Přídavná jména v angličtině

Přídavná jména v angličtině

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Přídavná jména v angličtině

Po přídavných jménech sáhnete zejména, když budete chtít něco trochu více popsat. Budou se vám ale také hodit, když budete chtít něco srovnat, což znamená, že přídavná jména jsou potřebná a důležitá. Pod tímto textem naleznete tabulku se základní slovní zásobou, se kterou určitě dokážete někoho nebo něco popsat. V článku se také dozvíte, jak se přídavná jména v angličtině stupňují, že jsou některá nepravidelná nebo se stupňovat nedají vůbec.

Přídavná jména
Slovní zásoba
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostbig velký Klikni pro výslovnostsafe bezpečný
Klikni pro výslovnostsmall / little malý Klikni pro výslovnostdangerous nebezpečný
Klikni pro výslovnostfast rychlý Klikni pro výslovnostearly brzký
Klikni pro výslovnostslow pomalý Klikni pro výslovnostlate pozdní
Klikni pro výslovnostgood dobrý Klikni pro výslovnostlight světlý
Klikni pro výslovnostbad špatný Klikni pro výslovnostdark tmavý
Klikni pro výslovnostexpensive drahý Klikni pro výslovnostfantastic fantastický
Klikni pro výslovnostcheap levný Klikni pro výslovnostextraordinary mimořádný
Klikni pro výslovnostthick tlustý Klikni pro výslovnostaverage průměrný
Klikni pro výslovnostthin tenký Klikni pro výslovnostappaling otřesný
Klikni pro výslovnostloud hlasitý Klikni pro výslovnostfalse nepravdivý
Klikni pro výslovnostquiet tichý Klikni pro výslovnosttrue pravdivý
Klikni pro výslovnostintelligent inteligentní Klikni pro výslovnostlow nízký
Klikni pro výslovnoststupid hloupý Klikni pro výslovnosthigh vysoký
Klikni pro výslovnostwet mokrý Klikni pro výslovnostshort krátký
Klikni pro výslovnostdry suchý Klikni pro výslovnostlong dlouhý
Klikni pro výslovnostheavy těžký Klikni pro výslovnostold starý
Klikni pro výslovnostlight lehký Klikni pro výslovnostyoung mladý
Klikni pro výslovnosthard tvrdý Klikni pro výslovnostpoor chudý
Klikni pro výslovnostsoft měkký Klikni pro výslovnostrich bohatý
Klikni pro výslovnosteasy snadný Klikni pro výslovnoststrong silný
Klikni pro výslovnostdifficult obtížný Klikni pro výslovnostweak slabý
Klikni pro výslovnostimportant důležitý Klikni pro výslovnostsimple jednoduchý
Klikni pro výslovnostsuccessful úspěšný Klikni pro výslovnostsquare hranatý
Klikni pro výslovnostpale bledý Klikni pro výslovnostall / whole celý
Klikni pro výslovnosthonest čestný Klikni pro výslovnostactive činný
Klikni pro výslovnostadult dospělý Klikni pro výslovnostrough drsný
Klikni pro výslovnostsmooth hladký Klikni pro výslovnosthungry hladový
Klikni pro výslovnostmain hlavní Klikni pro výslovnostdeep hluboký
Klikni pro výslovnosthot horký Klikni pro výslovnostcold studený
Klikni pro výslovnostmagic kouzelný Klikni pro výslovnostcalm klidný
Klikni pro výslovnostcurly kudrnatý Klikni pro výslovnostround kulatý
Klikni pro výslovnostsour kyselý Klikni pro výslovnostmean lakomý
Klikni pro výslovnostnice milý Klikni pro výslovnostmodern moderní
Klikni pro výslovnostgorgeous nádherný Klikni pro výslovnostrecent nedávný
Klikni pro výslovnostpossible možný Klikni pro výslovnostimpossible nemožný
Klikni pro výslovnostboring nudný Klikni pro výslovnostfavourite oblíbený
Klikni pro výslovnostill / sick nemocný Klikni pro výslovnostnervous nervózní
Klikni pro výslovnostshy nesmělý Klikni pro výslovnostimpolite nezdvořilý
Klikni pro výslovnostunknown neznámý Klikni pro výslovnostboring nudný
Klikni pro výslovnostusual obvyklý Klikni pro výslovnostdifferent odlišný
Klikni pro výslovnostopposite opačný Klikni pro výslovnostdrunk opilý
Klikni pro výslovnostreal opravdový Klikni pro výslovnostsleepy ospalý
Klikni pro výslovnostsharp ostrý Klikni pro výslovnostfull plný
Klikni pro výslovnostadvanced pokročilý Klikni pro výslovnostlast poslední
Klikni pro výslovnostfriendly přátelský Klikni pro výslovnostnatural přirozený
Klikni pro výslovnostangry rozzlobený Klikni pro výslovnostbroken rozbitý
Klikni pro výslovnostcomplicated složitý Klikni pro výslovnostridiculous směšný
Klikni pro výslovnostprivate soukromý Klikni pro výslovnostworried ustaraný
Klikni pro výslovnostfree volný Klikni pro výslovnostbasic základní
Klikni pro výslovnostclosed zavřený Klikni pro výslovnostuseless zbytečný
Klikni pro výslovnostevil zlý Klikni pro výslovnostbored znuděný
Klikni pro výslovnostfurious zuřivý Klikni pro výslovnostjealous žárlivý

Stupňování přídavných jmen

Přídavná jména (Klikni pro výslovnostadjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině. Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná.

