Christmas songs / vánoční písně

Vánoční písně / Christmas songs

Angličtina bez biflování / Vánoční písničky

Vánoční písničky (Klikni pro výslovnostChristmas songs) neodmyslitelně patří k atmosféře Vánoc (Klikni pro výslovnostChristmas atmosphere). Hrají na vánočních trzích (Klikni pro výslovnostChristmas markets), v nákupních centrech (Klikni pro výslovnostshopping centers) a samozřejmě doma u stromečku (Klikni pro výslovnostChristmas tree).

Pro každou kulturu (Klikni pro výslovnostculture) se vyznačují něčím jiným. Ty české se od anglických moc neliší. Většinou obsahují náboženskou tématiku (Klikni pro výslovnostreligious themes), hlavně o narození Krista (Klikni pro výslovnostthe birth of Christ).

Kořeny (Klikni pro výslovnostorigins) vánočních písní sahají až do 4. století (Klikni pro výslovnost4th century). V Anglii je ale první zmínka z roku 1426. Nejstarší písně, které se zpívají až dodnes, začaly vznikat v 16. století (Klikni pro výslovnost16th century). Patří mezi ně například "Klikni pro výslovnostThe 12 Days of Christmas", "Klikni pro výslovnostGod Rest Ye Merry, Gentlemen", and "Klikni pro výslovnostO Christmas Tree“.

betlem

Vánoční píseň nebo koleda?

Vánoční písně (Klikni pro výslovnostChristmas songs) je kategorie, která zahrnuje různé žánry hudby (Klikni pro výslovnostgenres of music). Pod ni tedy spadají i koledy (Klikni pro výslovnostChristmas carols). Znamená to tedy, že to nejsou dvě úplně rozdílné věci. Každá koleda je vánoční píseň, ale ne každá vánoční píseň je koleda.

Koledy, původně s náboženským obsahem (Klikni pro výslovnostreligious), zpívali děti při obcházení sousedních domů. Koledovali si tak o výslužku ve formě jídla nebo pití. Koledování se dělo během všech velkých křesťanských svátků, jako jsou Vánoce, Tři králové, Velikonoce. Typická tradiční koleda byla založena na melodii inspirována středověkými sborovými písněmi, a na sloce následované zvučným refrénem.

Dnes už lze pozorovat takové koledování jen na venkově. Pro většinu lidí je tak výraz koleda už jen označením písně s vánoční tematikou, někdy i bez náboženského obsahu.

Klikni pro výslovnostThe 12 Days of Christmas 12 vánočních dní

Tato koleda patří mezi ty nejstarší (Klikni pro výslovnostone of the oldest). Je to kumulativní píseň (Klikni pro výslovnostcumulative song). To znamená, že každý nový verš (Klikni pro výslovnostverse) je přidám před ty předešlé a odzpívají se všechny znovu. Píseň má sice mnoho variací (Klikni pro výslovnostmany variations) textu, ale pořád je založena na stejném principu.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostOn the first day of Christmas,První den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostA partridge in a pear tree.Koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the second day of Christmas,Druhý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the third day of Christmas,Třetí den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the fourth day of Christmas,Čtvrtý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent tomeMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the fifth day of Christmas,Pátý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the sixth day of Christmas,Šestý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the seventh day of Christmas,Sedmý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the eighth day of Christmas,Osmá den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent tomeMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostEight maids a-milking,Osm dojících služek
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the ninth day of Christmas,Devátý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostNine ladies dancing,Devět tancujících paní
Klikni pro výslovnostEight maids a-milking,Osm dojících služek
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the tenth day of Christmas,Desátý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostTen lords a-leaping,Deset skákajících pánů
Klikni pro výslovnostNine ladies dancing,Devět tancujících paní
Klikni pro výslovnostEight maids a-milking,Osm dojících služek
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the eleventh day of Christmas,Jedenáctý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostEleven pipers piping,Jedenáct dudajících dudáků
Klikni pro výslovnostTen lords a-leaping,Deset skákajících pánů
Klikni pro výslovnostNine ladies dancing,Devět tancujících paní
Klikni pro výslovnostEight maids a-milking,Osm dojících služek
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree.A koroptev na hrušni
Klikni pro výslovnostOn the twelfth day of Christmas,Dvanáctý den Vánoc
Klikni pro výslovnostmy true love sent to meMi má pravá láska poslala
Klikni pro výslovnostTwelve drummers drumming,Dvanáct bubnujících bubeníků
Klikni pro výslovnostEleven pipers piping,Jedenáct dudajících dudáků
Klikni pro výslovnostTen lords a-leaping,Deset skákajících pánů
Klikni pro výslovnostNine ladies dancing,Devět tancujících paní
Klikni pro výslovnostEight maids a-milking,Osm dojících služek
Klikni pro výslovnostSeven swans a-swimming,Sedm plavajících labutí
Klikni pro výslovnostSix geese a-laying,Šest sedících hus
Klikni pro výslovnostFive golden rings,Pět zlatých prstenů
Klikni pro výslovnostFour calling birds,Čtyři zpívající ptáky
Klikni pro výslovnostThree French hens,Tři francouzské slepice
Klikni pro výslovnostTwo turtle doves,Dvě hrdličky
Klikni pro výslovnostAnd a partridge in a pear tree!A koroptev na hrušni

