Jak se slaví Velikonoce?

Velikonoce

Angličtina bez biflování / Významné dny / Velikonoce

Co vše víme o Velikonocích?

Nejvýznamnějším křesťanským svátkem jsou po celém světě Velikonoce (v angličtině Easter), které oslavují vzkříšení Ježíše Krista (celebrating the resurrection of Jesus Christ). V každém státě se však Velikonoce slaví jinak. Připravují se jiné pokrmy, dodržují se jiné zvyky a tradice a chod velikonočního období celkově probíhá odlišně. To, co však mají všechny oslavy společné, je datum. Tento jarní svátek připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti.

Vzkříšení Ježíše Krista

Anglické Velikonoce plné tradic a oslav

Palačinkový den

Anglické Velikonoce a jejich přichod ohlašuje masopustní úterý (Shrove Tuesday nebo Pancake Day). Proč je tento název spojený s palačinkami? Historie napovídá, že se Palačinkový den slaví na počest hospodyně, která v tento den smažila palačinky, když v tu chvílí zaslechla kostelní zvon, který zval ke zpovědi. Ihned vyběhla rychle z domu, aniž by si všimla, že má na sobě ještě zástěru a v ruce drží pánvičku s rozpáleným olejem a palačinkou.

Od té doby se na masopustní úterý pořádají ve městě Olney v hrabství Buckinghamshire i v celé Anglii palačinkové závody, kterých se mohou zúčastnit pouze ženy, které na sobě mají sukni a zástěru, čepeček a v ruce pánvičku s palačinkou, kterou musí v daných intervalech navíc obracet. Vybíhá se v 11.55 a běží se téměř 400 metrů ke kostelu.

V tento den anglické i americké rodiny nasmaží a spořádají mnoho palačinek, které jedí s javorovým sirupem, cukrem, nutellou a citronem. Dávají si tak to, co jim chutná, jelikož se toho budou muset po dalších 40 dní zřeknout v rámci půstu. Ten už ale na anglické Velikonoce dodržuje pouze málo rodin.

Pojídání Hot cross buns

Na Velký pátek (Good Friday) anglických Velikonoc mají pracující volno a školáci prázdniny. Typickým pokrmem, který se v tento den jí, je Hot cross bun, tedy sladká bulka s rozinkami, která je zdobená křížem z cukrové polevy. Na Velký pátek také děti kupují a rozdávají svým přátelům velikonoční dárky, většinou jsou to čokoládová vajíčka (chocolate Easter egg) a další sladkosti.

 

Hon na vajíčka neboli Egg hunt

Čokoládová vejce místo kraslic

Sobotní večery jsou v anglických, ale spíše v amerických, rodinách věnované zdobení vajíček. Obecně se v Anglii a Americe zdobení vajec netěší velkému zájmu. Velikonoční velká čokoládová vajíčka se především kupují v supermarketech a jsou zabalená v krabici známých výrobců Mars, KitKat, Cadbury nebo jsou na vajíčkách obrázky superhrdinů a postav z pohádek. Žádné kraslice ani kuřátka a zajíčky na vajíčkách nenajdete, stejně tak, jako se nesetkáte s pečením velikonočního beránka (butter lamb). O anglických Velikonocích nosí vajíčka Velikonoční zajíc (Easter Bunny/Rabbit/Hare), který čokoládová vajíčka v noci ze soboty na neděli rozmístí po celém domě, většinou na zahradě.

Egg hunt

Velký den oslav a veselí spadá na neděli. V neděli se pořádá hon na vajíčka, anglicky zvaný Egg hunt, který je mezi dětmi velmi oblíbený. Hned ráno jak se vzbudí, utíkají na zahradu, kde v trávě a dalších skrýších hledají čokoládová vajíčka, která Velikonoční zajíc, symbol Velikonoc, v noci schoval. Své úlovky mohou hned mlsat. Při příležitosti Easter egg hunt se pořádají velká společenská setkání a děti z mnoha rodin hledají vajíčka na zahradě společně. Pak všichni odchází na nedělní bohoslužbu (Easter Vigil). Oblíbeným velikonočním pokrmem je v rodinách, které nedrží půst, jehněčí se sladkými bramborami a mladá jarní zelenina nebo pečená šunka. Velikonoční nedělí tyto svátky končí.

Tradice, které se příliš nedodržují

Klasickou českou pomlázku (Easter whip), kdy chlapci splétají kocary a šlehají s nimi dívky výměnou za vajíčka, pokládají američané a angličané za násilnou a jsou nad ní pohoršeni. Tradici, která se jí však vyrovná, je přivazování mužů k židli a vymáhání výkupného. Na tu následující den navazuje přivazování žen, avšak výkupným už nejsou peníze, ale polibek.

Hezkou tradici na anglické Velikonoce drží také některé školy a školky, kde děti vyrábí velikonoční klobouky, zvané Easter Bonnet, které by se měly nosit na nedělní bohoslužbu. Děti mezi sebou soutěží o nejkrásnější klobouk, který vyrobí pro sebe nebo pro členy své rodiny. Klobouky se vyrábí z papíru nebo látky a zdobí se motivy květin, zajíčků, kuřátek nebo vajíček.

Egg Rolling, tak se jmenuje tradice, která již podle svého názvu napovídá o soutěži v kutálení vajíček. Na vyvýšeném místě nebo kopci se sejdou děti či rodiny a pouští svá vajíčka dolů. Čí vajíčko se dokutálelo nejdál, ten vyhrál.

Anglické velikonoční básničky

Easter BunnyVelikonoční říkanka Easter Bunny

Two long ears,
four strong legs,
hop hop hop,
bring us eggs.
Easter Bunny, Easter Bunny,
hop hop hop.
Easter Bunny, Easter Bunny,
please don’t stop.

Easter Bunny

Easter Surprise

Easter eggs, Easter eggs, Easter eggs,
yellow and blue, candy sweet, pretty and funny,
Easter eggs, Easter eggs, but … 
for me and you. are yum to eat. where is the Easter bunny.

Slovíčka a slovní zásoba

Pár užitečných výrazů, které by se vám při konverzaci v anglickém jazyce mohly hodit:

Anglické fráze Fráze v češtině
Happy Easter! Veselé Velikonoce!
Have a blessed Easter! Požehnané Velikonoce!
Easter whip (a braided whip made from pussy willow twigs) Pomlázka (pletený bič vyrobený z větviček vrbových proutků)
Easter egg (a hand painted or otherwise decorated egg) Kraslice (ručně nebo jinak zdobené vajíčko)
bunny (a child's word for a rabbit) králíček (dětský výraz pro králíka)
Easter hare Velikonoční zajíc
Easter basket Velikonoční košíček
Holy Week (the week before Easter) Svatý týden (týden před Velikonocemi)
Easter Sunday/Monday Velikonoční neděle/pondělí
Easter customs Velikonoční zvyky
A tradition of spanking is carried out in the morning on Easter Monday. Dle tradice se na pomlázku chodí ráno na Velikonoční pondělí.
(platí jen pro střední a východní Evropu)

Anglické Velikonoce jsou spjaty s mnoha hezkými zvyky a tradicemi, které jsou konány především pro děti. České Velikonoce sice probíhají trochu jinak, avšak je dobré obohatit se a inspirovat sebe nebo své okolí o nové poznatky ze zahraničních oslav Velikonoc.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími svátky a významnými dny nebo se podívat na nejbližší svátek v kalendáři, kterým je Den otců (Father's Day).

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!