Britská literatura - knihovna

Britská literatura / British literature

Angličtina bez biflování / Brtitská literatura

Britská literatura Klikni pro výslovnost(British literature) je ve světě velmi populární a uznávaná. Není tedy divu, že spoustu spisovatelů Klikni pro výslovnost (writers) získalo za své dílo Klikni pro výslovnost(writing) Nobelovu cenu Klikni pro výslovnost(Nobel Price).

Dle jazyka Klikni pro výslovnost(language), ve kterém byla díla napsána Klikni pro výslovnost(was written), dělíme literaturu do tří časových období Klikni pro výslovnost(time periods):

Staroanglická literatura Klikni pro výslovnost(Old English literature)

Staroanglická neboli anglosaská literatura Klikni pro výslovnost(Anglo-Saxon literature) je založena na mytologii germánských kmenů Klikni pro výslovnost(mythology of Germanic tribes). Vše je známé jen díky dochovaným rukopisům Klikni pro výslovnost(manuscripts). Například Beowulf, Waldere a Bitva u Maldonu Klikni pro výslovnost(The Battle of Maldon).

Beowulf

Hrdinský epos Klikni pro výslovnost(epic poetry) Beowulf je nejvýznamnější a nejstarší anglosaskou literární památkou Klikni pro výslovnost(literary heritage). Dílo je pojmenováno podle hlavního hrdiny Klikni pro výslovnost(by the main character) Beowulfa- knížete Klikni pro výslovnost(prince) a válečníka Klikni pro výslovnost(warrior).

old book

Středoanglická literatura Klikni pro výslovnost(Middle English literature)


Britskou literaturu značně ovlivnilo ovládnutí Anglie Normany a to nejen jazykem Klikni pro výslovnost(language), ale hlavně změnou v tématech Klikni pro výslovnost(themes). Vznikali rytířské eposy Klikni pro výslovnost(knightly epics) a romány Klikni pro výslovnost(novels).

Klikni pro výslovnostJohn Wycliffe

Významnou osobností Klikni pro výslovnost (notability), a to i částečně pro české dějiny, byl reformátor Klikni pro výslovnost(reformer) Klikni pro výslovnostJohn Wycliffe. Jeho díla totiž ovlivnila Klikni pro výslovnost(influenced) našeho Jana Husa. Navíc díky němu vznikl první překlad Klikni pro výslovnost(first translation) Bible Klikni pro výslovnost(Bible).

bible

Raná novoanglická literatura Klikni pro výslovnost(Early English literature)


16. století Klikni pro výslovnost(16th century) se stalo díky renesanci Klikni pro výslovnost(renaissance) dobou literárního rozkvětu. Alžbětinská doba je také označována jako zlatý věk Anglie Klikni pro výslovnost(the Golden Age of England).

Klikni pro výslovnostWilliam Shakespeare

Nejznámějším dramatikem Klikni pro výslovnost(playwright) a básníkem Klikni pro výslovnost(poet) britské literatury je bez pochyb William Shakespeare. Je považován za největšího anglicky píšícího spisovatele Klikni pro výslovnost(english writing writer).

Romeo a Julie Klikni pro výslovnost(Romeo and Juliet)

Romeo a Julie je nejznámější Shakespearovou divadelní hrou Klikni pro výslovnost (theater play) a zároveň je to nejslavnější milostná tragédie Klikni pro výslovnost(love tragedy) v historii světového dramatu.