Klikni pro výslovnostGod Rest Ye Merry Gentlemen Bože odpočívej veselý pane

Anglická tradiční koleda (Klikni pro výslovnostTraditional English carol) ze 16. století Klikni pro výslovnostGod Rest Ye Merry Gentlemen je dokonce zmíněná ve významném díle Charlese Dickense příznačně pojmenovaném „Klikni pro výslovnostThe Christmas Carol.“


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostGod rest ye merry gentlemenBože odpočívej, veselý páne
Klikni pro výslovnostLet nothing you dismayNenechejte ničeho, co Vás děsí
Klikni pro výslovnostRemember Christ our SaviorNezapomeňte na Krista, našeho zachránce
Klikni pro výslovnostWas born on Christmas DayByl narozený na Vánoce
Klikni pro výslovnostTo save us all from Satan"s powerAby nás všechny zachránil od moci Satana
Klikni pro výslovnostWhen we were gone astrayKdyž jsem byli z cesty
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostComfort and joyPohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostGod rest ye merry gentlemenBože odpočívej, veselý páne
Klikni pro výslovnostLet nothing you dismayNenechejte ničeho, co Vás děsí
Klikni pro výslovnostRemember Christ our SaviorNezapomeňte na Krista, našeho zachránce
Klikni pro výslovnostWas born on Christmas DayByl narozený na Vánoce
Klikni pro výslovnostTo save us all from Satan"s powerAby nás všechny zachránil od moci Satana
Klikni pro výslovnostWhen we were gone astrayKdyž jsem byli z cesty
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostComfort and joyPohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostIn Bethlehem, in IsraelV Betlému, v Izraelu
Klikni pro výslovnostThis blessed Babe was bornTohle blahoslavené mimino se narodilo
Klikni pro výslovnostAnd laid within a mangerA položené v jesli
Klikni pro výslovnostUpon this blessed mornV tomto požehnaném ránu
Klikni pro výslovnostThe which His Mother MaryJeho matka Marie
Klikni pro výslovnostDid nothing take in scornNijak se to nestalo
Klikni pro výslovnostO tidings of comfort and joyO povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostComfort and joyPovědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostO tidings of comfort and joyO povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostFear not then, said the AngelNebojte se, řekl Anděl
Klikni pro výslovnostLet nothing you affrightNenechejte ničeho, co chcete
Klikni pro výslovnostThis day is born a SaviourTenhle den se narodil Zachránce
Klikni pro výslovnostOf a pure Virgin brightZ čisté Panny jasné
Klikni pro výslovnostTo free all those who trust in HimOsvobodit všechny ty, kteří mu věří
Klikni pro výslovnostFrom Satan"s power and mightZe Satanovy síly a moci
Klikni pro výslovnostO tidings of comfort and joyO povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostComfort and joyPovědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostO tidings of comfort and joyO povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostGod rest ye merry gentlemenBože odpočívej, veselý páne
Klikni pro výslovnostLet nothing you dismayNenechejte ničeho, co Vás děsí
Klikni pro výslovnostRemember Christ our SaviorNezapomeňte na Krista, našeho zachránce
Klikni pro výslovnostWas born on Christmas DayByl narozený na Vánoce
Klikni pro výslovnostTo save us all from Satan"s powerAby nás všechny zachránil od moci Satana
Klikni pro výslovnostWhen we were gone astrayKdyž jsem byli z cesty
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostComfort and joyPohodlí a radosti
Klikni pro výslovnostOh tidings of comfort and joyOh povědomí o pohodlí a radosti

Klikni pro výslovnostOh Christmas Tree O, vánoční strome

Jedna z nejznámějších anglických koled Klikni pro výslovnostOh Christmas Tree je vlastně původem z Německa. Její anglický text se ale velmi rychle uchytil a odtud se šířil do celého světa.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeÓ, vánoční stromku,
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeó, vánoční stromku.
Klikni pro výslovnostHow lovely are thy branchesJak půvabné jsou tvé větve.
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeÓ, vánoční stromku,
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeó, vánoční stromku.
Klikni pro výslovnostHow lovely are thy branchesJak půvabné jsou tvé větve.
Klikni pro výslovnostYou bloom with summers fairest roseKveteš květem nejkrásnější letní růže
Klikni pro výslovnostAnd in the winters bitter snowsa za zimy krutě sněží.
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeÓ, vánoční stromku,
Klikni pro výslovnostOh Christmas treeó, vánoční stromku.
Klikni pro výslovnostHow lovely are thy branchesJak půvabné jsou tvé větve.

