Angličtina - hry pro děti

Anglické hry

Angličtina bez biflování / Zajímavosti o angličtině / Anglické hry

Nejlepší období, kdy se můžeme začít učit anglický jazyk, je bez pochyby dětství. Děti se učí velmi rychle a angličtinu od útlého věku považují za samozřejmost. Někdy je však těžké udržet jejich pozornost. Dobrým nápadem je proto využít jednu z anglických her, během kterých se dětí učí i odpočívají zároveň. Pokud byste rádi s vašimi dětmi hravou formou procvičovali angličtinu i mimo školní lavice, nabízíme vám dnes hned 10 zábavných anglických her, díky kterým je bude angličtina stále bavit!

1. Pexeso (Klikni pro výslovnostMemory game)

Časová náročnost: 10-15 minut
Počet hráčů: 2+

Pexeso baví snad všechny děti. Zkuste do něj proto schovat hru s poznáváním anglických zvířátek. Pexeso můžete cílit na různé kategorie jako jsou barvy, zvířátka, čísla nebo předměty, se kterými se setkáváte každý den. Na jedné kartičce bude obrázek, na té druhé anglické slovíčko s jeho názvem.

Pro inspiraci využijte naši stránku s nejpoužívanějšími slovíčky v angličtině.


Anglické hry - bomba

2. Bomba! (Klikni pro výslovnostBomb)

Časová náročnost: 5-10 minut
Počet hráčů: 3+

Připravte si kartičky, na kterých budou napsané různé situace, například: Na pláži, U doktora, V ZOO nebo U bazénu. Na telefonu či kuchyňské minutce si nastavte vždy 30 sekund a střídejte se ve dvojici v říkání anglických slovíček, která vás pro danou kategorii napadnou. U koho skončí limit, prohrál!

Příklad kartičky:


3. Sběrač (Klikni pro výslovnostPicker)

Časová náročnost: 10 minut
Počet hráčů: 2+

Vyberte písmeno, na které budou děti psát co nejvíce anglických slov, která je napadnou. Stanovte časový limit. Po uplynutí limitu přečte každý slova, která má napsaná na papíře a vyhrává ten, kdo má nejvíce anglických slov.


4. Asociace (Klikni pro výslovnostAssociation)

Časová náročnost: 10-15 minut
Počet hráčů: 4+

Sedněte si všichni do kroužku. Začněte "vykopávat" první slovo. Dítě, sedící po vaší levé ruce na vás naváže se slovem, které se mu vybavilo jako první v souvislosti s vaším slovem. Děti vždy navazují na slovo, které slyšely jako poslední. Děti by neměly dlouho přemýšlet, hra má být svižná a reakce spontánní.


5. Vzpomeneš si? (Klikni pro výslovnostDo you remember?)

Anglické hry - vzpomeneš si Časová náročnost: 10 minut
Počet hráčů: 2+

Připravte si papíry, na kterých budete mít vždy 20 obrázků základních věcí, jako jsou ovoce, zelenina, oblečení a další předměty z každodenního života. Papír se sadou obrázků dětem ukažte nebo promítněte. Stopněte si čas 45 vteřin, po který si mohou děti věci zapamatovat. Po tomto čase papír zakryjte a dejte dětem limit 2-5 minut, během kterých mohou na papír napsat co nejvíce anglických slov, která si zapamatovaly. Poté si děti spočítají, kolik předmětů si zapamatovaly. Kdo jich bude mít správně a gramaticky korektně napsaných co nejvíce, ten vyhrál.

Příklad obrázku:


6. Krabice (Klikni pro výslovnostBox)

Časová náročnost: 10 minut
Počet hráčů: 1+

Přineste si větší kartonovou krabici, do které uschovejte nějaký zajímavý, ale poměrně snadno rozpoznatelný předmět. Děti pak pomocí otázek, na které se dá dát odpovědět pouze Klikni pro výslovnostYES / NO hádají, co že je to ve vaší tajemné krabici. Při této aktivitě si děti procvičí tvoření otázek a tázací věty.