Hlavní postavy jsou Romeo Montek Klikni pro výslovnost(Romeo Montague) a Julie Kapuletová (Juliet Capulet) z italské Verony. Jejich rody Klikni pro výslovnost(houses) se už dlouhá léta nenáviděly. Přesto se však Romeo objeví na maškarním plese Klikni pro výslovnost(masquerade) Kapuletů, kde se má Julie zasnoubit Klikni pro výslovnost(get engaged) s Parisem, a i když je odhalen Klikni pro výslovnost(exposed), není raději konfrontován Klikni pro výslovnost(confronted). Má tak možnost potkat Julii, do které se na první pohled zamiluje Klikni pro výslovnost(fall in love) a ještě tu noc si vyznají lásku Klikni pro výslovnost(express love). Na druhý den se vezmou Klikni pro výslovnost(get married) a doufají, že to jejich rody usmíří Klikni pro výslovnost(reconcile). Jenže kvůli vraždě Klikni pro výslovnost(murder) Romeova přítele Merkucia Klikni pro výslovnost(Mercutio) Tybaltem Klikni pro výslovnost(Tybalt), Juliiným bratrancem Klikni pro výslovnost(cousin), se Romeo pomstí Klikni pro výslovnost(avenge) a je vyhnán Klikni pro výslovnost(evicted) z Verony. Navíc je Julie nucena vzít si Parise, a tak raději vypije nápoj Klikni pro výslovnost(drink), po kterém bude vypadat jako mrtvá Klikni pro výslovnost(dead). Romeo dorazí k ní do hrobky Klikni pro výslovnost(crypt) a myslí si, že je mrtvá doopravdy. Proto sám vypije jed Klikni pro výslovnost(poison) a otráví se Klikni pro výslovnost(poissons himself). Když se pak Julie probudí Klikni pro výslovnost(wake up), zjistí, co se stalo, probodne se Klikni pro výslovnost(stabs herself) jeho dýkou Klikni pro výslovnost(dagger).


Klikni pro výslovnostHamlet

Tragédie Klikni pro výslovnost(tragedy) o dánském princi Klikni pro výslovnost(prince of Denmark) Hamletovi je protkána filozofickými monology Klikni pro výslovnost(philosophical monologues) a zabývá se smyslem existence Klikni pro výslovnost(meaning of existence), což dokazuje Klikni pro výslovnost(proves) například slavný výrok Klikni pro výslovnost(famous saying) „Být či nebýt?“Klikni pro výslovnost(„Be or not to be?“).

shakespeare

hamlet

Moderní anglická literatura Klikni pro výslovnost(Modern English literature)

Moderní anglická literatura se sama o sobě rozděluje na mnoho částí a spadá pod ni spousta autorů.

Klikni pro výslovnostCharles Dickens

Nejvýznamnější představitel anglického realismu Klikni pro výslovnost (realism) Charles Dickens byl typický tím, že v jeho dílech byly hlavními postavami Klikni pro výslovnost(main characters) převážně děti Klikni pro výslovnost(children).

Klikni pro výslovnostOliver Twist

Mnohokrát zfilmovaný Klikni pro výslovnost(filmed) román Klikni pro výslovnost(novel) Oliwer Twist pojednává o Klikni pro výslovnost(is about) týraném sirotku. Vše je psáno chronologicky Klikni pro výslovnost(chronological) s autobiografickými prvky Klikni pro výslovnost(autobiographical elements). I přes smutný příběh Klikni pro výslovnost(sad story) vše končí idylicky Klikni pro výslovnost(idyllically).


Nadějné vyhlídky Klikni pro výslovnost(Great expectations)

Další román Klikni pro výslovnost(novel) odehrávající se v Londýně Klikni pro výslovnost(London) nese název Nadějné vyhlídky Klikni pro výslovnost(Great expectations). Hlavní postavou je tentokrát malý chlapec Klikni pro výslovnost(little boy) Pip. Kniha popisuje jeho život od dětství Klikni pro výslovnost(childhood) až po dospělost Klikni pro výslovnost(maturity). Zaměřuje se na společnost Klikni pro výslovnost(society) a sociální rozdíly Klikni pro výslovnost(social differences) v ní.

dickens


Klikni pro výslovnostOscar Wilde

Představitel světové moderny a dekadent Klikni pro výslovnost(decadent) Oscar Wilde byl irský prozaik Klikni pro výslovnost(novelist), dramatik Klikni pro výslovnost(playwright) a básník Klikni pro výslovnost(poet).

Obraz Doriana Graye Klikni pro výslovnost(The Picture of Dorian Gray)

Jediný román Klikni pro výslovnost(novel) Wildea je pojmenován Obraz Doriana Graye Klikni pro výslovnost(The Picture of Dorian Gray). Kniha obsahuje symboly Klikni pro výslovnost(symbols) a pojednává o vztahu reálného života Klikni pro výslovnost(real life) a umění Klikni pro výslovnost(art). Hlavní postavou je Dorian Gray. Ten se nechá namalovat Klikni pro výslovnost(paint) a přeje si Klikni pro výslovnost(wish), aby nezestárnul Klikni pro výslovnost(not to get old) on, ale právě jeho podobizna. Jeho přání se mu splní a obraz se mění Klikni pro výslovnost(change) jak podle jeho věku Klikni pro výslovnost(age), tak ale i podle hříchů Klikni pro výslovnost(sins), které spáchal.


