Lidské tělo anglicky

Lidské tělo anglicky

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Lidské tělo anglicky

V běžné každodenní mluvě, u lékaře nebo i na rande můžete využít slovíčka pro pojmenování částí našeho těla. Pokud si v nich tedy nejste jisti, přečtěte si dnešní lekci, ve které se naučíte základní i pokročilá slovíčka z oblasti lidského těla a nemocí i časté fráze, které potřebujete znát, abyste mohli s lékařem dobře komunikovat.

Lidské tělo v angličtině

Naše tělo se skládá z hlavy (Klikni pro výslovnosthead), trupu (Klikni pro výslovnosttrunk), horních a dolních končetin (Klikni pro výslovnostupper and lower limbs). Každá z těchto základních částí je tvořena řadou dalších částí. Lidské tělo (Klikni pro výslovnosthuman body) můžeme také rozlišit na vnější části (Klikni pro výslovnostouter parts) a vnitřní části (Klikni pro výslovnostinner parts).

Hlava a obličej (Klikni pro výslovnostHead and face)

Pokud si chcete zopakovat slovní zásobu, anebo se jen začínáte učit angličtinu, části těla (Klikni pro výslovnostbody parts) patří mezi nejužitečnější slovíčka nejen v angličtině, ale v jakémkoliv cizím jazyku. U doktora, v obchodě s oblečením, ale třeba i na rande. Tam všude se hodí umět pojmenovat patřičné partie hlavy a obličeje.

Test na procvičení slovíček z oblasti hlavy a souvisejících pohybů: Head parts and movements

Anglická slovíčka lidské tělo - hlava a obličej
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnosthead hlava Klikni pro výslovnostchin brada
Klikni pro výslovnosteye oko Klikni pro výslovnosteyebrow obočí
Klikni pro výslovnostmouth ústa Klikni pro výslovnosteyelash řasa
Klikni pro výslovnostnose nos Klikni pro výslovnosteyelid víčko
Klikni pro výslovnostear ucho Klikni pro výslovnostforehead čelo
Klikni pro výslovnosttooth zub Klikni pro výslovnostjaw čelist
Klikni pro výslovnostneck krk Klikni pro výslovnostlip ret
Klikni pro výslovnosthair vlasy Klikni pro výslovnosttongue jazyk
Klikni pro výslovnostcheek tvář Klikni pro výslovnostwrinkles vrásky
Klikni pro výslovnostbeard vousy Klikni pro výslovnostface obličej


Horní část těla (Klikni pro výslovnostUpper body)

Horní část těla neboli trup je část těla mezi hlavou a končetinami. V trupu se vyjma mozku nacházejí všechny důležité orgány, bez kterých není člověk schopen déle žít. Pro naši potřebu jsou do této části zahrnuty také horní končetiny. Horní končetiny slouží pro manipulaci s předměty v okolí, a proto jsou zakončeny rukama, které jsou schopny uchopit předměty a následně je přemisťovat.

Test na procvičení slovíček z oblasti těla a souvisejících pohybů: Body parts and movements

Anglická slovíčka lidské tělo - horní část těla
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostarm paže Klikni pro výslovnostarmpit podpaží
Klikni pro výslovnosthand ruka (od zápěstí k prstům) Klikni pro výslovnostback záda
Klikni pro výslovnostshoulder rameno Klikni pro výslovnostchest hruď
Klikni pro výslovnostelbow loket Klikni pro výslovnostbreast prs(a)
Klikni pro výslovnostforearm předloktí Klikni pro výslovnostnipple bradavka
Klikni pro výslovnostwrist zápěstí Klikni pro výslovnostwaist pas
Klikni pro výslovnostpalm dlaň Klikni pro výslovnostbelly button/navel pupík
Klikni pro výslovnostfinger prst Klikni pro výslovnostknuckle kloub
Klikni pro výslovnostnail nehet Klikni pro výslovnostthroat hrdlo

Názvy jednotlivých prstů v angličtině:

palec (Klikni pro výslovnostthumb), ukazováček (Klikni pro výslovnostindex finger), prostředníček (Klikni pro výslovnostmiddle finger), prsteníček (Klikni pro výslovnostring finger), malíček (Klikni pro výslovnostlittle finger).Dolní část těla (Klikni pro výslovnostLower body)

Dolní končetiny se nazývají nohy a jsou uzpůsobeny k tomu, aby umožňovaly člověku pohyb po zemi. V této části si představíme anglické názvy pro dolní část lidského těla.

