Členy v angličtině

Členy v angličtině (articles)

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Členy v angličtině

Část anglické gramatiky, která se zabývá členy, bývá u většiny studentů neoblíbená. Anglické členy se dost často pletou a je nutné si zapamatovat veškeré případy, u který se daný člen používá. Ať už jsou pro vás členy v angličtině atraktivní či nikoli, jejich zvládnutí se považuje za naprostý základ angličtiny.
Pojďte se tedy s námi naučit, jak se anglické členy používají a ujasněte si veškeré nesrovnalosti, které se vám s anglickými členy pojí.

K čemu se členy v angličtině používají?

Jelikož v češtině nemají anglické členy svůj ekvivalent, mnozí z nás je opomíjejí a nedávají jim žádnou váhu. Pro anglicky mluvící obyvatele jsou však členy pojítkem mezi lidmi, kteří mezi sebou vedou dialog. Anglické členy dokáží lépe popsat situaci a věci, o kterých hovoříme, dokáží nám lépe si představit to, co nám ostatní říkají.

Anglické členy - dělení


Určitý člen THE

Angličtina využívá určitý člen THE v situacích, kdy máme na mysli nějaký konkrétní předmět. Pokud se například bavíte s kamarádem o dané knize, v další větě ji můžete značit jako Klikni pro výslovnostthe book a oba budete mít jasno, o které knize se bavíte. V češtině si pro určení konkrétní věci pomáháme ukazovacím zájmenem TA (kniha), což nám pomáhá pochopit, že mluvíme o jedné určité knize. Určitý anglický člen THE nám tedy pomáhá pochopit, který určitý předmět má osoba na mysli.

Kdy používat určitý člen?


☛ známá věc

Pokud už jsme o předmětu, o kterém hovoříme, již mluvili, můžeme ji označit jako již známou věc a tudíž pro ni v našem dalším hovoru používáme určitý člen THE. Věc, o které je řeč, musí náš posluchač již znát, aby dobře pochopil, že se právě o této konkrétní věci bavíte.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostThe book which I bought last month is boring. - Ta kniha, kterou jsem si minulý měsíc koupil, je nudná.
  (Dotyčný ovšem musí vědět, že jste si minulý měsíc koupili nějakou knihu; už jste mu o této knize říkali a ví, o kterou se jedná.)
 • Klikni pro výslovnostHe bought a new car and the car was very expensive. - Koupil si nové auto a to auto bylo velmi drahé.
  (To auto, o kterém je řeč v první části věty.)

☛ jedinečnost

Určitý člen používáme také pro věci, od kterých existuje pouze jeden kus (na světě, v naší zemi, u nás doma). Příkladem může být slunce, planeta Země nebo i sedačka, kterou máme doma pouze jednu.

příklad:
 • Klikni pro výslovnostWhat is in the fridge? - Co je v lednici?
  (V té naší jediné lednici, kterou doma máme.)

☛ oceány, moře, řeky, některé státy, pohoří, stavby

U států, které jsou složené z více slov nebo které jsou v množném čísle, používáme určitý člen THE. Určitý člen používáme také u všech názvů pohoří, pouští i řek.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostthe Czech Republic, Klikni pro výslovnostthe United Arab Emirates, Klikni pro výslovnostthe United Kingdom, Klikni pro výslovnostthe Netherlands
 • Klikni pro výslovnostthe Mississippi, Klikni pro výslovnostthe Black Sea, Klikni pro výslovnostthe Atlantic
 • Klikni pro výslovnostthe Alps, Klikni pro výslovnostthe Himalayas, Klikni pro výslovnostthe Urals
 • Klikni pro výslovnostThe National Theatre is in Prague. - Národní divadlo je v Praze.

☛ podstatná jména ve spojení s 'of'


příklady:
 • Klikni pro výslovnostin the middle of the night
 • Klikni pro výslovnostthe Kingdom of Saudi Arabia, Klikni pro výslovnostthe United States of America
 • Klikni pro výslovnostat the end of my holidayNeurčitý člen A nebo AN

Neurčitý člen používáme tehdy, kdy nemluvíme o žádné konkrétní věci. Osoba, se kterou se bavíme, tak již nemusí znát danou věc dopředu a nemusí si představovat tu konkrétní věc, kterou máte na mysli. Posluchač si může vybavit jakoukoli věc a ne právě jednu konkrétní. V tomto případě by Klikni pro výslovnosta book značila jakoukoli knihu a ne žádnou konkrétní.

A

Neurčité členy mají dva tvary. Tím prvním je A. Tuto variantu členu využíváme před vyslovovanou souhláskou (consonants). Příkladem může být Klikni pro výslovnosta cat, Klikni pro výslovnosta flower.