Strašidlo cantervillské Klikni pro výslovnost(The Canterville Ghost)

Povídka Strašidlo cantervillské Klikni pro výslovnost(The Canterville Ghost) je jedno z prvních Wildeových děl. Vypráví příběh Klikni pro výslovnost(story) Hirama B. Otise, který se se svou rodinou přestěhuje na cantervillský zámek Klikni pro výslovnost(castle) i přes to, že je předem varován Klikni pro výslovnost(warned) před duchem Klikni pro výslovnost(ghost). Ten rodinu straší Klikni pro výslovnost(spook), ale nikdo z nich si z toho nic nedělá, ba naopak mu děti ještě sami škodí Klikni pro výslovnost(do mischief). Duch se ukryje Klikni pro výslovnost(hide) a stoná Klikni pro výslovnost(be ill), dokud ho jednou nenajde Klikni pro výslovnost(find) Otisova dcera Klikni pro výslovnost(daughter) Virginie, která strašidlo osvobodí Klikni pro výslovnost(set free).

wilde


Klikni pro výslovnostGeorge Orwell

George Orwell byl spisovatelem zabývajícím se hlavně politickými Klikni pro výslovnost(political) a sociálními Klikni pro výslovnost(social) tématy. Je považován za výborného anglického esejistu Klikni pro výslovnost(essayist).

Farma zvířat Klikni pro výslovnost(Animal Farm)

Alegorický satirizující román Klikni pro výslovnost(allegorical satirizing novel) Farma zvířat Klikni pro výslovnost(Animal Farm) popisuje stylem bajky Klikni pro výslovnost(fable) politickou situaci Klikni pro výslovnost(political situation) Sovětského svazu Klikni pro výslovnost(the Soviet Union). V příběhu, jak lze z názvu poznat, jde o skupinu zvířat Klikni pro výslovnost(group of animals) žijících na zvířecí farmě Klikni pro výslovnost(animal farm), ze které vyhnala všechny lidi, aby se nikdo nad nikoho nepovyšoval. Vše se ale zvrhne Klikni pro výslovnost(go wrong) v tyranii Klikni pro výslovnost(tyranny) ještě horší, než předtím.


1984 Klikni pro výslovnost(Nineteen Eighty-Four)

Dalším Orwellovým románem je 1984 Klikni pro výslovnost(Nineteen Eighty-Four). Toto dystopické Klikni pro výslovnost(dystopic) dílo je považováno za jedno z nejzásadnějších literárních děl 20. století Klikni pro výslovnost(20th century). Ve světě, který kniha popisuje, vládne absolutní totalita Klikni pro výslovnost(absolute totality). Společnosti vládne Strana Klikni pro výslovnost(Party) v čele s Velkým Bratrem Klikni pro výslovnost(Big Brother), který vše sleduje a jakékoliv porušení pravidel Klikni pro výslovnost(rule violation) je velmi přísně trestáno Klikni pro výslovnost(punished).

orwell


Klikni pro výslovnostAgatha Christie

Jedinou ženou v celém seznamu je anglická autorka detektivních příběhů Klikni pro výslovnost(author of detective stories) Agatha Christie. Je to světově nejznámější spisovatelka Klikni pro výslovnost(the world's most famous woman writer) a v počtu prodaných knih Klikni pro výslovnost(number of sold books) ji předběhl pouze Shakespear.

Deset malých černoušků Klikni pro výslovnost(Ten Little Niggers)

Nejznámější detektivní román Klikni pro výslovnost(the most famous detective novel) Deset malých černoušků Klikni pro výslovnost(Ten Little Niggers) byl dokonce i mnohokrát zfilmován Klikni pro výslovnost(filmed) i hrán jako divadelní hra Klikni pro výslovnost(theater play). Děj se odehrává na ostrově Klikni pro výslovnost(island), kam bylo pozváno 8 různých lidí Klikni pro výslovnost(eight different people). Co mají ale společné je, že každý z nich někoho zabil Klikni pro výslovnost(murdered). Všichni postupně záhadně umírají Klikni pro výslovnost(die) podobně, jako je to v dětské písničce Deset malých černoušků.

christie

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na praktický rozcestník Zajímavosti o angličtině nebo se stránku věnovanou významným dnům v anglicky mluvících zemích.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!