Online kurzy - rychlé a účinné vzdělávání

Napsali o nás

Angličtina bez biflování / Napsali o nás / Online kurzy - rychlé a účinné vzdělávání

Online kurzy - rychlé a účinné vzdělávání


Jen málo oborů se dnes obejde bez neustálého sebevzdělávání. Pro většinu lidí je však luxus navštěvování pravidelných prezenčních kurzů z časového i finančního hlediska nereálný. Právě proto zažívají ohromný boom odborné internetové kurzy.


Lidové noviny, 26. 6. 2014

Učení rychle a nenásilně

Výhody učení se online jsou zjevné. Jde o významnou úsporu času i peněz. Přitom dnešní moderní vědecké metody dokážou i přes internet studenta naučit mnohdy dokonce víc, než osobní hodiny s lektorem. Online kurzy navíc často využívají zábavné a nenásilné formy učení, čímž lépe udrží studentovu pozornost. Většina internetových kurzů také funguje i v mobilních aplikacích. Učit se pak jde třeba při cestě do práce nebo joggingu v parku. Moderní doba prostě vyžaduje vstřebávání moderních poznatků moderními prostředky.

O velmi oblíbených a podle vědeckých studií i nebývale účinných jazykových kurzech jsme se bavili s odbornicí na online vzdělávání Janou Matějkovou

Jaké jsou hlavní výhody učení online?
Výuka přes internet se plně přizpůsobí potřebám studenta. Ať jde o čas, místo, délku nebo intenzitu studia. Stačí jen vhodné zařízení a připojení k internetu.

Jde spíše o doplněk nebo plnohodnotný výukový nástroj?
Kurzy jsou koncipované jako plnohodnotné studium bez rozdílu pokročilosti, ale dají se využít i jako doplněk k jiným typům výuky. Internetové kurzy jsou vhodné pro samostudium.

Jakou metodu učení využíváte??
Je to metoda Imitum®, která je založena na přirozeném vstřebávání jazyka logickou pamětí. Podobně, jako se malé děti učí svůj mateřský jazyk – tedy posloucháním a napodobováním rodilých mluvčích bez nutné znalosti gramatiky či slovíček. Metoda učí přímému porozumění struktury anglického jazyka.

Dá se srovnat efektivita učení online s klasickým učením?
Ve škole se používá metoda biflování a testy jsou postavené na výjimkách, které v praxi nejsou až tak podstatné. Důležitým aspektem online kurzů je praktický a zábavný obsah.

Existují i aplikace pro mobilní zařízení??
Samozřejmě. Jejich výhodou je to, že když si je stáhnete do svého zařízení, tak už nepotřebujete k jejich používání internet. Můžete tedy studovat kdykoliv a kdekoliv.

Jak jsou online výukové kurzy zpoplatněny?
Většinou se platí za určité časové období. Studovat je možné již od několika desítek či stovek korun za měsíc. Obecně platí, že online kurzy jsou cenově mnohem výhodnější než kurzy prezenční.

Kdo online kurzy nejčastěji využívá?
Jelikož se jedná o samostudium, u kterého je třeba setrvat, tak větší část klientů tvoří ženy. Najdeme ale i kurzy obchodní angličtiny, tematicky zaměřené kurzy nebo kurzy pro děti, takže spektrum uživatelů je opravdu široké.

Jak zajišťujete, aby výukové programy byly opravdu kvalitní?
Vědecké podklady metody Imitum uznalo i UNESCO a používá je také FBI. Kurzy jsou namluvené rodilými mluvčími z Velké Británie a USA. Obsah je konzultován s jazykovými odborníky i rodilými mluvčími.

Jak poznáte, na jaké úrovni student je?
Kurzy metodou Imitum jsou určené pro všechny studenty bez rozdílu předchozích znalostí či talentu na jazyky. Klientům garantujeme, že se v angličtině zlepší, nebo jim vrátíme peníze. Navíc má každý možnost si kurz zdarma vyzkoušet.

Jak zajistíte, aby výuka klienty bavila a zůstali u ní?
Studium je postaveno na zábavné formě – tzv. karaoke, kdy jsou označována slova, která zrovna rodilý mluvčí vyslovuje. Používáte více smyslů najednou a logickou paměť, která se na rozdíl od té mechanické s přibývajícím věkem zlepšuje.

Dokážou online kurzy nahradit interakci s živým člověkem?
Nejlépe se jazyk učí v přirozeném prostředí. Moderní výukové metody se snaží takovéto prostředí nasimulovat. Půlroční pobyt v anglicky mluvící zemi to však nenahradí.

Článek vyšel ve speciální příloze Lidových novin "Mobilní & moderní technologie".
K této příloze byl spuštěn i web www.mobilni-technologie.cz.
Odkaz na článek

Zpět