Přání v angličtině

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Přání v angličtině

Chcete svým anglickým přátelům poděkovat, poblahopřát k narozeninám, výročí nebo ke svatbě? Hledáte inspiraci na blahopřání k jakékoli situaci v životě? Hledáte vánoční přání anglicky nebo přání k narozeninám v angličtině? V dnešní lekci Přání v angličtině se dozvíte, jaké fráze můžete použít pro oslavy a blahopřání všeho druhu!

Jestliže máte přátele či obchodní partnery v zahraničí, občas vám připadne milá povinnost napsat jim přání. Britové prý pošlou v průměru 55 Klikni pro výslovnostgreeting cards ročně. Popřát k narozeninám, svatbě či Vánocům je samozřejmost, ale ve Spojeném království je zvykem poslat pozdrav ke všem možným významným událostem v životě. Pokud hledáte inspiraci, jak napsat zdvořilý i osobitý pozdrav v angličtině, zkuste se inspirovat v našem článku.

Anglická přání - narozeniny, výročí

Klikni pro výslovnostBirthday, anniversary (narozeniny, výročí)

Narozeniny nebo výročí jsou důvodem pro nejrůznější přání a gratulace. Jaké fráze v takovém případě použít?

Klikni pro výslovnostHappy Birthday! Vše nejlepší k narozeninám!
Klikni pro výslovnostBirthday greetings! Vše nejlepší k narozeninám!
Klikni pro výslovnostMay all your wishes come true. Happy Birthday! Ať se Ti splní všechna přání. Vše nejlepší k narozeninám!
Klikni pro výslovnostBest wishes, … Všechno nejlepší, …
Klikni pro výslovnostHappy Birthday! We hope all your dreams and wishes come true. Vše nejlepší k narozeninám! Doufáme, že se Ti splní všechny tvé sny a přání.
Klikni pro výslovnostI wish you happiness, health and so many good things in your life. Happy Birthday! Přeji Ti štěstí, zdraví a vše nejlepší v Tvém životě. Krásné narozeniny!
Klikni pro výslovnostWishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday! Přeji Ti v tento speciální den hodně štěstí. Krásné narozeniny!
Klikni pro výslovnostMany happy returns! Hodně štěstí a zdraví!
Klikni pro výslovnostWishing you every happiness on your special day. Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den.
Klikni pro výslovnostHappy Anniversary! Hodně štěstí k výročí!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your Silver Wedding Anniversary! Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your Gold Wedding Anniversary! Blahopřejeme ke zlatému výročí svatby!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your Diamond Wedding Anniversary! Blahopřejeme k diamantovému výročí svatby!
Klikni pro výslovnostHave a great Anniversary! Blahopřeji k výročí!
Klikni pro výslovnostCheers! Na zdraví!


Anglická přání - Vánoce, Nový rok, Velikonoce, Díkůvzdání

Klikni pro výslovnostChristmas, New Year, Easter, Thanksgiving (Vánoce, Nový rok, Velikonoce, Díkůvzdání)

Svátky a významné dny v roce jsou rovněž dobrým důvodem pro nejrůznější přání.

Klikni pro výslovnostMerry Christmas! Veselé Vánoce!
Klikni pro výslovnostHappy Holidays! Krásné svátky!
Klikni pro výslovnostMerry Christmas and a Happy New Year! Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Klikni pro výslovnostSeason's greetings from … Příjemné prožití vánočních svátků přeje …
Klikni pro výslovnostHappy New Year! Šťastný Nový rok!
Klikni pro výslovnostHappy Holidays to you and your family. Krásné svátky Tobě i celé Tvé rodině.
Klikni pro výslovnostBe Merry! Be Happy! Have a Wonderful Christmas. Buďte veselí, buďte šťastní a mějte krásné Vánoce!
Klikni pro výslovnostMerry Christmas. I hope your holidays are enjoyable and relaxing. Krásné Vánoce! Doufám, že je prožijete radostně a klidně.
Klikni pro výslovnostWe wish you a festive Christmas season and success in 2017. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2017.
Klikni pro výslovnostWishing you a beautiful Christmas and happiness in the New Year. Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku.
Klikni pro výslovnostWishing you a peaceful undisturbed Christmas break and happy New Year … Klidné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a nový rok plný pohody Vám přejí …
Klikni pro výslovnostWishing you good health, personal joy and professional success and satisfaction in the New Year. Hodně zdraví, osobních i  pracovních úspěchů a spokojenosti do nového roku.
Klikni pro výslovnostWishing you many wonderful Christmas moments and a tranquil start to 2017 … Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a klidné vkročení do roku 2017 Vám přejí …
Klikni pro výslovnostThank you for your cooperation in 2016 and wishing you many personal and professional successes in 2017. Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2016 a  do roku 2017 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Klikni pro výslovnostMay Father Christmas be generous and wishing you many joyous experiences in 2017 … Bohatého ježíška a spoustu radostných chvil v roce 2017 Vám přejí …
Klikni pro výslovnostWishing you the right track in 2017. V  roce 2017 správným směrem.
Klikni pro výslovnostHappy Easter! Veselé Velikonoce!
Klikni pro výslovnostHappy Thanksgiving! Šťastné díkůvzdání!