AN

Člen AN používáme před vyslovovanou samohláskou (vowels) (A, E, I, O, U).
Pozor na výjimky! AN píšeme i před slovy, která nemají počáteční písmeno samohlásku, ale vyslovují se tak.
Příkladem může být Klikni pro výslovnostan hour, dále Klikni pro výslovnostan actor, Klikni pro výslovnostan idea, Klikni pro výslovnostan umbrela, Klikni pro výslovnostan economist.
Naopak u těch slov, které se vyslovují na začátku jako "J" dáváme člen A. Např. Klikni pro výslovnosta university, Klikni pro výslovnosta euro, Klikni pro výslovnosta union.

⚠ Pozor ⚠

Neurčitý člen nikdy nepoužíváme před množným číslem podstatného jména (a books) nebo před nepočitatelným podstatným jménem (a hair, a money). V těchto případech můžete člen nahradit přídavným jménem Klikni pro výslovnostSOME.


Kdy používat neurčitý člen?


☛ nová informace

Mluvíme-li o dané věci poprvé a je to nová informace, používáme neurčitý člen a/an. Pokud tedy okolí oznamujeme nějakou novinku nebo mluvíme o věci, o které jsme ještě nemluvili, použijeme neurčitý člen.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostI bought a new house. - Koupil jsem si nový dům.
  (Ještě jsem o něm nemluvil, pro posluchače je to novinka.)
 • Klikni pro výslovnostHe was in a restaurant in the city center. - Byl v restauraci v centru města.
  (O restauraci posluchač ještě neslyšel.)

☛ povolání, označení lidí a věcí

Pokud ostatní označujeme jejich statutem nebo (nejčastěji) jejich zaměstnáním, označujeme je neurčitým členem.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostShe is a lawyer. - Je právnička. (Označení zaměstnání.)
 • Klikni pro výslovnostJane is a little girl. - Jane je malá holčička. (Označení a vysvětlení, co je Jane zač.)
 • Klikni pro výslovnostLuis is a hamster. - Luis je křeček. (Označení našeho zvířete.)
 • Klikni pro výslovnostThis was an amazing experience. - Byl to úžasný zážitek. (Označujeme, jaký to byl záčitek.)

☛ označení množství

Neurčitý člen může zastupovat také číslovku jedna. Využívá se i pro označení množství, času atd.

příklady:
 • Klikni pro výslovnosta little - trochu
 • Klikni pro výslovnosta lot of - mnoho
 • Klikni pro výslovnosta book and three magazines - jedna kniha a tři časopisy
 • Klikni pro výslovnostonce a year - jednou ročně


Nulový člen

Nulový člen je vlastně člen, který neexistuje. V takových případech před podstatné jméno nepíšeme žádný člen. Je ovšem nutné vědět, kdy se tento nulový člen používá.

Kdy používat nulový člen?


☛ obecná rozprava

Pokud obecně mluvíte o knihách, psech nebo domech, pak použijte nulový člen. Využívá se u podstatných jmen nepočitatelných a u počitatelných v množném čísle.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostBooks are important. - Knihy jsou důležité.
  (Pokud byste řekli "THE books are important", znamenalo by to, že už jste o daných knihách někdy před tím mluvili a posluchač přesně ví, o kterých knihách mluvíte.)


☛ názvy jazyků, vědních oborů, svátků, ročních období, měsíců, měst

příklady:
 • Klikni pro výslovnostI can speak French. - Umím francouzsky.
 • Klikni pro výslovnostIn summer I like to play beach volleyball. - V létě rád hraji plážový volejbal.

☛ ustálená vazba s předložkou (by, at, in, to)

Pokud mluvíte o podstatném jménu a použijete před něj předložku, pak už v takovém případě vynechejte člen.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostby bus, by car, by train - autobusem, autem, vlakem
 • Klikni pro výslovnostat school, at home, at work - ve škole, doma, v práci
 • Klikni pro výslovnostin village, in hospital, in prison, in church - ve vesnici, v nemocnici, ve věznici, v kostele

☛ ulice, města, většina států, světadíly, vlastní jména, dny, sporty

Pokud má stát pouze jednoslovný název, používáme nulový člen. Nulový člen použijeme také pokud mluvíme o městech nebo ulicích.

příklady:
 • Klikni pro výslovnostItaly, Spain, France, Germany, Greece, Czechia - Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Řecko, Česko
 • Klikni pro výslovnostMain Road, Fleet Street, Park Avenue - názvy ulic
 • Klikni pro výslovnostPrague, Tokio, Paris - Praha, Tokio, Paříž
 • Klikni pro výslovnostEurope, Asia, Australia - Evropa, Asie, Austrálie
 • Klikni pro výslovnostMy name is Lucy. - Jmenuji se Lucy.
 • Klikni pro výslovnostThe exam will be on Monday. - Test bude v pondělí. (Název dne bez členu.)
 • Klikni pro výslovnostI am good at football. - Jsem dobrý ve fotbale.

Naučit se anglické členy není snadný úkol. Snažte se však vytrvat a neustále se cvičte ve znalosti pravidel pro užívání anglických členů.

Chcete se otestovat? Vyzkoušejte speciální test Grammar: definite, indefinite, or zero article.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!