Angličtina přivlastňovací zájmena

Anglická přivlastňovací zájmena

Angličtina bez biflování / Gramatika / Přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena jsou dalším základním pilířem ve výuce anglického jazyka. Přivlastňovací zájmena v angličtině dělíme do dvou skupin: samostatně stojící a spojená s podstatným jménem (nesamostatná).

Při použití přivlastňovacího zájmena se již ve větě nevyskytuje člen: This is my sister.

Český výraz "svůj" se do angličtiny překládá jako přivlastňovací zájmeno vztahující se k dané osobě: He lost his keys.

Přivlastňovací zájmena nesamostatná

Přivlastňovací zájmena nesamostatná (possessive adjectives) se vždy pojí s podstatným jménem.

My - moje (1. os. j. č.)


This is my car. Toto je moje auto. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
I like my brother John. Mám rád svého bratra Johna. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Your - tvoje (2. os. j. č.)


This is your chair. Toto je tvá židle. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
No, this is your pen. Ne, toto je tvé pero. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

His - jeho (3. os. j. č.)


This is his mother. Toto je jeho matka. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
Is it his book? Je to jeho kniha? Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Her - její (3. os. j. č.)


Where is her doll? Kde je její panenka? Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
It's her favourite fairy tale. To je její oblíbená pohádka. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Its - jeho (3. os. j. č.)


I have a new car. Its engine is very strong and fast. Mám nové auto. Jeho motor je velmi silný a rychlý. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
My dog is hungry. Its bowl is empty. Můj pes je hladový. Jeho miska je prázdná. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Our - naše (1. os. mn. č.)


Our grandfather is very old. Náš dědeček je velmi starý. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
This is our new house. Toto je náš nový dům. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Your - vaše (2. os. mn. č.)


Pupils, here are your tests. Žáci, tady jsou vaše testy. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
Give it to your mothers. Dejte to vašim matkám. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Their - jejich (3. os. mn. č.)


I want their money. Já chci jejich peníze. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1
Their children have a new puppy. Jejich děti mají nové štěně. Přivlastňovací zájmena nesamostatná 1

Přivlastňovací zájmena samostatná

Tato přivlastňovací zájmena (possessive pronouns) stojí ve větě samostatně. Podívejte se na ten rozdíl:
This is my house. (Toto je můj dům) / This house is mine. (Tento dům je můj)

Mine - moje (1. os. j. č.)


This car is mine. Toto auto je moje.
This is mine. To je moje.

Yours - tvoje (2. os. j. č.)


This chair is yours. Tato židle je tvá.
No, this pen is yours. Ne, toto pero je tvé.

His - jeho (3. os. j. č.)


This mother is his. Tato matka je jeho.
Is this book his? Je tato kniha jeho?

Hers - její (3. os. j. č.)


This doll is hers. Tato panenka je její.
Yes, this dress is hers. Ano, tyto šaty jsou její.

Its - jeho (3. os. j. č.)


Here stays a new car. Is this strong engine its? Tady stojí nové auto. Je tento silný motor jeho?
My dog is hungry. This empty bowl is its. Můj pes je hladový. Tato prázdná miska je jeho.

Ours - naše (1. os. mn. č.)


This grandfather is ours. Tento dědeček je náš.
This new house is ours. Tento nový dům je náš.

Yours - vaše (2. os. mn. č.)


These tests are yours. Tyto testy jsou vaše.
This is not ours, it is yours. Toto není naše, to je vaše.

Theirs - jejich (3. os. mn. č.)


These bags are theirs. Tyto tašky jsou jejich.
This small puppy is theirs. Toto malé štěně je jejich.

Poznámka: Všechny zvuky na této stránce jsou nahrány rodilým mluvčím ze Spojených států amerických.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na rozcestník s anglickou gramatikou nebo se podívat na osobní zájmena a sloveso být v přítomném čase.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Přivlastňovací zájmena.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace chybí, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!