Klikni pro výslovnostDeck the Halls Vyzdobte síně

Známá a jednoduchá koleda vhodná třeba na zpívání s dětmi Klikni pro výslovnostDeck the Halls je relativně novější, než všechny předešlé, jelikož její anglický text byl napsán „až“ v 18. století.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostDeck the halls with boughs of hollyVyzdobte síně větvemi cesmíny
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la
Klikni pro výslovnost"Tis the season to be jollyToto je období, kdy se máme veselit
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostDon we now our gay apparelOblečme si to nejlepší oblečení
Klikni pro výslovnostFa-la-la, la-la-la, la-la-la.Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostTroll the ancient Yule-tide carolHlasně zanotujme starou vánoční koledu
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-la.Fa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostSee the blazing Yule before us.Pohleď na zářící Vánoce před námi
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostStrike the harp and join the chorus.Spusť na harfu a přidej se k refrénu
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostFollow me in merry measure.Přidej se ke mně v radovánkách
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostWhile I tell of Yule-tide treasure.Zatímco ti budu vyprávět o vánočním pokladu
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostFast away the old year passes.Starý rok se rychle končí
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostHail the new year, lads and lassesPozdravte nový rok, chlapci a děvčata
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostSing we joyous, all together.Všichni společně radostně zpívejme
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la 
Klikni pro výslovnostHeedless of the wind and weather.Nedbaje na vítr a počasí
Klikni pro výslovnostFa-la-la-la-la, la-la-la-laFa-la-la-la-la, la-la-la-la

Klikni pro výslovnostJingle Bells Rolničky

Asi nejznámější americká koleda Klikni pro výslovnostJingle Bells neodmyslitelně patří k americké vánoční atmosféře, která čím dál víc proniká nejen do naší země.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostDashing through the snowUhánějíc sněhem
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleighV saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostO"er the fields we goJdeme přes pole
Klikni pro výslovnostLaughing all the waySmějíc se po celou cestu
Klikni pro výslovnostThe bells on bobtail ringZvonky na koňském ohonu cinkají
Klikni pro výslovnostThey make our spirits brightRozjasňují ducha
Klikni pro výslovnostWhat fun it is to ride and singJak zábavné je jezdit a zpívat dnes večer
Klikni pro výslovnostA sleighing song tonightSáňkovací písničku
Klikni pro výslovnostJingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleighV saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostJingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleighV saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostA day or two agoDen nebo dva zpět
Klikni pro výslovnostI thought I"d take a rideMyslel jsem, že bych se svezl
Klikni pro výslovnostAnd soon Miss Fanny BrightA brzy slečna Fanny Bright
Klikni pro výslovnostWas seated by my sideSeděla vedle mě
Klikni pro výslovnostThe horse was lean and lankKůň byl štíhlý až hubený
Klikni pro výslovnostMisfortune seemed his lotVypadalo to, že to špatně skončí
Klikni pro výslovnostWe got into a drifted bankVjeli jsme do závěje
Klikni pro výslovnostAnd we, we got upsotA my, my se převrátili
Klikni pro výslovnostJingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleighV saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostJingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleigh yeah V saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostNow the ground is whiteTeď je země bílá
Klikni pro výslovnostSo go it while you"re young,Tak běž do toho, dokud jsi mladý
Klikni pro výslovnostTake the girls tonightVezmi s sebou dnes večer holky
Klikni pro výslovnostand sing this sleighing song;A zpívej tuhle sáňkovací písničku
Klikni pro výslovnostJust get a bobtailed bayProstě si pořiď hnědáka s ohonem
Klikni pro výslovnostTwo forty for his speedRychlého alespoň 36 km/h
Klikni pro výslovnostHitch him to an open sleighZapřáhni ho do saní
Klikni pro výslovnostAnd crack! You"ll take the leadA švih! Budeš se vést
Klikni pro výslovnostOh, jingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleighV saních tažených koněm
Klikni pro výslovnostJingle bells, jingle bellsRolničky, rolničky
Klikni pro výslovnostJingle all the wayZvoní po celou cestu
Klikni pro výslovnostOh, what fun it is to rideOh, jak je zábavné jezdit
Klikni pro výslovnostIn a one horse open sleigh yeahV saních tažených koněm