Test na procvičení slovíček z oblasti těla a souvisejících pohybů: Body parts and movements

Anglická slovíčka lidské tělo - dolní část těla
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostleg noha Klikni pro výslovnostheel pata
Klikni pro výslovnosthip kyčel/bok Klikni pro výslovnosttoe prst na noze
Klikni pro výslovnostthigh stehno Klikni pro výslovnostbig toe palec na noze
Klikni pro výslovnostknee koleno Klikni pro výslovnostlower limb dolní končetina
Klikni pro výslovnostcalf lýtko Klikni pro výslovnostbelly břicho
Klikni pro výslovnostshin holeň Klikni pro výslovnostbottom zadek
Klikni pro výslovnostankle kotník Klikni pro výslovnostpelvis pánev
Klikni pro výslovnostfoot chodidlo Klikni pro výslovnostgroin třísla


Vnitřní části těla (Klikni pro výslovnostInner parts)

Vnitřní orgány jsou chráněny hrudním košem tvořeným ze žeber a kosti hrudní, ve kterém se nacházejí hlavně srdce a plíce. Část dalších orgánů se nachází v dutině břišní.

V následující tabulce můžete vidět okruh anglických slovíček obsahující názvy důležitých orgánů v lidském těle.

Anglická slovíčka lidské tělo - orgány
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostorgan orgán Klikni pro výslovnosttesticles varlata
Klikni pro výslovnostbrain mozek Klikni pro výslovnostbladder močový měchýř
Klikni pro výslovnostheart srdce Klikni pro výslovnostrectum konečník
Klikni pro výslovnostlungs plíce Klikni pro výslovnostbone kost
Klikni pro výslovnoststomach žaludek Klikni pro výslovnostmuscle sval
Klikni pro výslovnostliver játra Klikni pro výslovnostcartilage chrupavka
Klikni pro výslovnostkidney ledvina Klikni pro výslovnostligament vaz, vazivo
Klikni pro výslovnostsmall intestine tenké střevo Klikni pro výslovnostnerve nerv
Klikni pro výslovnostlarge intestine tlusté střevo Klikni pro výslovnostvessel céva
Klikni pro výslovnostappendix slepé střevo Klikni pro výslovnostvein žíla
Klikni pro výslovnostpancreas slinivka Klikni pro výslovnostartery tepna
Klikni pro výslovnostspleen slezina Klikni pro výslovnosttissue tkáň
Klikni pro výslovnostgallbladder žlučník Klikni pro výslovnostcell buňka
Klikni pro výslovnostwomb děloha Klikni pro výslovnostgland žláza
Klikni pro výslovnostovaries vaječníky Klikni pro výslovnostwindpipe průdušnice


Tělní tekutiny (Klikni pro výslovnostBody fluid)

Vnitřní prostředí organismu je tekuté, tzn. do tělních tekutin patří: krev, tkáňový mok, míza. Tělní tekutiny jsou tedy tekuté látky, které se nachází v těle organismů. Většina tekutin koluje v těle organismu, některé tekutiny jsou vylučované ven z těla a nazýváme je odpadní.
Následující tabulka klade důraz na anglická slovíčka pro tělní tekutiny člověka.

Anglická slovíčka lidské tělo - tělní tekutiny
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostblood krev Klikni pro výslovnostsweat pot
Klikni pro výslovnosturine moč Klikni pro výslovnostsemen sperma
Klikni pro výslovnostmucus hlen Klikni pro výslovnosttears slzy
Klikni pro výslovnostbile žluč Klikni pro výslovnostvomit zvratky
Klikni pro výslovnostsaliva sliny Klikni pro výslovnostgastric juices žaludeční šťávy


Kosti (Klikni pro výslovnostBones)

Kostra dospělého člověka je složena zhruba z 210 jednotlivých kostí, které tvoří základní opěrnou soustavu a dodávají lidskému tělu tvar. Jejich počet je značně variabilní, neboť mnoho drobných kostí se vyskytuje pouze u některých jedinců.
V tabulce najdete základní kosti v našem těle a jejich běžné anglické názvy.

Anglická slovíčka lidské tělo - kosti
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostbone kost Klikni pro výslovnostskeleton kostra
Klikni pro výslovnostskull lebka Klikni pro výslovnostrib žebro
Klikni pro výslovnostthigh bone stehenní kost Klikni pro výslovnostrib cage hrudní koš
Klikni pro výslovnosthumerus pažní kost Klikni pro výslovnostspine páteř
Klikni pro výslovnostcollarbone klíční kost Klikni pro výslovnostvertebra obratel
Klikni pro výslovnostpelvis pánev Klikni pro výslovnostkneecap čéška


Části oka (Klikni pro výslovnostParts of the eye)

Zrak je náš nejdůležitější smysl, díky kterému přijímáme až 80 % informací z vnějšího prostředí. Samotným orgánem, který zajišťuje vidění, je oko. Je to velmi složitý a dokonalý systém tvořený množstvím částí, které musí dokonale spolupracovat. Zde jsou anglické názvy pro části lidského oka.

Anglická slovíčka lidské tělo - oko
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnosteyeball oční bulva Klikni pro výslovnostcornea rohovka
Klikni pro výslovnosteye socket oční důlek Klikni pro výslovnostiris duhovka
Klikni pro výslovnosteyelashes řasy Klikni pro výslovnostretina sítnice
Klikni pro výslovnosttear slza Klikni pro výslovnostpupil zornice


Smysly (Klikni pro výslovnostSenses)

Každé malé dítě ví, že lidé mají pět smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Pět smyslů nám přisoudili již antičtí filosofové. Smysly si můžeme v obecné rovině představit jako senzory. V tabulce najdete anglické názvy pro základní lidské smysly.

