Představování sebe a rodiny

Představování sebe a rodiny

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Představování sebe a rodiny

Dovednost představit se a říct o sobě a svých blízkých pár vět je jedna z nejzákladnějších věcí, kterou by člověk měl z cizího jazyka znát. Umíte se představit cizinci i vy? Když se budete s někým seznamovat, pravděpodobně budete chtít, aby znal vaše jméno (Klikni pro výslovnostname), příjmení (Klikni pro výslovnostsurname), popřípadě váš věk (Klikni pro výslovnostage). Mezi další informace, které byste mohli chtít při seznamování o sobě sdělit, by mohlo být například: kde žijete, jaké je vaše povolání (Klikni pro výslovnostprofession), vaše zájmy (Klikni pro výslovnosthobbies).

Fráze
Klikni pro výslovnostWhat is your name? Jaké je vaše jméno?
Klikni pro výslovnostMy name is Jan Novák. Jmenuji se Jan Novák. / Mé jméno je Jan Novák.
Klikni pro výslovnostHow old are you? Kolik je vám let? / Jak jste starý?
Klikni pro výslovnostI am 40 years old. Je mi 40 let. / Jsem 40 let starý.
Klikni pro výslovnostWhere are you from? Odkud jste? / Kde bydlíte?
Klikni pro výslovnostI live in Prostějov.
Klikni pro výslovnost… in a small village.
Klikni pro výslovnost… in the country.
Bydlím v Prostějově.
… v malé vesnici.
… na venkově.
Klikni pro výslovnostWhat do you do (for a living)? Co děláte za práci?
Klikni pro výslovnostI work as a programmer. Pracuji jako programátor.
Klikni pro výslovnostWhere do you study? Kde studuješ?
Klikni pro výslovnostI study at high school. Studuji na střední škole.
Klikni pro výslovnostWhat are your hobbies? / Klikni pro výslovnostWhat are you interested in? Jaké jsou vaše koníčky? / O co se zajímáte?
Klikni pro výslovnostWhat do you like to do in your spare time? Co děláš rád ve svém volném čase?
Klikni pro výslovnostI am interested in photography and languages. Zajímám se o fotografování a jazyky.
Klikni pro výslovnostWhat is your … phone number?
Klikni pro výslovnost… e-mail?
Klikni pro výslovnost… address?
Jaké je vaše … telefonní číslo?
… e-mail?
… adresa?
Klikni pro výslovnostMy phone number is 123 456 789.
Klikni pro výslovnostMy e-mail is …
Klikni pro výslovnostMy address is …
Moje telefonní číslo je 123 456 789.
Můj email je …
Má adresa je …

Může také dojít na bližší představování rodiny. Pro tento případ se vám jistě bude hodit přehled slovíček s členy rodiny, frází a otázek pro vyjádření rodinných vztahů.

Slovíčka
Český textAnglický překladČeský textAnglický překlad
otec Klikni pro výslovnostfather synovec Klikni pro výslovnostnephew
matka Klikni pro výslovnostmother neteř Klikni pro výslovnostniece
bratr Klikni pro výslovnostbrother příbuzný Klikni pro výslovnostrelative
sestra Klikni pro výslovnostsister přítel Klikni pro výslovnostboyfriend
babička Klikni pro výslovnostgrandmother přítelkyně Klikni pro výslovnostgirlfriend
dědeček Klikni pro výslovnostgrandfather manžel Klikni pro výslovnosthusband
vnoučata Klikni pro výslovnostgrandchildren manželka Klikni pro výslovnostwife
strýc Klikni pro výslovnostuncle rodiče Klikni pro výslovnostparents
teta Klikni pro výslovnostaunt rodina Klikni pro výslovnostfamily
bratranec/sestřenice Klikni pro výslovnostcousin svobodný Klikni pro výslovnostsingle
syn Klikni pro výslovnostson ženatý Klikni pro výslovnostmarried
dcera Klikni pro výslovnostdaughter rozvedený Klikni pro výslovnostdivorced
Fráze
Klikni pro výslovnostDo you have any brothers or sisters? Máš nějaké sourozence?
Klikni pro výslovnostI have two sisters and one brother. Mám dvě sestry a bratra.
Klikni pro výslovnostDo you have any children? Máš nějaké děti?
Klikni pro výslovnostI have got a boy and a girl. Mám syna a dceru.
Klikni pro výslovnostWhat is his/her name? Jaké je jeho/její jméno?
Klikni pro výslovnostHis/her name is … / He/she is called … Jmenuje se …
Klikni pro výslovnostHow old is he/she? Jak je starý/stará?
Klikni pro výslovnostHe/she is 10 years old. Je 10 let starý/stará.
Klikni pro výslovnostAre you married or single? Jsi ženatý/vdaná nebo svobodný/á?
Klikni pro výslovnostI am divorced. Jsem rozvedený/á.

Pro základní představení jiných můžeme použít stejné fráze jako pro představování sebe, jen zájmeno (Klikni pro výslovnostI) nahradíme stejně jako v češtině zájmenem on/ona/ono/oni (Klikni pro výslovnosthe/she/it/they).

Pozor! U 3. osoby čísla jednotného času přítomného prostého (he/she/it) musíme dát pozor na přidání koncovky -s u sloves!

Například:

Klikni pro výslovnostI live in Prostějov.Klikni pro výslovnostHe lives in Prostějov.
Klikni pro výslovnostI work as programmer.Klikni pro výslovnostShe works as nurse.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku se zajímavostmi v angličtině nebo se podívat na téma osobní zájmena a sloveso být, které s problematikou představování sebe a své rodiny úzce souvisejí.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!