Příslovce

Příslovce Too a Enough

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Příslovce too a enough

V tomto článku rozebereme použití slovíček too a enough a ukážeme si rozdíly. Hned na začátek pár vět, kde si názorně můžeme ukázat rozdíl.

The shoe is too big. Bota je moc velká.
The shoe is not big enough. Bota není dost velká.
The shoe is big enough. Bota je tak akorát.

Klikni pro výslovnostEnough

Enough znamená dostatek, dost, že něco stačí, je toho akorát a více není potřeba. Používáme s podstatnými jmény, přídavnými jmény a příslovci.

Enough a podstatná jména

V tomto případě enough stojí před podstatným jménem. Používá se s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény.

 • His car is fast enough.
  Jeho auto je dost rychlé.
 • They havn't got enough time.
  Nemají dost času.
 • Do you have enough money?
  Máš dost peněz?

Enough a přídavná jména / příslovce

Pokud se enough spojuje s přídavnými jmény nebo příslovci, své místo má až za přídavným jménem, případně příslovci. Příklady:

 • I am not prepared enough for today's exam.
  Nejsem dostatečně připravený na dnešní zkoušku.
 • You are not tall enough to play a basketball.
  Nejsi dost vysoký, abys mohl hrát basketbal.

Enough a infinitiv

Často můžeme vidět enough ve vazbě s infinitivem. Spojením not … enough + to + infinitiv lze vyjádřit, že někdo nemá potřebnou vlastnosti k nějakému účelu. Příklady:

 • He is not old enough to drive a car.
  Není dost starý, aby mohl řídit auto.
 • She does not have enough experience to do this job.
  Nemá dost zkušeností aby mohla dělat tuto práci.
 • They haven't enough energy to finish the task.
  Nemají dost energie aby dokončili úkol.

Klikni pro výslovnostToo

Vyjadřuje přebytek něčeho, vice / méně než je třeba.

Too a přídavná jména / příslovce

Ve spojení s přídavnými jmény či příslovci má too svoje místo před nimi. Příklady:

 • I want to sleep. I am too tired.
  Chci spát. Jsem příliš unavený.
 • Get out of there! You are too noisy.
  Zmiz odsud! Jsi příliš hlučný.
 • My mother was right! You are too selfish.
  Moje matka měla pravdu! Jsi příliš sobecký!

Too a podstatná jména

Tady je třeba dávat si pozor na to, jestli je podstatné jméno počitatelné nebo nepočitatelné. Podle toho se musíme také rozhodnout, jestli použijeme too much nebo too many. Více o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech si můžete přečíst zde.

Počitatelná - too many Nepočitatelná - too much
She ate too many sweets.
Snědla příliš sladkostí.
We have spent too much time here.
Strávili jsem tu příliš mnoho času.
He has got too many diseases.
Má příliš mnoho nemocí.
He gives her too much love.
Dává jí příliš mnoho lásky.

Přídavné a podstatné jméno

Too se běžně nenachází před spojením přídavného jména s podstatným.

 • She does not like too young men.
 • She does not like men who are too young.
  Nemá ráda muže, kteří jsou příliš mladí.

Too a infinitiv

Stejně jako u enough můžeme vyjádřit, na jakou činnost je něčeho moc. Příklady:

 • You are too old to do this work.
  Jsi moc starý na to abys dělal tuto práci.
 • He is looking too sick to go there.
  Vypadá příliš nemocně aby tam šel.

Too vs Very

Very - používáme, když chceme jedoduše "zesílit" přídavné jméno v pozitivním významu.
Too - používáme když chceme vyjádřit nadbytek něčeho v negativním významu.
Příklady:

 • It is very cold.
  Je velmi chladno.
 • It is too cold.
  Je příliš chladno.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na praktický rozcestník Anglická gramatika nebo si nově získané znalosti procvičit v našem speciálním testu Příslovce TOO a ENOUGH.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!