Klikni pro výslovnostSanta Claus is coming to town Santa přichází do města

Mezi ty nejmladší vánoční písně patří americká koleda Klikni pro výslovnostSanta Claus is coming to town. Její verzi nazpívalo spoustu známých interpretů jako Mariah Carey, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, The Jackson 5 nebo Pentatonix.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostYou better watch outRadši dávej pozor
Klikni pro výslovnostYou better not cryRadši neplač
Klikni pro výslovnostYou better not poutRadši netrucuj
Klikni pro výslovnostI"m telling you whyŘíkám ti proč
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostHe"s making a listOn si vytváří seznam
Klikni pro výslovnostHe"s checking it twiceKontroluje ho dvakrát
Klikni pro výslovnostHe"s gonna find outOn chtěl zjistit
Klikni pro výslovnostWho"s naughty or niceKdo je nezbedný nebo hezký
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostHe sees you when you"re sleepingVidí tě když spíš
Klikni pro výslovnostHe knows when you"re awakeVí kdy ses vzbudil
Klikni pro výslovnostHe knows if you"ve been bad or goodOn ví jestli jsi byl špatný nebo dobrý
Klikni pro výslovnostSo be good for goodness sakeTakže je laskavý u všech zájmů
Klikni pro výslovnostSo you better watch outTakže si radši dávej pozor
Klikni pro výslovnostYou better not cryRadši neplač
Klikni pro výslovnostYou better not poutRadši netrucuj
Klikni pro výslovnostI"m telling you whyŘíkám ti proč
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin" to townSanta Claus přichází do města
Klikni pro výslovnostThe kids in girl and boylandDěti v dívčí a klučičí zemi
Klikni pro výslovnostWill have a jubileeBudou mít jubileum
Klikni pro výslovnostThey"re gonna build a toylandChtějí vybudovat zem hraček
Klikni pro výslovnostAll around the Christmas treeVšude kolem vánočního stromku
Klikni pro výslovnostSo you better watch outTakže si dávej pozor
Klikni pro výslovnostYou better not cryRadši neplač
Klikni pro výslovnostYou better not poutRadši netrucuj
Klikni pro výslovnostI"m telling you whyŘíkám ti proč
Klikni pro výslovnostSanta Claus (is comin" to town)Santa Claus (přichází do města)
Klikni pro výslovnostSanta Claus (is comin" to town)Santa Claus (přichází do města)
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin"Santa Claus přichází
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin"Santa Claus přichází
Klikni pro výslovnostSanta Claus is comin"Santa Claus přichází
Klikni pro výslovnostTo townDo města

Klikni pro výslovnostO Holy Night O Svatá noc

Původem francouzská koleda Klikni pro výslovnostO Holy Night byla v roce 1855 přeložena do Angličtiny a od té doby se velmi rozšířila. Zazněla dokonce i ve známém vánočním filmu Sám Doma (Klikni pro výslovnostHome Alone).


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostO holy nightO svatá noc
Klikni pro výslovnostThe stars are brightly shininghvězdy jasně září
Klikni pro výslovnostIt is the nightje to ta noc
Klikni pro výslovnostOf our dear Savior's birthkdy se narodil náš drahý Spasitel
Klikni pro výslovnostLong lay the world in sin and error piningdlouho ležel svět pod útlakem hříchu a chyb
Klikni pro výslovnostTill he appeared and the soul felt its worthdokud se neobjevil On a duše nepocítila tento dar
Klikni pro výslovnostA thrill of hopeZáchvěv naděje
Klikni pro výslovnostThe weary world rejoicesrozjásal utrápený svět
Klikni pro výslovnostFor yonder breakspro tamty zlomené
Klikni pro výslovnostA new and glorious mornnové a svaté ráno
Klikni pro výslovnostFall on your kneesPadněte na kolena
Klikni pro výslovnostOh hear the angel voicesoh slyšte andělské hlasy
Klikni pro výslovnostO night divineo božská noc
Klikni pro výslovnostO night when Christ was borno noc, kdy se narodil Kristus
Klikni pro výslovnostO night divineo božská noc
Klikni pro výslovnostO night, o night divineo noc, o božská noc
Klikni pro výslovnostChains shall He breakOn přetrhá pouta
Klikni pro výslovnostFor the slave is our brotherpro otroka je naším bratrem
Klikni pro výslovnostAnd in His name all oppression shall ceasea Jeho jménem ustane všechen útisk
Klikni pro výslovnostSweet hymns of joysladké hymny radosti
Klikni pro výslovnostIn grateful chorus raise wev milostiplném choru stoupáme
Klikni pro výslovnostLet all within us praise His holy namenechť uvnitř velebíme Jeho svaté jméno
Klikni pro výslovnostChrist is the LordChristus je Pán
Klikni pro výslovnostThen ever, ever praise wekterého vždy, vždy velebíme
Klikni pro výslovnostNoel, NoelVánoce, Vánoce
Klikni pro výslovnostO night, o night divineo noc, o božská noc
Klikni pro výslovnostNoel, NoelVánoce, Vánoce
Klikni pro výslovnostO night, o night divineo noc o boží noc
Klikni pro výslovnostNoel, NoelVánoce, Vánoce
Klikni pro výslovnostO night, o night divineo noc, o božská noc

