Metoda Imitum - poslouchej, mluv a mysli

Napsali o nás

Angličtina bez biflování / Napsali o nás / Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli

Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli


Jazyky.com, 11. 11. 2011

Metoda Imitum vyučuje cizí jazyk stejně přirozeně, jako se děti učí svoji mateřštinu – poslouchají a napodobují. Tímto imitováním dospělých dokáží mluvit a rozumět své rodné řeči dřív, než se ve škole začnou učit gramatiku. Imitum se proto zaměřuje právě na komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Princip metody

Imitum vychází z poznatků bulharského neurologa a psychoterapeuta Georgi Lozanova, který mimo jiné zjistil, že čím více smysly člověk informaci vnímá, tím snadněji si ji jeho mozek zapamatuje. Toho se dá velmi účinně využít při studiu cizích jazyků.

Výukové materiály obsahují pouze celé věty, ze kterých jsou sestaveny rozhovory, vyprávění apod. Věty jsou přehrávány formou karaoke – student vidí text a zvýrazňují se mu postupně jednotlivá slova, která právě slyší. Nahrávky musí být namluveny pouze rodilými mluvčími, nejlépe z různých zemí. Cílem je naučit studenta rozumět cizímu jazyku s různými přízvuky.

Metoda Imitum využívá logické paměti, která je mnohem efektivnější než paměť mechanická (tam ukládáme informace biflováním). Informace si pamatujeme v logických celcích – například slovíčka v kontextu celé věty. Logická paměť se na rozdíl od mechanické s věkem zlepšuje, takže tato metoda nediskvalifikuje ani starší lidi, kteří se klasickými gramaticko-překladovými metodami nedokáží cizí jazyk naučit.

Při studiu student postupuje jako malé dítě. Věty nejprve poslouchá a snaží se jim porozumět (k tomu mu pomáhá doslovný překlad zobrazený pod cizojazyčnou větou). Až ve větě rozezná jednotlivá slova a slovní spojení, v duchu si je říká společně s rodilým mluvčím. Nakonec se pokouší rodilého mluvčího nahlas imitovat.

Aktivní a pasivní studium

Existují dvě možnosti, jak studovat – aktivně a pasivně. Aktivní studium jsme právě popsali. Student si tedy jednu větu pouští dokola tak dlouho, dokud ji nezvládne. Při pasivním studiu si spustí automatické přehrávání nahrávek a věnuje se jiné činnosti. Na pozadí pouze poslouchá rodilé mluvčí. Tento přístup je sice méně efektivní, ale i on má své výsledky. Student naposlouchá melodii, intonaci a výslovnost cizího jazyka a do pasivní paměti si uloží i některá slovíčka a slovní spojení. Když pak na ně narazí při aktivním studiu, mnohem snadněji se je naučí a bude schopen je aktivně použít. Pasivní studium zlepšuje výslovnost a schopnost rozumět cizímu jazyku. Pro větší efektivitu se doporučuje kombinovat aktivní a pasivní studium.

Online výuka

Metoda Imitum využívá všech výhod, které nabízí online studium na internetu. Kromě multimediálních možností (kombinace textu, zvuku, zvýrazňování a skrývání překladů a textů,…) má student také naprostou svobodu studia. Může studovat, kde chce, kdy se mu to hodí a může si sám vybrat i pořadí lekcí. K přístupu ke studiu potřebuje pouze přihlašovací údaje a počítač s připojením k internetu.

Odkaz na článek

Zpět