... Ty nemáš...  
You don't have much money. Ty nemáš moc peněz. Sloveso have - záporný tvar 3
You don't have a big family. Ty nemáš velkou rodinu. Sloveso have - záporný tvar 4
He doesn't have... On nemá...  
He doesn't have a blue race car. On nemá modré závodní auto. Sloveso have - záporný tvar 5
He doesn't have his homework. On nemá jeho domácí úkol. Sloveso have - záporný tvar 6
She doesn't have... Ona nemá...  
She doesn't have a new dress. Ona nemá nové šaty. Sloveso have - záporný tvar 7
She doesn't have three sisters. Ona nemá tři sestry. Sloveso have - záporný tvar 8
It doesn't have... Ono nemá...  
It doesn't have a new doghouse. (Pes) nemá novou psí boudu. Sloveso have - záporný tvar 9
It doesn't have five windows. Nemá to pět oken. Sloveso have - záporný tvar 10
We don't have... My nemáme...  
We don't have a small baby. We have a five year old son. My nemáme malé miminko. Máme pětiletého syna. Sloveso have - záporný tvar 11
We don't have a lot of time. My nemáme moc času. Sloveso have - záporný tvar 12
You don't have... Vy nemáte...  
You don't have one TV for the whole family. You have two. Vy nemáte jednu televizi pro celou rodinu. Vy máte dvě. Sloveso have - záporný tvar 13
You don't have much of a chance. Vy nemáte velkou šanci. Sloveso have - záporný tvar 14
They don't have... Oni nemají...  
They don't have a lot of pets. Oni nemají hodně domácích zvířat. Sloveso have - záporný tvar 15
They don't have a new flat. Oni nemají nový byt. Sloveso have - záporný tvar 16

Tázací věty


Anglický text Český překlad  
Do I have...? Mám (já)...?  
Do I have one tree? Mám jeden strom? Sloveso have - tázací věta 1
Do I have two books? Mám dvě knihy? Sloveso have - tázací věta 2
Do you have...? Máš (ty)...?  
Do you have much money? Máš hodně peněz? Sloveso have - tázací věta 3
Do you have a big family? Máš velkou rodinu? Sloveso have - tázací věta 4
Does he have...? Má (on)...?  
Does he have a blue race car? Má modré závodní auto? Sloveso have - tázací věta 5
Does he have his homework? Má jeho domácí úkol? Sloveso have - tázací věta 6
Does she have...? Má (ona)...?  
Does she have a new dress? Má nové šaty? Sloveso have - tázací věta 7
Does she have three sisters? Má tři sestry? Sloveso have - tázací věta 8
Does it have...? Má (ono)...?  
Does it have a new doghouse? Má (pes) novou psí boudu? Sloveso have - tázací věta 9
Does it have five windows? Má to pět oken? Sloveso have - tázací věta 10
Do we have...? Máme (my)...?  
Do we have a small baby? Máme malé miminko? Sloveso have - tázací věta 11
Do we have a lot of time? Máme hodně času? Sloveso have - tázací věta 12
Do you have...? Máte (vy)...?  
Do you have one TV for the whole family? Máte jednu televizi pro celou rodinu? Sloveso have - tázací věta 13
Do you have a big chance? Máte velkou šanci? Sloveso have - tázací věta 14
Do they have...? Mají (oni, ony)...?  
Do they have a lot of pets? Mají hodně domácích zvířat? Sloveso have - tázací věta 15
Do they have a new flat? Mají nový byt? Sloveso have - tázací věta 16

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník s anglickou gramatikou nebo se rovnou podívat na nepravidelná slovesa.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Sloveso have - základní, případně další testy na sloveso have / have got z naší nabídky: Sloveso have got - základní nebo Sloveso have - zápor.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!