Anglická slovíčka lidské tělo - smysly
Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostsight zrak Klikni pro výslovnostto see vidět
Klikni pro výslovnosttaste chuť Klikni pro výslovnostto taste chutnat
Klikni pro výslovnosttouch hmat Klikni pro výslovnostto touch dotýkat se
Klikni pro výslovnosthearing sluch Klikni pro výslovnostto hear slyšet
Klikni pro výslovnostsmell čich Klikni pro výslovnostto smell cítit


Nemoci (Klikni pro výslovnostDiseases, illnesses)

Zdraví není žádná legrace, zvlášť když se ho nedostává. Následující tabulky obsahují slovní zásobu na téma zdraví, prohlídka u doktoraonemocnění. Doufejme, že na dovolené nebo na vašich cestách vás žádná nemoc nepotká, a nebudete se tak muset anglicky domlouvat s doktorem, co že vám to vlastně je.

Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostcold rýma Klikni pro výslovnostallergy alergie
Klikni pro výslovnostcough kašel Klikni pro výslovnostrheumatic pain revma
Klikni pro výslovnosttonsilitis angína Klikni pro výslovnostasthma astma
Klikni pro výslovnostflu chřipka Klikni pro výslovnostpneumonia zápal plic
Klikni pro výslovnostheadache bolest hlavy Klikni pro výslovnostindigestion zažívací potíže
Klikni pro výslovnoststomachache bolest břicha Klikni pro výslovnosteczema ekzém
Klikni pro výslovnosttoothache bolest zubů Klikni pro výslovnosttooth decay zubní kaz
Klikni pro výslovnostinflammation zánět Klikni pro výslovnostheart attack infarkt
Klikni pro výslovnostcancer rakovina Klikni pro výslovnoststroke mrtvice
Klikni pro výslovnostfracture zlomenina Klikni pro výslovnostinjury zranění, úraz
Klikni pro výslovnostbruise modřina Klikni pro výslovnostcut říznutí
Klikni pro výslovnostscar jizva Klikni pro výslovnostpain bolest
Klikni pro výslovnostbleeding krvácení Klikni pro výslovnostsore throat bolest, škrábání v krku
Klikni pro výslovnostfever horečka Klikni pro výslovnostnausea nevolnost
Klikni pro výslovnostdiarrhea průjem Klikni pro výslovnostrash vyrážka


Anglické fráze u lékaře

Věříme, že tyto anglické fráze nebudete nikdy potřebovat. Na své dovolené nebo jiné cestě se vám snad nepřihodí nic zlého, ale pro jistotu je dobré si před zahraniční cestou zopakovat anglické fráze na téma zdraví.

Anglický text Český překlad Anglický text Český překlad
Klikni pro výslovnostI'd like to see a doctor. Chtěl/a bych vidět lékaře. Klikni pro výslovnostAre you on any sort of medication? Berete nějaké léky?
Klikni pro výslovnostI've been feeling sick. Necítím s dobře. Klikni pro výslovnostI'm going to give you an injection. Dám vám injekci.
Klikni pro výslovnostI've been having headaches. Bolí mě hlava. Klikni pro výslovnostI'm going to prescribe you some antibiotics. Předepíši vám antibiotika.
Klikni pro výslovnostI've got diarrhoea. Mám průjem. Klikni pro výslovnostWe need to take urine and blood sample. Musíme vzít vzorek moči a krve.
Klikni pro výslovnostI've got a swollen… Mám nateklý… Klikni pro výslovnostI'm in a lot of pain. Mám velké bolesti.
Klikni pro výslovnostI'm having difficulty breathing. Mám problémy s dýcháním. Klikni pro výslovnostI think I've pulled a muscle in my leg. Myslím, že jsem si natáhl/a sval.
Klikni pro výslovnostI'm allergic to antibiotics. Jsem alergický/á na antibiotika. Klikni pro výslovnostTake two of these pills three times a day. Berte třikrát denně po dvou tabletách.

Další užitečná anglická slovíčka pro lidské tělo


Klikni pro výslovnostskin - kůže Klikni pro výslovnostbreath - dech
Klikni pro výslovnostnervous system - nervový systém Klikni pro výslovnostto breathe - dýchat
Klikni pro výslovnostdigestive system - zažívací systém Klikni pro výslovnostto sneeze - kýchat
Klikni pro výslovnosthormonous - hormonální Klikni pro výslovnostto hiccup - škytat
Klikni pro výslovnostto urinate - močit Klikni pro výslovnostto yawn - zívat
Klikni pro výslovnostto vomit - zvracet Klikni pro výslovnostto cry - plakat

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s ostatními zajímavostmi v angličtině nebo se podívat na nejpoužívanější slovíčka v angličtině, kde samozřejmě najdete také kategorii věnovanou lidskému tělu.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!