Anglická přání - poděkování, omluva

Klikni pro výslovnostAcknowledgment, apology (poděkování, omluva)

Rozhodně se vyplatí se znát užitečné fráze pro vyjádření poděkování nebo omluvy.

Klikni pro výslovnostIt was really kind of you to help me with … . I really appreciate it. Velmi Ti děkuji za pomoc s … . Opravdu si toho velmi vážím.
Klikni pro výslovnostWe are very grateful to you for… Jsem Ti/Vám velmi vděčný za…
Klikni pro výslovnostMany thanks for… Mnohokrát děkuji za…
Klikni pro výslovnostDon't mention it. On the contrary: we should be thanking you! To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my Vám!
Klikni pro výslovnostI appreciate all the time you were able to give to help me with … . It really means a lot. Děkuji, že jsi/jste mi byl po celou dobu nápomocen s … . Hodně to pro mě znamená.
Klikni pro výslovnostI really don't know how to thank you for… Opravdu nevím, jak Vám mám poděkovat za…
Klikni pro výslovnostThanks for the time and effort you gave to me. You’re the best. Děkuji za Vaše úsilí a čas, který jste mi dal. Jste skvělý.
Klikni pro výslovnostAs a small token of our gratitude… Jako malý projev naší vděčnosti…
Klikni pro výslovnostWe would like to extend our warmest thanks to… for… Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování… za…
Klikni pro výslovnostI´m really sorry. I didn´t mean to hurt you. Je mi to opravdu líto. Nechtěl jsem Ti ublížit.
Klikni pro výslovnostI hope you will accept my apology. Věřím a doufám, že přijmeš moji omluvu.
Klikni pro výslovnostI am sorry for the damage I made. Omlouvám se za to, co jsem způsobil.


Anglická přání - manželství, zásnuby

Klikni pro výslovnostMarriage, engagement (manželství, zásnuby)

Chystáte se na svatbu svých přátel, blízkých či rodiny? Nebo naopak na svatbu nejdete, ale rádi byste
novomanželům alespoň popřáli? Připravte si originální svatební přání nebo zvolte některé z námi nabízených.

Klikni pro výslovnostCongratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Klikni pro výslovnostMay your joining together bring you more joy than you could have imaged. Ať Vám společné spojení přinese více radosti, než jste si dokázali představit.
Klikni pro výslovnostCongratulations to the bride and groom on their happy union. Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Klikni pro výslovnostYou know that together you stronger together you are one. Have a wonderful married life. Víte, že spolu budete silnější, společně jste jednotní. Nádherný manželský život.
Klikni pro výslovnostMay your marriage is filled with love, happiness and friendship for all the years of your lives! Happy anniversary! Ať je vaše manželství naplněno láskou, štěstím a přátelství po celý váš život!
Klikni pro výslovnostCongratulations on tying the knot! Gratulujeme ke svatbě!
Klikni pro výslovnostWishing you both lots of joy and happiness on your wedding day. May it be the start of a wonderful and exciting life together. Lots of love. Přeji Vám oběma hodně radosti a štěstí ve Vašem svatebním dni. Ať je to začátek společného nádherného a vzrušujícího života. Spousta lásky.
Klikni pro výslovnostCongratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Gratulujeme a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Klikni pro výslovnostI wish you many years of unbreakable love and laugher. Congratulations! Přeji Vám mnoho let neporušené lásky a smíchu. Blahopřeji!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your engagement! Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together. Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Klikni pro výslovnostWishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead. Přejeme Vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před Vámi.


Anglická přání - akademické a kariérní úspěchy

Klikni pro výslovnostAcademic and career successes (akademické a kariérní úspěchy)

Akademické a kariérní úspěchy jsou důležitým okamžikem v životě každého člověka, proto si zaslouží
slova uznání.

Klikni pro výslovnostCongratulations on your graduation! Gratulujeme k promoci!
Klikni pro výslovnostWell done on your great exam results and all the best for the future. Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Klikni pro výslovnostCongratulations on getting your Masters and good luck in the world of work. Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Klikni pro výslovnostWho's a clever bunny then? Well done on acing your exam! Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Klikni pro výslovnostCongratulations on passing your exams! Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Klikni pro výslovnostWell done on getting into University. Have a great time! Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Klikni pro výslovnostFrom all at…, we wish you the best of luck in your new job. Všichni v… Ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Klikni pro výslovnostCongratulations on getting the job! Gratulujeme k novému zaměstnání!
Klikni pro výslovnostWe wish you the best of luck in your new job at… Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v…
Klikni pro výslovnostGood luck on your first day at… Hodně štěstí první den v…
Klikni pro výslovnostWe wish you the best of luck in your new position of… Přejeme Vám hodně štěstí v nové pozici…


Anglická přání - uzdravení, podpora, obecná přání

Klikni pro výslovnostRecovery, support, general wishes (uzdravení, podpora, obecná přání)

Čas od času se každý z nás může dostat do obtížné životní situace a v takovém momentě jistě každého potěší vlídná slova vyjadřující podporu.