Klikni pro výslovnostCarol of the Bells Koleda zvonů

Populární koleda Klikni pro výslovnostCarol of the Bells vychází z ukrajinské lidové písně.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostHark how the bells,Naslouchej jak zvony,
Klikni pro výslovnostSweet silver bells,Sladké stříbrné zvony,
Klikni pro výslovnostAll seem to say,Vše se zdá říct,
Klikni pro výslovnostThrow cares awayHoď starosti za hlavu.
Klikni pro výslovnostChristmas is here,Vánoce jsou tu,
Klikni pro výslovnostBringing good cheer,Přináší radost,
Klikni pro výslovnostTo young and old,Mladým i starým,
Klikni pro výslovnostMeek and the bold.Mírnost a smělost.
Klikni pro výslovnostDing dong ding dongBim bam bim bam
Klikni pro výslovnostThat is their songTo je jejich píseň
Klikni pro výslovnostWith joyful ringKterá radostně zvoní
Klikni pro výslovnostAll caroling.Ve všech koledách
Klikni pro výslovnostOne seems to hearJednomu se zdá že to slyší,
Klikni pro výslovnostWords of good cheerSlova který přináší radost,
Klikni pro výslovnostFrom everywhereOdevšud ,
Klikni pro výslovnostFilling the air.Naplní vzduch.
Klikni pro výslovnostOh how they pound,Oh jak libry,
Klikni pro výslovnostRaising the sound,Zvyšování zvuku,
Klikni pro výslovnostO"er hill and dale,O"er hory a údolí,
Klikni pro výslovnostTelling their tale.Říkají svůj příběh.
Klikni pro výslovnostGaily they ringVesele zvoní
Klikni pro výslovnostWhile people singZatím co lidé zpívají
Klikni pro výslovnostSongs of good cheer,Píseň radosti,
Klikni pro výslovnostChristmas is here.Vánoce jsou tady
Klikni pro výslovnostMerry, Merry, Merry, Merry Christmas,Veselé, Veselé, Veselé, Veselé Vánoce,
Klikni pro výslovnostMerry, Merry, Merry, Merry Christmas.Veselé, Veselé, Veselé, Veselé Vánoce.
Klikni pro výslovnostOn on they send,Na na jejich poslání,
Klikni pro výslovnostOn without end,Na nekonečné,
Klikni pro výslovnostTheir joyful toneJejich radostný tón
Klikni pro výslovnostTo every home.Do každého domu.
Klikni pro výslovnostDing dong ding dong...Bim bam bim bam...
Klikni pro výslovnostHark how the bells,Naslouchej jak zvony,
Klikni pro výslovnostSweet silver bells,Sladké stříbrné zvony,
Klikni pro výslovnostAll seem to say,Vše se zdá říct,
Klikni pro výslovnostThrow cares awayHoď starosti za hlavu.
Klikni pro výslovnostChristmas is here,Vánoce jsou tu,
Klikni pro výslovnostBringing good cheer,Přináší radost,
Klikni pro výslovnostTo young and old,Mladým i starým,
Klikni pro výslovnostMeek and the bold.Mírnost a smělost.
Klikni pro výslovnostOh how they pound,Oh jak libry,
Klikni pro výslovnostRaising the sound,Zvyšování zvuku,
Klikni pro výslovnostO"er hill and dale,O"er hory a údolí,
Klikni pro výslovnostTelling their tale.Říkají svůj příběh.
Klikni pro výslovnostGaily they ringVesele zvoní
Klikni pro výslovnostWhile people singZatím co lidé zpívají
Klikni pro výslovnostSongs of good cheer,Píseň radosti,
Klikni pro výslovnostChristmas is here.Vánoce jsou tady
Klikni pro výslovnostMerry, Merry, Merry, Merry Christmas, Merry Christmas,Veselé, Veselé, Veselé, Veselé Vánoce. (Veselé Vánoce)
Klikni pro výslovnostMerry, Merry, Merry, Merry Christmas, Merry Christmas.Veselé, Veselé, Veselé, Veselé Vánoce. (Veselé Vánoce)
Klikni pro výslovnostOn on they send,Na na jejich poslání,
Klikni pro výslovnostOn without end,Na nekonečné,
Klikni pro výslovnostTheir joyful toneJejich radostný tón
Klikni pro výslovnostTo every home.Do každého domu.
Klikni pro výslovnostLalalalalalalalalala.....Bim bam bim bam...

Klikni pro výslovnostHark! The Herald Angels Sing Slyšte! Andělé zpívají poselství

Koleda Klikni pro výslovnostHark! The Herald Angels Sing prošla za dobu své existence mnohými změnami v textu a dokonce i hudbě. Původní melodie byla totiž zcela jiná.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostHark! The herald angels sing.Slyšte! Andělé zpívají poselství
Klikni pro výslovnostGlory to the new born King.Slávy nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostPeace on earth and mercy mild.Mír na Zemi a mírná milost
Klikni pro výslovnostGod and sinners reconciled.Bůh a hříšníci smíření
Klikni pro výslovnostJoyful all ye nations rise.Všechny radostné národy, stoupejte
Klikni pro výslovnostJoin the triumph of the skies.Přidej se k vítězství nebe
Klikni pro výslovnostWith angelic host proclaim.S vyhlášením andělských moderátorů
Klikni pro výslovnostChrist is born in Bethlehem.Kristus se narodil v Betlémě
Klikni pro výslovnostHark! The herald angels sing.Slyště! Andělé zpívají poselství
Klikni pro výslovnostGlory to the new born King.Slávy nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostTo the new born King.Nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostIn Excelsis Deo.Bohu nejvyššímu
Klikni pro výslovnostGloria....Sláva...
Klikni pro výslovnostIn Excelsis Deo.Bohu nejvyššímu
Klikni pro výslovnostHark! The herald angels sing.Slyšte! Andělé zpívají poselství
Klikni pro výslovnostGlory to the new born King.Slávy nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostPeace on earth and mercy mild.Mír na Zemi a mírná milost
Klikni pro výslovnostGod and sinners reconcile.Bůh a hříšníci smíření
Klikni pro výslovnostJoyful all ye nations rise.Všechny radostné národy, stoupejte
Klikni pro výslovnostJoin the triumph of the skies.Přidej se k vítězství nebe
Klikni pro výslovnostWith angelic host proclaim.S vyhlášením andělských moderátorů
Klikni pro výslovnostChrist is born in Bethlehem.Kristus se narodil v Betlémě
Klikni pro výslovnostHark! The herald angels sing.Slyšte! Andělé zpívají poselství
Klikni pro výslovnostGlory to the new born King.Slávy nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostTo the new bork King.Nově narozenému králi
Klikni pro výslovnostIn Excelsis Deo.Bohu nevyššímu