7. Riskuj (Klikni pro výslovnostTake a chance)

Časová náročnost: 20-30 minut
Počet hráčů: 1+, skupinky

Tato vědomostní hra může pomoci procvičit slovní zásobu určité kategorie slovíček. Připravte si 5 kategorií otázek a v každé vždy otázky za 1000, 2000, 3000, 4000 a 5000 bodů. Otázky za 1000 budou nejlehčí a otázky za 5000 nejtěžší. Můžete si i nakreslit velké hrací pole, na kterém sloupce budou tvořit jednotlivé kategorie a řádky počet bodů. Děti si vždy budou vybírat kategorii a počet bodů, které si myslí, že zvládnou. Vy otázku přečtete a pokud je zodpovězena správně, dítě (nebo jeho skupinka) získává body. Pokud neodpoví správně, mají šanci ostatní týmy. Ten, kdo bude mít více nasbíraných bodů, vyhrává.

Příklad otázek:

Klikni pro výslovnostWhat is the king of animals? Kdo je králem zvířat?
Klikni pro výslovnostName 5 domestic animals. Jmenuj 5 domácích zvířat.
Klikni pro výslovnostName 5 birds. Jmenuj 5 ptáků.
Klikni pro výslovnostWhat is the name of the room where you sleep? Jak se jmenuje pokoj, ve kterém spíš?
Klikni pro výslovnostWhat is the name of the room where your mom cooks? Jak se jmenuje pokoj, ve kterém tvoje maminka vaří?
Klikni pro výslovnostName 5 rooms in your house. Jmenuj 5 pokojů ve vašem domě.
Klikni pro výslovnostYour mother and father are yours … . Tvoje matka a tvůj otec jsou tvoji … .
Klikni pro výslovnostWhich word do we use for parents of your parent? Jak nazýváme rodiče tvých rodičů?
Klikni pro výslovnostYou have three brothers. They are yours … . Máš dva bratry. Oni jsou tvoji … .

8. Přesmyčky (Klikni pro výslovnostAnagrams)

Časová náročnost: 5 minut
Počet hráčů: 1+, skupinky

Napište na tabuli několik slov, kterým přeházíte písmenka. Slova můžete volit dle jazykové úrovně dětí. Děti budou muset přijít na to, jaké slovo vznikne po uvedení písmen do správného tvaru.

Příklad slov:

CORDOT (Klikni pro výslovnostdoctor) - doktor
EMAN (Klikni pro výslovnostname) - jméno
PALEP (Klikni pro výslovnostapple) - jablko
LOSCHO (Klikni pro výslovnostschool) - škola
DOOG (Klikni pro výslovnostgood) - dobrý
UOSHE (Klikni pro výslovnosthouse) - dům
RETACHE (Klikni pro výslovnostteacher) - učitel
NOWT (Klikni pro výslovnosttown) - město
DESTUNT (Klikni pro výslovnoststudent) - žák, student
TYCI (Klikni pro výslovnostcity) - město, velkoměsto
THREOM (Klikni pro výslovnostmother) - matka
LABL (Klikni pro výslovnostball) - míč
WONDWI (Klikni pro výslovnostwindow) - okno
RAMECA (Klikni pro výslovnostcamera) - kamera, fotoaparát

9. Míček (Klikni pro výslovnostBall)

Časová náročnost: 10 minut
Počet hráčů: 2+

Míček můžete použít na procvičování jakékoliv kategorie slovíček. Stoupněte si do kroužku. Určete kategorii pro slovíčka. Pak si házejte balonkem a každý musí říct jedno slovo z dané kategorie. Pokud dítě neví nebo ho už nic nenapadá, vypadává. Použít můžete vyjmenovávání čísel do 10, do 100 vzestupně i sestupně, zkusit můžete i jen sudá čísla, abecedu, barvy, rodinu, zvířátka atd.


10. Doplňovačka (Klikni pro výslovnostWordBox)

Časová náročnost: 5-10 minut
Počet hráčů: 1+, skupinky

Připravte si několik slov, kterým budou chybět určitá písmenka. napište je i s mezerami chybějících písmen na tabuli nebo papír. Úkolem dětí bude hádat, jaká písmenka do slova patří. Podle jazykové úrovně dětí můžete volit i těžší slova a umazat více písmenek. Takto můžete dětem zopakovat například slova, ve kterých se často chybuje.

Příklad slov:

AR_ _ HAI_ Klikni pro výslovnostarmchair křeslo
F _ _ EN_ _ IP Klikni pro výslovnostfriendship přátelství
_ LOW_ _ Klikni pro výslovnostflower květina
P_ _ TO _ R _ P _ Klikni pro výslovnostphotograph fotograf
_ RAC _ _ _ T Klikni pro výslovnostbracelet náramek

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími zajímavostmi v angličtině nebo se podívat na seznam užitečných stránek o angličtině.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom svým přátelům. Děkujeme!