Klikni pro výslovnostGet on well soon. Uzdrav se brzy.
Klikni pro výslovnostWe hope that you will be up and about in no time. Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Klikni pro výslovnostThinking of you. May you feel better soon. Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Klikni pro výslovnostI hope you make a swift and speedy recovery. Doufám, že se rychle uzdravíš.
Klikni pro výslovnostMay your hospital stay be only short. Wishing you a complete and restful recovery. Get well soon! Ať je Váš pobyt v nemocnici co nejkratší. Přejeme Vám klidné uzdravení. Brzy ze zotavte!
Klikni pro výslovnostGet well soon. Everybody here is thinking of you. Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Klikni pro výslovnostWe’re missing you lots at (home / work / school). Wishing you a speedy recovery and looking forward to having you back soon. Moc nám doma / v práci / ve škole chybíš. Přejeme Ti brzké uzdravení a těšíme se na Tebe brzy.
Klikni pro výslovnostDon´t get discouraged. Everything will work out. Nenech se odradit. Vše bude dobré.
Klikni pro výslovnostHang in there. We care about you. Vydrž. Jsme s Tebou.
Klikni pro výslovnostEverything will be good soon. Just hang in there and don´t worry about it too much. Vše bude brzy dobré. Jenom vydrž a neboj se toho.
Klikni pro výslovnostI wish you every success in… Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v…
Klikni pro výslovnostWell done. We knew you could do it. Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Klikni pro výslovnostCongratulations on… Blahopřejeme k…
Klikni pro výslovnostI wish you the best of luck and every success in… Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v…


Anglická přání - kondolence

Klikni pro výslovnostCondolence (kondolence)

Kondolenční přání samozřejmě nezmenší smutek pozůstalých. Je ovšem jakýmsi společenským gestem a zároveň výpovědí o tom, jaký jsme měli k zemřelému vztah a jak moc nám bude chybět.

Klikni pro výslovnostWe wish to express our condolences to you. Please know that you and your family are surrounded by the love of many who care. Rádi bychom Vám vyjádřili naši soustrast. Prosím vězte, že jste Vy a Vaše rodina obklopeni láskou a péčí.
Klikni pro výslovnostOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss. Naše myšlenky jsou s Vámi a Vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Klikni pro výslovnostWe were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … . Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,… .
Klikni pro výslovnostWe are all deeply shocked to hear of the sudden death of … and we would like to offer our deepest sympathy. Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí … a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Klikni pro výslovnostPlease accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time. Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Klikni pro výslovnostPlease accept our most sincere condolences to you and your family. Přijměte prosím naši nejhlubší soustrast s Vámi a Vaší rodinou.
Klikni pro výslovnostWe are so very sorry to hear about your loss. Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Klikni pro výslovnostI hope you and your family find the peace you need to get you through this time in your life. Doufám, že Vy a Vaše rodina naleznete klid, který v tuto chvíli potřebujete.
Klikni pro výslovnostI offer you my deepest condolences on this dark day. Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.


Anglická přání - narození miminka

Klikni pro výslovnostBaby's birth (narození miminka)

Narodil se někomu ve vašem okolí potomek? Pak to chce nejen řádné zapíjení, ale také hezkou gratulaci.
Pár takových pro vás máme, inspirujte se.

Klikni pro výslovnostCongratulations on the safe arrival of your newest family member. All the best! Gratuluji k bezproblémovému příchodu nového člena rodiny. Vše nejlepší!
Klikni pro výslovnostCongratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl! Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Klikni pro výslovnostCongratulations on your new arrival! Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Klikni pro výslovnostYou must be so happy! Wishing you happy memories with you little angel. Musíte být tak šťastní. Přeji Vám šťastné chvíle s Vaším andílkem.
Klikni pro výslovnostFor the new mother. Best wishes for you and your son/daughter. Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Klikni pro výslovnostNot all treasure is silver and gold. Congratulations on your personal new treasure and little darling. Ne všechny poklady jsou stříbrné a zlaté. Gratuluji k Vašemu novému soukromému pokladu, malému zlatíčku.
Klikni pro výslovnostTo the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents. Hrdým rodičům… . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Klikni pro výslovnostCongratulations on the safe arrival of your new and healthy baby boy/girl! May your new role as proud parents be filled with much joy and happiness. Lots of love. Gratuluji k bezpečnému příchodu nového chlapečka/holčičky! Ať je vaše nová rodina naplněna radostí a štěstím. Hodně lásky!
Klikni pro výslovnostCongratulations to the proud parents who have such a sweet baby. Gratulujeme hrdým rodičům, kteří mají tak sladké dítě.
Klikni pro výslovnostWe were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations. Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Klikni pro výslovnostWishing you and your new family all the very best. May this exciting time be filled with lots of joyous and loving memories. If you need any help please let me know. Přejeme vám i vaší nové rodině vše nejlepší! Ať je tento vzrušující čas naplněn spoustou radostných a milujících vzpomínek. Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, klidně mne prosím kontaktujte.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace chybí, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům na sociálních sítích. Děkujeme!