Stupně

Stupňování krátkých přídavných jmen pomocí koncovek –er, –est

Všechna jednoslabičná přídavná jména (např. Klikni pro výslovnostbig, sad, fast, slow apod.) a některá dvouslabičná (končící na –y, -ow, -le –er) stupňujeme velmi jednoduše. Pouze přidáme koncovku –er v případě druhého stupně. V případě třetího koncovku –est a před přídavné jméno ještě vložíme určitý člen. Viz tabulka níže.

Pozitiv Komparativ (-er) Superlativ (-est)
Klikni pro výslovnostbig (velký) Klikni pro výslovnostbigger (větší) Klikni pro výslovnostthe biggest (největší)
Klikni pro výslovnostsad (smutný) Klikni pro výslovnostsadder (smutnější) Klikni pro výslovnostthe saddest (nejsmutnější)
Klikni pro výslovnostearly (brzy) Klikni pro výslovnostearlier (dříve) Klikni pro výslovnostthe earliest (nejdříve)
Klikni pro výslovnostheavy (těžký) Klikni pro výslovnostheavier (těžší) Klikni pro výslovnostthe heaviest (nejtěžší)
Klikni pro výslovnostsimple (jednoduchý) Klikni pro výslovnostsimpler (jednodušší) Klikni pro výslovnostthe simplest (nejjednoduší)
Klikni pro výslovnostfast (rychlý) Klikni pro výslovnostfaster (rychlejší) Klikni pro výslovnostthe fastest (nejrychlejší)

☛ Zapamatuj si!

Stupňování delších přídavných jmen

Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem, kdy před komparativ přidáme slovo Klikni pro výslovnostmore (více) a před superlativ slovo Klikni pro výslovnostmost (nejvíce) a před něj ještě určitý člen. Také můžete použít Klikni pro výslovnostless (méně); Klikni pro výslovnosta least (nejméně) v případě záporu.

Pozitiv Komparitiv Superlativ
Klikni pro výslovnostimportant (důležitý) Klikni pro výslovnostmore important (důležitější) Klikni pro výslovnostthe most important (nejdůležitější)
Klikni pro výslovnostbeautiful (krásný) Klikni pro výslovnostmore beautiful (krásnější) Klikni pro výslovnostthe most beautiful (nejkrásnější)
Klikni pro výslovnostexpensive (drahý) Klikni pro výslovnostmore expensive (dražší) Klikni pro výslovnostthe most expensive (nejdražší)
Klikni pro výslovnostuseful (užitečný) Klikni pro výslovnostless useful (méně užitečný) Klikni pro výslovnostthe least useful (nejméně užitečný)
Klikni pro výslovnostimportant (důležitý) Klikni pro výslovnostless important (méně důležitý) Klikni pro výslovnostthe least important (nejméně důležitý)
Klikni pro výslovnostexpensive (drahý) Klikni pro výslovnostless expensive (méně drahý) Klikni pro výslovnostthe least expensive (nejméně drahý)
Nepravidelná přídavná jména
Pozitiv Komparitiv Superlativ
Klikni pro výslovnostgood (dobrý) Klikni pro výslovnostbetter (lepší) Klikni pro výslovnostthe best (nejlepší)
Klikni pro výslovnostbad (špatný) Klikni pro výslovnostworse (horší) Klikni pro výslovnostthe worst (nejhorší)
Klikni pro výslovnostfar (vzdálený, daleký) Klikni pro výslovnostfarther (dále) Klikni pro výslovnostthe farthest (nejdále)
Klikni pro výslovnostmuch (hodně) Klikni pro výslovnostmore (více) Klikni pro výslovnostthe most (nejvíce)
Klikni pro výslovnostmany (hodně) Klikni pro výslovnostmore (více) Klikni pro výslovnostthe most (nejvíce)
Klikni pro výslovnostlittle (málo) Klikni pro výslovnostless (méně) Klikni pro výslovnostthe least (nejméně)
Klikni pro výslovnostfew (málo) Klikni pro výslovnostfewer (méně) Klikni pro výslovnostthe fewest (nejméně)

Nestupňovatelná přídavná jména

Existují i taková přídavná jména, u kterých by nemělo smysl je stupňovat. Pro příklad by mohla posloužit přídavná jména mrtvý, roční, neznámý (Klikni pro výslovnostdead, yearly, unknown) apod.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s anglickou gramatikou nebo se rovnou podívat na podstatná jména, která jsou přídavnými jmény rozvíjena.

Také si můžete vyzkoušet plnou verzi kurzu, kde gramatiku vstřebáte přirozeným způsobem.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!