Klikni pro výslovnostThe Little Drummer Boy Bubeníček

Americká Vánoční píseň Klikni pro výslovnostThe Little Drummer Boy (známá též jako Klikni pro výslovnostCarol of the Drum) byla prvně nazpívána australskými zpěváky v roce 1955. Autorka se při psaní prý inspirovala tradičními českými koledami.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostCome they told mePřišli a řekli mi
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostA new born King to see,Nově narozený král je k vidění
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostOur finest gifts we bringNaše nejlepší dary, které jsme přinesli
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostTo lay before the KingAbychom je předložili před krále
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostLittle BabyMalé dítě
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostI am a poor girl too,Já jsem také chudá dívka
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostI have no gift to bringNemám, co bych ti přinesla
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostThat"s fit to give our KingCo by se hodilo darovat králi
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostShall I play for youMohla bych ti zahrát?
Klikni pro výslovnostpa rum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostMary noddedMarie přikývla
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostThe ox and lamb kept timeVůl a jehně chvíli vyčkali
Klikni pro výslovnostLittle drummer boyZatímco malý bubeník hrál
Klikni pro výslovnostI played my drum for HimZabubnuju jenom pro Něj
Klikni pro výslovnostpa rum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostI played my best for HimZahraju to nejlepší jen pro Něj
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostrum pum pum pumRum pum pum pum
Klikni pro výslovnostThen he smiled at mePak se na mě usmál
Klikni pro výslovnostpa rum pum pum pumPa rum pum pum pum
Klikni pro výslovnostme and my drum.Na mě a můj buben

Klikni pro výslovnostAll I Want For Christmas Is You Všechno, co na Vánoce chci, jsi ty

