Tip č. 3: Cizí jazyk nepřekládejte, myslete v něm

Angličtina bez biflování / 20 tipů, jak se snadno a levně naučit jazyk / Cizí jazyk nepřekládejte, myslete v něm

POZNÁMKA

Czenglish je anglický termín pro špatnou angličtinu používanou Čechy. Typická jsou pro Czenglish poangličtělá česká slova, slovní spojení nebo české pořadí slov ve větě. Tento termín zavedl Don Sparling, kanadský profesor literatury působící na Masarykově univerzitě v Brně. Češi většinou Czenglish dobře rozumí, ostatní anglicky mluvící lidé s tím mají ale problémy.

Zdroj: Wikipedie

„Do you speak Czenglish?“ Kdyby měl každý, kdo umí anglicky, na tuto otázku pravdivě odpovědět, většina odpovědí by byla „YES!“ Jak je to možné?

Napadlo vás někdy, proč rozumíme lépe angličtině Slováků než angličtině Britů? Slovenština je češtině velmi podobná, a proto máme podobnou i angličtinu. Zní to zvláštně, že? Ale je to tak.


Jiný jazyk, jiné myšlení

Když se učíme cizí jazyk, tak nás to přímo láká překládat vše téměř doslovně ze svého rodného jazyka a naopak. Postupně sice díky gramatickým pravidlům zjišťujeme, že úplně doslovně překládat nemůžeme, ale přesto se dá třeba z angličtiny často vyčíst, jaké národnosti je hovořící osoba.

Když jsme se učili jako malí česky, učili jsme se zároveň v češtině myslet. Naše myšlenky odrážejí slovosled a stavbu vět v…češtině. A stejně tak Slovák myslí ve slovenštině. Takže i když spolu Čech a Slovák mluví anglicky, rozumí si lépe než Čech s Britem. To proto, že česká i slovenská angličtina odrážejí český a slovenský slovosled, který je podobný. Brit myslí přímo v angličtině, ve své rodné řeči. Jeho myšlení tedy odráží anglický slovosled a stavbu vět.


Jak se naučit myslet v cizím jazyce?

Aby se Čech naučil správně cizí jazyk, musí se v něm naučit myslet. Je nutné se oprostit od nutkání neustále si všechno překládat do češtiny a naopak. Při komunikaci neustálé překládání do češtiny hodně zdržuje, takže nemůžete být tak pohotoví a bezprostřední, jako váš protějšek.

Během učení se soustřeďte na celé věty, jejich stavbu a slovosled. Zapamatujte si celé fráze nebo i kratší věty. Když narazíte na větu, které nerozumíte, přeložte si se slovníkem jednotlivá slovíčka, abyste pochopili smysl této věty, ale tato slovíčka už nepřevádějte do česky správné věty. Je to velmi jednoduchý princip, který vás jako jediný naučí v cizím jazyce opravdu myslet.

Nejtěžší na tom je přemoci nutkání k překladu. Musíte být disciplinovaní a zapomenout na češtinu. Soustřeďte se jen na cizojazyčné věty a jejich význam. České věty pro vás při učení cizího jazyka musí přestat existovat!


Zkuste to přes filmy

Dobrou pomůckou je sledování filmů v angličtině s českými titulky. Překladatelé sice titulky přeložili do česky správných vět, ale ty nejsou stejné, jako ty anglické. České titulky vycházejí z češtiny, ale kdybychom přeložili to, co postavy ve filmu skutečně říkají, byly by české titulky jiné. Překladatelům šlo hlavně o význam. Proto na filmech s českými titulky názorně vidíte, jaký je mezi českým a anglickým myšlením rozdíl.


Kam dál?

Na tip č. 4: Nešprtejte se, ale napodobujte
Na přehled všech 20 tipů, jak se snadno a levně naučit jazyk

Chcete všech 20 tipů jako ebook? Pošleme vám odkaz k jeho stažení na vaši e-mailovou adresu.

Pokud máte doporučení na nějaký další tip, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!