Nevyslovovaná písmena

Silent Letters

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Nevyslovovaná písmena aneb Dělej, že tu nejsme

Nevyslovovaná písmena aneb Dělej, že tu nejsme
(Klikni pro výslovnostSilent Letters: Pretend we’re not here)

Angličtina v personalistice Pro mnoho studentů anglického jazyka je jedním z náročnějších aspektů jeho výslovnost. Zatímco v češtině je shoda hlásek s písmeny ve slově vysoká, v anglickém jazyce je tomu tak daleko méně, a to díky jeho historickému vývoji a také události zvané Klikni pro výslovnost“the Great Vowel Shift” (volně přeloženo jako „velký posun samohlásek“), což byl několik set let dlouhý proces, při němž došlo ke změně délky a místa výslovnosti samohlásek, a to v mnoha případech ovlivnilo výslovnost celého slova. Ve výsledku pak máme v angličtině slova, jejichž psaná forma nesouhlasí s formou mluvenou.

Tak třeba u našeho obrázku. Všude teď frčí fráze Klikni pro výslovnost“Keep calm and …” (doplňte dle libosti), ale jen málokterý český mluvčí tuší, že v přídavném jménu Klikni pro výslovnostCALM (např. s významem „klidný“ ve spojení Klikni pro výslovnost(a) calm voice – „klidný hlas“ - nebo také „poklidný“ ve spojení Klikni pro výslovnost(a) calm suburb – „poklidné předměstí“) se vyskytuje tzv. Klikni pro výslovnostsilent letter, česky „němé“ nebo také „nevyslovované písmeno“. Takové písmeno jednoduše nemá své zastoupení ve výslovnosti daného slova. V případě Klikni pro výslovnostCALM je tím němým společníkem písmeno L, a tak se celé adjektivum vyslovuje [kɑːm].

Tip: Pokud byste si nevědeli rady, jak správně vyslovit symboly anglické fonetické abecedy uváděné ve fonetickém přepise výslovnosti, anebo byste se chtěli dozvědět více o výslovnosti specifických anglických hlásek, připravili jsme pro vás přehledné tabulky, kde tyto informace najdete.

V tomto článku si uvedeme nejběžnější slovíčka s vybranými nevyslovovanými písmeny, na která můžete v běžném životě narazit. Zkuste si také schválně v jednotlivých případech porovnat, jak je na tom se shodou mluvené a psané formy slova český protiklad.

Písmeno L

Když už jsme začali písmenem L, zůstaňme u něj. Následující příklady obsahují slovíčka, jejichž výslovnost nezahrnuje hlásku /l/, i když se jeho psaný protějšek ve slově objevuje:

Dalšími slovíčky jsou: Klikni pro výslovnostwould, should, could, salmon, yolk, chalk, folk, balm, almond, stalk atd.


Písmeno B

Také písmeno B je občas ve výslovnosti potlačeno a následující vybraná slovíčka jsou toho důkazem:

Dále se s nevyslovovaným B můžete setkat u: Klikni pro výslovnostclimb, limb, lamb, plumber, crumb, numb, tomb, womb, debt, subtle, doubt atd.


Písmeno K

U některých slov je tím nevyslovovaným písmenem K:

Těmi dalšími jsou: Klikni pro výslovnostknock, knowledge, knight, knot, knuckle, knob, knit nebo Klikni pro výslovnostknickers.


Písmeno T

Mezi běžně užívaná slova patří také ta, která v sobě nesou nevyslovované T:

Slov, kde se nevyslovuje písmeno T, je poměrně mnoho: Klikni pro výslovnostChristmas, often (v některých nářečích), Klikni pro výslovnostthistle, hasten, soften (v některých nářečích), Klikni pro výslovnostwrestle, mortgage, apostle, glisten, moisten, nestle, rustle, mustn’t a hlavně u slov převzatých z francouzského jazyka, jako je Klikni pro výslovnostbuffet, bouquet, rapport, gourmet nebo Klikni pro výslovnostballet.


Písmeno W

Mírně pokročilejší studenti mají jistě tu zkušenost s nevyslovovaným W u zájmen Klikni pro výslovnostwho, whomKlikni pro výslovnostwhose. W nám vypadává také u následujících slov:

Dále je to například: Klikni pro výslovnostwrite, wrap, answer, sword, two, whole, wreck, wrought, wrinkle, wriggle a u vlastních jmen, jako třeba Klikni pro výslovnostNorwich, Greenwich, Warwick nebo Klikni pro výslovnostBerwick.


Písmeno H

Naopak u zájmena Klikni pro výslovnostwhat je tím nevyslovovaným písmenem H. Toto písmeno se také nevyslovuje u:

Mezi slova s nevyslovovaným H patří dále: Klikni pro výslovnostwhy, when, where, white, whim, whale, honour, heir, exhausting, exhibition, ghost, rhythm, rhubarb, Sarah, savannah, cheetah, rhetoric nebo Klikni pro výslovnostrhotic.


Písmeno N

písmeno N si tu a tam v nějakém tom slovíčku neprobojuje svou cestu ke slávě a ve výslovnosti zaniká:

Dalšími slovy jsou Klikni pro výslovnostsolemn nebo Klikni pro výslovnosthymn.


Písmeno D

V každodenní mluvě také narazíme na slovíčka s němým písmenem D, které se studenti mylně snaží vyslovovat tak, jak se píší:

A zde jsou další zástupci slov, v jejichž výslovnosti se skrývá silent letter D: Klikni pro výslovnostgrandson, grandfather, badge, edge, hedge, bridge nebo Klikni pro výslovnostWindsor.


Písmeno P

Předposledním nevyslovovaným písmenem, které si zmíníme, je písmeno P. Jedná se například o následující slovíčka:

S tímto písmenem jsou to také slova: Klikni pro výslovnostcupboard, raspberry, pneumonia, pneumatic, corps, coup, psyche, psychiatrist a další slova začínající na psych-.


Písmeno R

V poslední řádě zmíníme písmeno R, které je v některých anglických nářečích nevyslovované, především v oblasti britských ostrovů, a to hlavně pokud stojí na konci slova či před souhláskou:

I další písmena abecedy mohou být brána u některých slov jako němá písmena. Písmena a příklady, které jsme zmínili, jsou celkem častými případy z každodenního života. Jejich naučení vám pomůže se zlepšit ve výslovnosti, a tak se o něco přiblížit výslovnosti anglických rodilých mluvčích.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími gramatickými jevy nebo se rovnou podívat na podstatná jména, která se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!