Obrovský americký vánoční hit Klikni pro výslovnostAll I Want For Christmas Is You, nazpívaný Klikni pro výslovnostMariah Carey, zvnikl už v roce 1994. Od té doby se proslavila po celém světě a dodnes je neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry. V roce 2011 vznikla verze s populárním kanadským zpěvákem Justinem Bieberem pro jeho vánoční album, což písni na popularitě ještě víc přidalo.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnost I don't want a lot for Christmas K Vánocům toho nechci moc.
Klikni pro výslovnost There is just one thing I need Je tu jediná věc, kterou potřebuji.
Klikni pro výslovnost I don't care about the presents Nestarám se o dárky
Klikni pro výslovnost Underneath the Christmas tree pod vánočním stromkem.
Klikni pro výslovnost I just want you for my own Jenom tě chci pro sebe.
Klikni pro výslovnost More than you could ever know Víc než bys mohl kdy vědět.
Klikni pro výslovnost Make my wish come true... Splň mi moje přání.
Klikni pro výslovnost All I want for Christmas is Jediné, co chci k Vánocům, jsi
Klikni pro výslovnost You… Ty
Klikni pro výslovnost I don't want a lot for Christmas K Vánocům toho nechci moc.
Klikni pro výslovnost There is just one thing I need Je tu jediná věc, kterou potřebuji.
Klikni pro výslovnost (and I) Don't care about presents (a já) Se nestarám o dárky
Klikni pro výslovnost Underneath the Christmas tree pod vánočním stromkem.
Klikni pro výslovnost I don't need to hang my stocking Nepotřebuji věšet punčochu
Klikni pro výslovnost There upon the fireplace na krb.
Klikni pro výslovnost Santa Claus won't make me happy Santa Klaus mě neudělá šťastnou
Klikni pro výslovnost With a toy on Christmas day Ani s hračkou na Vánoční den.
Klikni pro výslovnost I just want you for my own Jenom tě chci pro sebe.
Klikni pro výslovnost More than you could ever know Víc než bys mohl kdy vědět.
Klikni pro výslovnost Make my wish come true Splň mi moje přání.
Klikni pro výslovnost All I want for Christmas is you... jediné, co chci k Vánocům, jsi Ty...
Klikni pro výslovnost You baby Ty lásko.
Klikni pro výslovnost Oh I won't ask for much this Christmas Ó, letošní Vánoce nebudu žádat moc.
Klikni pro výslovnost I won't even wish for snow Dokonce si nebudu přát sníh.
Klikni pro výslovnost (and I) I'm just gonna keep on waiting (a já) Budu prostě čekat
Klikni pro výslovnost Underneath the mistletoe pod jmelím.
Klikni pro výslovnost I won't make a list and send it Neudělám seznam a nepošlu ho
Klikni pro výslovnost To the North Pole for Saint Nick na Severní pól svatému Mikuláši.
Klikni pro výslovnost I won't even stay awake to Ani nezůstanu vzhůru pro to,
Klikni pro výslovnost Hear those magic reindeer click abych slyšela to kouzelné sobí cinknutí.
Klikni pro výslovnost 'Cause I just want you here tonight Jen chci, abys tady byl dnes večer.
Klikni pro výslovnost Holding on to me so tight Abys mě pevně objímal.
Klikni pro výslovnost What more can I do? Co mám pro to udělat?
Klikni pro výslovnost Baby all I want for Christmas is you! Lásko, jediné, co chci k Vánocům, jsi Ty..
Klikni pro výslovnost You baby Ty, lásko.
Klikni pro výslovnost All the lights are shining Všechna světla svítí
Klikni pro výslovnost So brightly everywhere všude tak jasně.
Klikni pro výslovnost And the sound of children's A dětský smích
Klikni pro výslovnost Laughter fills the air plní vzduch.
Klikni pro výslovnost And everyone is singing A každý si zpívá
Klikni pro výslovnost I hear those sleigh bells ringing Slyším zvonit rolničky.
Klikni pro výslovnost Santa won't you bring me the one I really need Santa mi nepřinese toho, koho opravdu potřebuji.
Klikni pro výslovnost won't you please bring my baby to me... Vrátíš mi prosím mou lásku?
Klikni pro výslovnost Oh I don't want a lot for Christmas Ó k Vánocům toho nechci moc.
Klikni pro výslovnost This is all I'm asking for Toto je všechno, co žádám.
Klikni pro výslovnost I just want to see my baby Jen chci vidět mou lásku.
Klikni pro výslovnost Standing right outside my door Kéž by stál v mých dveřích.
Klikni pro výslovnost Oh I just want you for my own Jenom tě chci pro sebe.
Klikni pro výslovnost More than you could ever know Víc než bys mohl někdy vědět.
Klikni pro výslovnost Make my wish come true Splň mi moje přání..
Klikni pro výslovnost Baby all I want for Christmas is Lásko, jediné, co chci k Vánocům, jsi
Klikni pro výslovnost You baby Ty, lásko!

Klikni pro výslovnostI saw Mommy kissing Santa Claus Viděl jsem mámu líbat Santu

Originální nahrávka třináctiletého Jimmyho Boyda z 15. července 1952 se stala hitem a trhala žebříčky britských hitparád v prosinci 1952. Píseň popisuje scénu, kde dítě sejde schody ze své ložnice na Štědrý den a uvidí mámu libající Santu Klase pod jmelím. Mezi popularní verze této písně patří interpretace např. The Beverley Sisters, The Four Seasons a The Jackson 5.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostWow! Mommy's kissing Santa Claus!Páni! Mamka se líbá se Santa Klausem!
Klikni pro výslovnostI saw Mommy kissing Santa ClausViděl jsem, jak se mamka líbá se Santa Klausem
Klikni pro výslovnostUnderneath the mistletoe last nightpod jmelím včera večer
Klikni pro výslovnostShe didn't see me creepneviděla, jak jsem se vyplžil
Klikni pro výslovnostDown the stairs to have a peepdolů po schodech abych nakouknul
Klikni pro výslovnostShe thought that I was tucked upmyslela si, že jsem byl uložený ke spánku
Klikni pro výslovnostIn my bedroom, fast asleepv mé ložnici, hluboce spící
Klikni pro výslovnostThen I saw Mommy tickle Santa Clauspak jsem viděl, jak mamka Santu lechtá
Klikni pro výslovnostUnderneath his beard so snowy whitepod jeho sněhově bílým plnovousem
Klikni pro výslovnostOh, what a laugh it would have beenno to by byla zábava
Klikni pro výslovnostIf Daddy had only seenkdyby jen tatínek viděl
Klikni pro výslovnostMommy kissing Santa Claus last nightmamku líbat Santu Klause včera večer
Klikni pro výslovnostHe saw Mommy kissing Santa ClausViděl jak mamku líbat Santu Klause
Klikni pro výslovnostI did! I really did see Mommy kissing Santa ClausViděl! Opravdu jsem viděl mamku líbat Santu Klause
Klikni pro výslovnostAnd I'm gonna tell my Dada řeknu to mému tatínkovi
Klikni pro výslovnostThen I saw Mommy tickle Santa ClausPak jsem viděl, jak mamka Santu lechtá
Klikni pro výslovnostUnderneath his beard so snowy whitepod jeho sněhově bílým plnovousem
Klikni pro výslovnostOh, what a laugh it would have beenno to by byla zábava
Klikni pro výslovnostIf Daddy had only seenkdyby tak tatínek viděl
Klikni pro výslovnostMommy kissing Santa Claus last nightmamku líbat Santu Klause včera večer
Klikni pro výslovnostOh, what a laugh it would have beenno to by byla zábava
Klikni pro výslovnostIf Daddy had only seenkdyby tak tatínek viděl
Klikni pro výslovnostMommy kissing Santa Claus last nightmamku líbat Santu Klause včera večer
Klikni pro výslovnostI did! I did! I really did see Mommy kissing Santa ClausViděl! Viděl! Opravdu jsem viděl mamku líbat Santu Klause
Klikni pro výslovnostYou gotta believe me! You just gotta believe me!musíte mi věřit! Prostě mi věřte!
Klikni pro výslovnostCome on, fellas, believe me! You just gotta believe me! (I told you ,I told you)No tak, pánové, věřte mi! Jen mi věřte (Řekl jsem vám, řekl jsem vám)

Klikni pro výslovnostLast Christmas Loňské Vánoce

Last Christmas je píseň napsaná Georgem Michaelem, co by členem anglické skupiny / dua "Wham!", která ji zveřejnila v roce 1984. Od té doby byla interpretována mnoha dalšími umělci.


anglický text volný překlad
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave it awayAle hned druhý den jsi ho odhodila
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone specialho dám někomu výjimečnému
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave it awayAle hned druhý den jsi ho odhodila
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone specialho dám někomu výjimečnému
Klikni pro výslovnostOnce bitten and twice shyJedno zklamání stačilo
Klikni pro výslovnostI keep my distance Udržuji si odstup,
Klikni pro výslovnostbut you still catch my eyeale stále přitahuješ můj zrak
Klikni pro výslovnostTell me baby do you recognise me?Řekni, zlato, poznáváš mě?
Klikni pro výslovnostWell it's been a year, it doesn't surprise meNo, už je to rok, nepřekvapuje mě to
Klikni pro výslovnost(Merry Christmas!) (Veselé Vánoce!)
Klikni pro výslovnostI wrapped it up and sent itZabalil jsem to a odeslal,
Klikni pro výslovnostWith a note saying "I love you", I meant its poznámkou "Miluji tě", myslel jsem to vážně
Klikni pro výslovnostNow I know what a fool I've beenTeď už vím, jaký jsem byl blázen
Klikni pro výslovnostBut if you kissed me now Ale kdybys mě teď políbila,
Klikni pro výslovnostI know you'd fool me againvím, že bys mě znovu pobláznila
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave it awayAle už na druhý den jsi ho odhodila
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone specialho dám někomu výjimečnému
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave it awayAle hned druhý den jsi ho odhodila
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone specialho dám někomu výjimečnému
Klikni pro výslovnost(Oooh. Oooh My Baby)(Oooh. Oooh moje baby)
Klikni pro výslovnostA crowded room, friends with tired eyesPokoj přeplněný přáteli s unavenýma očima
Klikni pro výslovnostI'm hiding from you and your soul of iceSkrývám se před tebou a tvou ledovou duší
Klikni pro výslovnostMy God I thought you were someone to rely onMůj Bože, myslel jsem, že jsi někdo, na koho se mohu spolehnout
Klikni pro výslovnostMe? I guess I was a shoulder to cry onJá? Myslím, že jsem pro tebe byl jen ramenem, na kterém se můžeš vyplakat
Klikni pro výslovnostA face on a lover with a fire in his heartTvář milence s ohněm v srdci,
Klikni pro výslovnostA man undercover but you tore me aparttajný muž, ale tys mě zranila
Klikni pro výslovnostOooh OoohOooh Oooh
Klikni pro výslovnostNow I've found a real love, you'll never fool me againTeď jsem našel skutečnou lásku, už mě nikdy znovu nepoblázníš
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave it awayAle hned druhý den jsi ho odhodila
Klikni pro výslovnost(You gave it away)(odhodilas ho)
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone special, specialho dám někomu výjimečnému, výjimečnému
Klikni pro výslovnostLast Christmas, I gave you my heartLoňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Klikni pro výslovnostBut the very next day, you gave me awayAle hned druhý den jsi mě odhodila
Klikni pro výslovnostThis year, to save me from tearsTento rok, abych se uchránil před slzami,
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone special, specialho dám někomu výjimečnému, výjimečnému
Klikni pro výslovnostA face on a lover with a fire in his heartTvář milence s ohněm v srdci,
Klikni pro výslovnost(Gave you my heart)(dal jsem ti své srdce)
Klikni pro výslovnostA man undercover but you tore him aparttajný muž, ale ty jsi ho zlomila
Klikni pro výslovnost(Maybe Next year)(možná příští rok)
Klikni pro výslovnostI'll give it to someone, I'll give it to someone specialDám srdce někomu, dám ho někomu výjimečnému

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na praktický rozcestník Zajímavosti o angličtině nebo se stránku věnovanou významným dnům v anglicky mluvících zemích.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!